Peníze nebo život

Mohli bychom okamžitě zareagovat na tuto otázku nebo zamyšlení, že je život důležitější. Ale je to skutečně tak? Nenamlouváme si něco, co je vlastně přežitek doby? Ale jaké doby?
Odjakživa jsme byli nuceni platit nějakou formou (pomineme-li pravěk), vajíčka za kus masa, kus masa za slámu atd. Od dob kdy se začali používat mince různé hodnoty jako všeobecné platidlo, platíme. Dnes a denně za něco platíme. Za maličkosti, jako třeba za tramvajovou jízdenku, ale platíme také za důležité věci, jako např.: jídlo a pití, bez něhož bychom sotva přežili.
Peníze se stali jakousi formou drogy. Nemáme-li peníze, cítíme se nervózní a dokonce i ponížení. Potřebujeme je, ale na co? Na to abychom si kupovali drahá auta, televize a videa? K čemu tyto věci potřebujeme? K uspokojení svých potřeb které v nás vzbudila dnešní konzumní společnost. A tak se snažíme mít co nejvíce peněz nebo lépe řečeno majetku.
Dalo by se říci, že peníze pro nás nejsou jen drogou, ale životním smyslem. Pokud se zeptáte malého dítěte, co je pro něj nejdůležitější, odpoví vám, peníze. A to neplatí jen pro malé dítě, takto vám odpoví i mnoha dospělých lidí. Co je důvodem? Odpověď se nabízí sama. Peníze jsou nástrojem jak přežít. V minulosti nám stačil oheň a kus masa abychom přežili, dnes tyto věci vystřídali právě peníze. Nikdo si dnes nedokáže představit život bez peněz. Je to jedna z nejdůležitějších věcí.
Avšak podívejme se na to z jiné strany. Představte si, že jste milionáři, ale trpíte nevyléčitelnou nemocí. Nač jsou vám v tuto chvíli peníze? Koupíte si nový život? Ne! V takovou chvíli je vám naprosto jasné, že peníze jsou k ničemu. Možná budoucnost přinese prostředky jak si pomocí peněz koupit život, ale myslím, že tato skutečnost je dnešku velmi vzdálená a tak nemá smysl se jí zaobírat.
Může se i stát, že peníze z našeho života jednou zmizí a poté bude jedinou myšlenkou právě život. Ale to také zacházíme do neskutečného světa budoucnosti.
Budeme-li se zajímat o postavení peněz v dnešní společnosti, pak musíme konstatovat, že mají skoro stejnou váhu jako život. Přinejmenším se k této váze velmi blíží.
Nechci odsuzovat ty, pro které jsou peníze životním posláním. Musím přiznat, že i já jsem zajatcem peněz a jsem přesvědčen, že bez nich by nemohl být život. Je to špatně. Neměli bychom se stávat otroky dnešní doby, která je po penězích tak posedlá. Měli bychom se zabývat daleko povznešenějšími věcmi nežli penězi. Měli bychom žít život a to co nejlépe a nezajímat se o to kolik bude má další výplata, či jak si vede koruna na burze.
Bohužel je to tak a my musíme hrát podle pravidel, která jsme si sami vytvořili. Musíme se zajímat o to kolik peněz budeme mít na další měsíc a jak se podle toho umístíme na kapitálovém žebříčku společnosti. A hlavně jestli díky tomu přežijeme.
Dnešní doba nás vychovala jako majitele domů, aut a televizí a tak musíme mít peníze na to abychom si je mohli koupit. Nelze žít život bez peněz a od doby kdy vznikly si to asi ani nedokážeme představit.
Peníze jsou také nástrojem jak pomoci. Pomoci lidem bez domova ve finanční tísni a lze to tak říci, dát jim šanci žít nový život. Pomocí peněz bylo zachráněno spousta dětí, které by bez našich peněz, peněz obyčejných lidí, nemohli podstoupit složité operace pomocí finančně náročných lékařských přístrojů. A tak nejen že peníze škodí a ovládají naše životy, dovedou také pomáhat a pomoci potřebuje alespoň jednou v životě každý z nás. Neříkám, že peníze každý problém vyřeší, ale přinejmenším každý problém o něco usnadní.
Jsem nucen konstatovat, že bez peněz by v dnešní době nemohl být plnohodnotný, uznávaný a společensky významný život.
Mnoho lidí vám řekne, že bez peněz jste nikdo a nic vám nepatří. Ale stále tu budou věci, které si za peníze nekoupíme, štěstí, lásku, přátelství a mnoho dalších.
A já doufám, že jednou tyto věci budou daleko důležitější nežli kolik peněz je na vašem bankovním účtu.

Hodnocení slohové práce Peníze nebo život

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 835×
  658 slov

Komentáře ke slohové práci Peníze nebo život

dusan
Velmi dobra uvaha o peniazoch.