Droga a její působení

Co to vlastně droga je? Můžeme ji definovat jako každou látku, která když se dostane do organismu ovlivní psychiku člověka – jeho chování, prožívání, vnímání reality, a jeho emoce.

Velká většina drog nejsou jen látky škodlivé, ale zároveň látky s mnoha pozitivními účinky – jde často o součásti léků, nebo o samotné léky využívané hojně v medicíně. Právě prostředky utlumující bolest, navozující spánek nebo tlumící kašel jsou také drogami. Tatáž látka může být v určitém případě drogou nebo účinným lékem.

Návykovou látkou, drogou se rozumí taková chemická látka, která, je-li vpravena do organismu, umí změnit jednu nebo více jeho rutinních funkcí. To znamená, že nesmí být při jednorázovém použití natolik jedovatá, aby lidský organismus hubila, současně ale musí být tak účinná, aby výrazně ovlivnila naše prožívání.

Návykové látky působí na prožívání reality především ovlivněním nálady, ale i změnami vnímání, myšlení a vědomí. Tyto složky psychiky jsou také při požívání drog nejvíce postihovány. Některé látky jsou spojeny pouze s abúzem, protože u nich nebyla prokázána fyzická závislost. (abúzus - narušení výkonu v běžných sociálních nebo profesních funkcích, např. ztrátou schopností udržovat závazky vůči rodině, pracovišti, impulzivním chováním, agresivitou apod. porucha trvá minimálně jeden měsíc).

Hodnocení referátu Droga a její působení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. duben 2008
  6 308×
  191 slov

Komentáře k referátu Droga a její působení