Pravda v dnešním životě

Pokud si chceme položit tuto otázku, musíme nejdříve odvodit co to pravda ve skutečnosti je. Lidstvo si během svého rozvoje osvojilo některé etické normy, které byly vyvozovány ze dvou základních morálních návyků a to pravdy nebo lži. Pravda je v podstatě individuální vnímání onoho správného či morálního, a objektivně zato určit přesně nelze. A tak záleží jen na správném implementování názorů k určitému problému.
Jak už bylo řečeno pravda je vnímána odlišně a je založena na lidských hodnotách morálky. Ale i přes to je často s pravdou manipulováno a demagogickým vyvracením skutečností přetvářená k individuálnímu prospěchu jedince či skupiny lidí viz. Politická scéna.
Politika hraje velikou roli ve společenském a běžném životě a proto je důležité mít pravdu za každou cenu. Viz. Bývalý premiér Václav Klaus za každou cenu tvrdil, že je nutné dostavět jadernou elektrárnu Temelín, protože získaná energie bude lacinější než jiné alternativní zdroje. Jeho pravda musela být obhájené za každou cenu, jelikož v energetice se točí obrovské sumy peněz. A tak bývalý premiér tvrdil, že tento způsob je jediný možný a tvrdohlavě odmítal jiné alternativy. Díky této manipulaci se běžní lidé domnívaly, že takto získaná energie je opravdu laciná a začaly návrh pana Klauze schvalovat. Ale díky možným profitům z této kampaně zapříčinil, to že za možnou cenu levné energie se jako meziprodukt získá ekologicky nestálé, vyhořelé palivo. Ale co sním ? Na to už pan Klaus mlčí. Možná ho zameteme pod práh nebo se ho záhadně zbavíme. Kdo ví ?
Podle četných ekologických studií je v České Republice dostatek alternativních zásob elektrické energie. Např. četné zásoby fosilních paliv nebo energie přeměněná pomocí vodní nebo větrné turbíny. Těchto variant by se jistě našlo mnoho jen se kolem sebe rozhlédnout.

Dalším aspektem zneužívaní pravdy jsou média, které se snaží za každou cenu zvýšit svou sledovanost, i za cenu pozměnění pravdy. Tyty změny nejsou příliš markantní, ale mnohdy mají velký význam pro manipulaci. Tato manipulace se provádí způsobem, který je pro člověka přirozený. A to je začleňování archivních záběrů, které neodpovídají skutečnosti a působí akčně a drasticky, což kupodivu diváka spíše přivede k takovémuto pořadu. V praxi je možné shlédnou reálnou neskreslenou zprávu na komerční televizi např. ČT1 a tutéž informaci, ale už skreslenou na stanici NOVA. Člověk racionálně uvažující si samozřejmě udělá obrázek takovéto televizní stanice, ale člověk, který neoplývá vrozenou inteligencí může být manipulován a napodobovat situace, které shlédl.
Druhou stranou mince je ředitel a jeho spolupracovníci, kteří dovedou vsugerovat svou pravdu i naprosto inteligentnímu člověku. A takovýto jedinci dovedou nenápadně, ale masově manipulovat s lidskou populací a vytvářet tak svoji pravdu i za cenu lži.
Existují však případy, kdy se pravda uplatňuje v zájmu jednotlivce či skupiny. Ale bohužel lze tuto aplikaci pravdy dnes vidět jen vzácně a když tak jen v malé míře.

V dnešní době žijí lidé, kteří si upravují pravdu podle momentální situace a podmínek, které jim vyhovují a takovýto lidé si říkají Politici.

Hodnocení slohové práce Pravda v dnešním životě

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 783×
  479 slov

Komentáře ke slohové práci Pravda v dnešním životě