Vztah ČR k EU

Přihláška – leden 1996

1997 – Amsterodamská smlouva – bylo dohodnuto přijetí nových členů včetně ČR, můžeme se účastnit jednání, ale ne hlasovat

Summit v Nice (prosinec 2000) – stanovil nejbližší rozšíření k 1. 1. 2004 (ale spíše později). Procedury přijetí trvají 2 roky (přijeté musí schválit m. j. národní parlament).
Bylo tam stanoveno i rozdělení hlasů pro nové členy v Radě ministrů (ČR – 12) a Evropském parlamentu (ČR – 10). Volby do Evropského parlamentu budou v roce 2004, zúčastní se i kandidáti z ČR.

Kriteria pro přijetí

1) Ekonomická – stanovená v Kadani 1993

 existující fungující tržní hospodářství (v ČR již ano)
 schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními silami uvnitř unie (v ČR ve střednědobém horizontu).

2) Politická

 stabilita demokratických institucí
 právní stát
 zaručena lidská práva
 ochrana menšin

3) Schopnost převzít povinnosti spojené s členstvím

např. ochrana duševního vlastnictví, kontrola hranic, správní právo…

Některé výhody a nevýhody členství v EU
- v současné době – pomoc z programu PHARE na určité projekty (např. Kultura 2000, Mládež, Boj proti drogám…)
- po přijetí:
+ právo cestovat, studovat, pracovat, žit, podnikat v kterémkoliv státě EU
─ možný odchod špičkových odborníků

+ nové perspektivy pro konkurence schopné podniky (odstranění obchodních bariér)
─ neefektivní a nekonkurenceschopné podniky ohroženy

+ účast na společné zahraniční a bezpečnostní politice posílí postavení ČR v Evropě a světě
─ nemusíme s touto politikou souhlasit

Zavádění Eura
- od 1. 1. 2002 i v hotovostním styku (1/2 roku možno měnit staré měny)
- v bezhotovostním styku do 1. 1. 1999

Hodnocení referátu Vztah ČR k EU

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. září 2007
  3 627×
  238 slov

Komentáře k referátu Vztah ČR k EU

Malejda
Je to supeeeeer web
Malejda
ne opravdu, fakt je dobrej
Malejda
Je to supeeeeer web