Šikana (výklad s prvky úvahy)

Ráda bych se věnovala jednomu vážnému tématu, o kterém se moc nemluví, šikaně. Šikana je velmi vážná a často neřešená věc, protože ti, co ji mají řešit, ji neřeší nebo neví, jak na to.

Co se vlastně rozumí pod pojmem šikana? Veškeré situace, když ti někdo fyzicky ubližuje - kopání, štípání, bití, kousání, dělání ran různými předměty. Braní věcí či jejich schovávání, ničení oblečení, školních pomůcek nebo vymáhání peněz po tobě, to vše také patří k šikaně. Nesmíme zapomenout ani na pomlouvání, urážení, ponižování, zesměšňování, posměch a nadávky.

Kdo nejčastěji šikanuje a proč? Dítě pocházející z chladného rodinného prostředí, bohaté či neúplné rodiny. Může ale šikanovat i normální dítě z normálních poměrů. Nejčastějšími důvody šikanování jsou špatné vztahy s okolím, vybití si vzteku na druhém, zalíbení se kamarádům, řešení vlastních problémů. Nikdo nemá právo šikanovat druhé.
Kdo naopak bohužel stojí na straně oběti? Většinou dítě klidně i úplnou kravinou jiné. Může se jednat o hendikep, barvu vlasů, barvu pleti, váhu, prospěch ve škole, majetkové rozdíly či třeba nezájem o takové věci jako ostatní. učitelé většinou takové děti vnímají jako přítěž a nechávají je v šikaně takzvaně vykoupat. Zůstaň svůj a neměň se jen, že to chtějí ostatní.

Součástí šikany jsou také svědci. Většina z nich se bojí cokoliv udělat, aby se z nich nestaly také oběti šikany. V horším případě s agresory sympatizují a podporují je. Neměli by se ale bát říct někomu, že se něco děje, protože ani neví, jak oběti pomohou.

Jak se k tomu staví učitelé? Většinou nijak. Neřeší to, což je smutné. Setkal jsem se s tím, že věřili všechno oznamovateli a nepřipustili, že oběť to může cítit jinak. Najde se pár učitelů,kteří se umí k problému postavit čelem a řešit ho správně a spravedlivě.

Tady uvádím postup řešení šikany z mého pohledu pro učitele:

 1. Zjistit, že se šikana děje.
 2. Vyslechnout oznamovatele a svědky případně je konfrontovat, spolupráce s ostatními učiteli.
 3. Citlivě vyslechnout oběť, jejíž výpověď by měla mít větší váhu než výpověď svědka.
 4. Vyslechnout a konfrontovat agresory.
 5. Zavolat do školy rodiče všech zúčastněných a vyslechnout je.
 6. Zajistit ochranu oběti a spolehlivých svědků.
 7. Řešit šikanu s ředitelem školy - výchovná komise.
 8. Jedná-li se o trestný čin, zavolat Policii ČR.
 9. Potrestat agresory a svědky tak na oko.
 10. Vysvětlit problém celé třídě.

Charakteristika agresora:

 • dítě z problémového prostředí,
 • problémy s kázní, drogy, alkohol,
 • dítě s vlastními problémy.

Charakteristika oběti:

 • dítě něčím jiné,
 • nadané dítě,
 • učitelské dítě,
 • bohaté a chudé dítě.

Co dělat, když Tě šikanují:

 1. Nesmiřuj se s tím. Každý problém se dá řešit.
 2. Na slovní šikanu nereaguj. Možná je to přejde.
 3. Svěř se někomu dospělému - učitel, rodiče, sourozenec či jiný příbuzný, vedoucí kroužku, paní na lince bezpečí, Policie ČR - najdeš-li odvahu můžeš šikanu nahlásit, kamarád.
 4. Jdi s tím člověkem, kterému ses svěřil do školy a řeš to s učitelem, výchovným poradcem a ředitelem
 5. Neuspěješ-li u nich, můžeš podat s dospělým návrh na inspekci, ta to přijde prošetřit a zjistí, co škola zanedbala.
 6. Uvažuj jestli chceš na té škole zůstat nebo přejít jinam.
 7. Máš-li odvahu o tom mluvit, můžeš poradit někomu, kdo je šikanovaný a nebo vyprávět svůj příběh bud ústní nebo písemnou formou veřejně.

Hodnocení slohové práce Šikana (výklad s prvky úvahy)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Kateřina Křížová
  13. duben 2020
  5 602×
  529 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře ke slohové práci Šikana (výklad s prvky úvahy)