Volební systémy

Většinový (vítězná strana sestavuje vládu)
Poměrný (ve vládě jsou zástupci všech stran)

Parlament ČR
Poslanecká sněmovna-poslanci-poměrný volební systém(200 členů)
Senát-senátoři – většinový systém (81 členů )
Do nižších zastupitelských orgánů se volí podle poměrného volebního systému

Prezident
-je volen parlamentem
-podmínky-občan ČR ,starší 40 let ,volen na 2x5 let
-nepřímý volební systém

Vláda ČR
-předseda ( podle výsledků voleb )
-náměstci ( podle výsledků voleb )
-ministři ( podle výsledků voleb )
-vláda je jmenována prezidentem a musí předstoupit před parlament
se svým programem (programové prohlášení vlády)
-vláda podléhá kontrole parlamentu
-vláda řídí jednotlivé rezorty , které se týkají řízení celého státu.
V závažných případech , kdy nelze svolat parlament, přijímá vláda zákonná
opatření , která platí jako zákony do nejbližší schůze parlamentu (válka,katastrofy)

Soudy
-trestní soudy-nejvyšší soud
-vrchní soud
-krajské soudy
-okresní (obvodní) soudy
-ústavní soud-posuzuje v případě stížnosti zda některá rozhodnutí parlamentu,
vlády nebo nižších státního orgánu nejsou v rozporu s ústavou
-obchodní soud-registruje podnikatelské aktivity

Hodnocení referátu Volební systémy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. březen 2008
  3 399×
  156 slov

Komentáře k referátu Volební systémy