Digitální foto

Digitální fotografie

Ve 40.letech 19.století Williem Hendry Fox Talbot zkombinoval světlo,papír,několik málo chemikálií,k tomu přidal dřevěnou krabici a vyrobil fotografii,čímž položil základy dnešního fotografování.Během dalších let byl Talbotem vynalezený postup zdokonalen, a tak lidé na celém světě objevili radost z fotografování.A začali si vyměňovat obrázky koní a dětí.Jejich výtvory začaly zdobit nástěnky a zdi příbytků a nakonec přišli na to,k čemu se dá požít malá celuloidová kapsička v peněžence.

Dnes,téměř po 160 letech od Talbotova vynálezu a po odvysílání nesčetných pokračování seriálu STAR TREK,začala nová éra fotografování.Nastala éra digitálních přístrojů,která přinesla nové a vzrušující způsoby.Příchod digitální technologie prakticky nastolil nový druh umění,který je natolik podmanivý,že významná muzea uvádějí výstavy děl digitálních fotografů.

Digitální fotoaparát,počítač a některý ze softwarů pro editování obrázků nabízí neomezené možnosti.i když nejste zrovna zkušenými počítačovými experty,můžete snadno upravit obrázek pořízený fotoaparátem tak,aby vyhovoval vašim uměleckým představám.Můžete například zkombinovat části několika různých obrázků do fotografické koláže a vytvářet speciální efekty,které nelze(nebo jen velmi obtížně) vytvořit pomocí klasického filmu.Velmi praktický je také fakt,že digitální fotografování značně spoří čas nezbytný pro úpravu obrázků.Několikerým kliknutím myši lze vyřešit problém týkající se vyváženosti barev,odstranit nežádoucí objekty na pozadí a dokonce vylepšit zaostření.

Digitální fotografie také napomáhá rychlému sdílení obrazových informací mezi lidmi celého světa.Doslova pár minut po pořízení obrázku můžete pomocí elektronické zprávy a Internetu tento obrázek odeslat přátelům,kolegům neznámým lidem na druhé straně zeměkoule.
Digitální fotoaparáty jsou pojítkem mezi uměleckým fotografováním a vědeckými poznatky počítačové éry a lze je využít jak pro tvůrčí činnost,tak pro vážné komunikační účely.S digitálním fotoaparátem si můžete užít spoustu legrace.Kdypak jste si mohli naposledy říci něco podobného o některém z počítačových zařízení?

Film? Nepotřebujeme odporný film?

Digitální fotoaparáty mohou mít různý tvar i velikost.I když se funkce a vlastnosti jednotlivých modelů liší,všechny digitální fotoaparáty slouží jednomu účelu:zjednodušení procesu vytváření digitálních obrázků.
Digitální obrázky nejsou ničím novým.Již roky lidé vytvářejí a editují digitální obrázky pomocí takových programů jako Adobe photoshop a Corel Photo-paint.Ale před příchodem digitálních fotoaparátů byl proces získání obrazu fantastického západu slunce nebo roztomilého děťátka v digitální formě časově náročný a namáhavý.po pořízení obrázku fotoaparátem na film jste tento film museli nechat vyvolat.Pak musely být fotografie nebo diapozitivy DIGITALIZOVÁNY(tj. převedeny na počítačový obrázek) pomocí zařízení známého pod názvem SKENER.za předpokladu,že jste ve východním křídle svého paláce nevlastnili dobře vybavenou temnou komoru a skener,tento proces trval až několik dní a muselo v něm být angažováno několik prostředníků,což příslušně zvyšovalo náklady.

Fotoaparáty
Nyní již nepotřebujete celý hrnec zlaťáků ,abyste si mohli koupit digitální fotoaparát.Nejjednodušší přístroj jako JamCam od KB Gear lze v USA zakoupit za méně než dolarů.Ale modely v této cenové relaci vytvářejí obrázky s velice nízkým rozlišením,které lze použít pouze pro webové stránky nebo prohlížení na obrazovce.Takové fotoaparáty také nemají některé vlastnosti jako vyjímatelné pamětové medium pro ukládání obrázků a náhledový displej ,takže své snímky uvidíte až po přenesení do počítače.Připravte se,že za fotoaparát,který je schopen generovat kvalitní snímky a je vybaven bleskem,dobrou optikou,displejem,vyjímatelným paměťovým mediem a obsahuje funkce,které budete potřebovat při každodenním používáním fotoaparátu,zaplatíte od 14000Kč do 20000Kč.Přístroje na horní hranici cenového rozpětí nabízejí funkce ,které ocení profesionální fotografové i pokročilí fotoamatéři,například ovládací prvky pro manuální nastavování rychlosti závěrky a clony.Ale pokud nemusíte mít všechny fotografické fajnovosti,postačí vám fotoaparát přibližně za 14 000Kč.

Vybavení pro zpracování obrázků a jejich tisk

Kromě samostatného přístroje budete pro digitální fotografování také potřebovat spoustu přídavného hardwaru a softwaru.Neposlední místo zaujímá výkonný počítač,který slouží pro prohlížení,ukládání,editování a tisk obrázků.To znamená stroj s výkonným procesorem,alespoň 32MB operační paměti RAM a velkokapacitním pevným diskem,na kterém je dostatek volného místa.

Ukládání obrázků do paměti fotoaparátu

U obvyklého fotoaparátu světlo prochází čočkou,dopadá na film,a tak se vytvářejí obrázky.Na film je nanesena vrstva světlo-citlivých chemikálií,a kdykoli dopadne na tuto vrstvu světlo,dojde k chemické reakci a zaznamenání obrazu.Při vyvolání filmu se působením dalších chemikálií vytvoří fotografie.

Digitální fotoaparáty také používají světla pro tvorbu obrázků,ale místo na film tyto fotoaparáty zaznamenávají obrázky pomocí paprsku dopadajícího na světlo-citlivé počítačové čipy.V součastné době se používají dva typy těchto čipů:CCD,což je zkratka pro zařízení s nábojovou vazbou(Charge Coupled Device),a CMOS,což je zase zkratka pro technologii polovodičů s vrstvou kysličníku křemíku(Complementary Metal Oxide Semiconductor).I když se čip CCD a CMOS podstatně liší,oba prvky slouží stejnému účelu.Když na ně dopadne světelný paprsek,emitují elektrický výboj,který se uvnitř fotoaparátu procesorem vyhodnocuje a převádí na data digitálního obrázku.Čím více světla,tím je výboj silnější.Poté,co se elektrické impulsy převedou na obrázková data,se tato data uloží do paměti přístroje.Jako paměť může sloužit čip vestavěný do fotoaparátu či vyjímatelná paměťová karta nebo disk.Chcete-li následně pracovat s pořízenými obrázky,stačí je převést z paměti do počítače.Některé fotoaparáty nabízejí možnost přenosu na televizní obrazovku nebo do tiskárny,takže si je můžete prohlédnout či vytisknout,aniž byste museli používat počítač.

Tajemství živých barev

Obdobně jako klasické fotoaparáty,tak i digitální přístroje vytvářejí obrázky vyhodnocením množství světla a tmy fotografovaného objektu.Ale jak vlastně fotoaparát převádí tyto údaje o jasu na barvy,které vidíte na konečném obrázku?Ukazuje se,že digitální technologie funguje stejně jako lidské oko.Chcete-li pochopit,jak digitální fotoaparáty a vaše oči vnímají barvu,musíte se nejdříve dovědět,že světlo lze rozdělit na tři základní barvy:červenou,zelenou a modrou.Uvnitř oka máte tři receptory odpovídajícím těmto barvám.Každý receptor tak měří jas světla určité barvy.Červený receptor zaznamenává množství červeného světla,zelený receptor zaznamenává množství zeleného světla a modrý receptor zaznamenává množství modrého světla.Mozek pak kombinuje údaje z těchto tří receptorů do jednoho mnohobarevného obrázku ve vaší hlavě.Jelikož mnozí z vás toho o kombinaci červeného,zeleného a modrého světla moc nevědí,tato informace může být poněkud obtížně pochopitelná.Možná vám pomůže následující příklad.
Představte si,že stojíte v tmavé místnosti,kde je jeden reflektor,který svítí červeně,jeden reflektor,který svítí zeleně,a další,který svítí modře.Namíříte-li všechny reflektory na jedno místo,získáte bílou.Vypnete všechny reflektory,a získáte černou.Pohybem paprsku každého reflektoru nahoru nebo dolů lze emitovat paprsek vyšší nebo nižší intenzity.Takovým způsobem lze vytvořit téměř každou barvu duhy.Obrázky vytvořené pomocí těchto tří základních barev světla jsou známy jako RGB obrázky(RGB=red,green,blue=červená,zelená a modrá)Mimochodem,počítačové monitory,televizní přijímače a skenery také vytvářejí obraz kombinací červeného,zeleného a modrého světla.
Ne všechny digitální obrázky obsahují tři kanály.Převedeme-li např.RGB obrázek pomocí editoru na černobílý(odstíny šedé),hodnoty jasu všech tří kanálů budou sloučeny do jediného kanálu.A převedete-li obrázek při přípravě na profesionální tisk na model barev CMYK,vytvoří se čtyři barevné kanály,kdy každý kanál odpovídá jedné ze čtyř základních barev inkoustu(azurová,purpurová,žlutá a černá).

Rozlišení obrázku a jeho kvalita
Každý digitální obrázek sestává z určitého množství pixelů.Tak nejlevnější digitální fotoaparáty obvykle vytvářejí obrázky,které jsou 640 pixelů široké a 480 pixelů vysoké.
Někteří lidé používajípro vyjádření počtu pixelů v obrázku výraz“velikost v pixelech“,což je počet pixelů na šířku krát počet pixelů na výšku.Jiní používají výraz rozměry obrázku,což může být matoucí,protože tento výraz se také používá pro fyzické rozměry(např. centimetry na šířku krát centimetry na výšku)Rozlišení se vztahuje k počtu pixelů v obrázku na palec(PPI).

Jak lze ovládat počet pixelů a rozlišení?
Když otevřete obrázek z digitálního fotoaparátu,software pro editování obrázků přiřadí přednastavené rozlišení,což je obvykle buď 72ppi nebo 300 ppi.Chcete-li rozlišení zvýšit nebo snížit,máte dvě možnosti“obrázek převzorkovat nebo upravit jeho rozměry.
Převzorkování:nebezpečný způsob úpravy rozlišení
Jedním ze způsobů zvýšení nebo snížení rozlišení obrázku,jinými slovy změny počtu pixelů na palec,je nechat software pro editování obrázků přidat nebo odebrat pixely.Tato operace se nazývá převzorkování.

Změna rozměrů snímku“nejlepší způsob úpravy rozlišení
Mnohem lepším,ale také nejbezpečnějším způsobem změny rozlišení obrázku je změnit jeho rozměry při zachování původního počtu pixelů.Zmenšíme-li velikost obrázku,pixely se zmenší a shluknou se blíž k sobě ,aby se vešly mezi nově nastavěné okraje.Zvětšíme-li obrázek,pixely se nafouknou a zvětší se jejich velikost.

Světla,fotoaparát,expozice
Ať už pracujete s digitálním nebo klasickým fotoaparátem,jas nebo tmavost obrázku závisí na expozici –tedy na množství světla dopadajícího na film nebo na obrazový snímač.Čím více světla,tím je obrázek jasnější.Příliš mnoho světla zaviní přeexpozici,obrázek je příliš vybledlý.Je –li světla naopak málo,obrázek je tmavý a je podexponován.mnoho digitálních přístrojůstejně jako mnoho fotoaparátů na film neposkytuje dostatek množství pro nastavení expozice,vše se provádí automaticky.Ale některé fotoaparáty nabízejí několik automatických nastavení expozice a některé dražší fotoaparáty vám umožní nastavovat expozici ručně.Nezávisle na tom ,zda fotografujete automatickým modelem nebo takovým,který nabízí manuální ovládání,musíte si uvědomit,které faktory ovlivňují expozici .Jsou to zejména rychlost závěrky,clona a natavení citlivosti ISO.Snadno tak pochopíte jaké možnosti vám může fotoaparát nabídnout.

Clona,clonová čísla a rychlost závěrky:tradiční způsob
Dříve než se podíváme,jak digitální přístroje ovládají expozici,vysvětlíme si,jak to provádějí fotoaparáty na film.I když digitální přístroje nefungují zcela shodně s fotoaparáty na film,výrobci při popisu jejich mechanismůpro ovládání expozice používají výrazy z oblasti tradičního snímání na film,čímž chtějí usnadnit nezkušeným fotografům přechod z filmového na digitální zpracování.
Množství světla dopadajícího na film lze ovládat dvojím způsobem:nastavením doby,po kterou závěrka zůstává otevřena(rychlost závěrky), a natavením clony.Světlo prochází čočkou,tímto otvorem a pak dopadá na film.Pokud proto chcete,aby na film dopadalo více světla,musíte zvětšit otvor clony,chcete-li,aby na film dopadalo méně světla,musíte otvor clony naopak zmenšit.Velikost otvoru clony se měří v clonových číslech f,standardní natavení clony pak bývají f/1,4,f/2,f/2,8,f/4,f/5,6,f/8,f/11,f/16,a f/22.
Ačkoliv asi očekáváte pravý opak,platí,že čím je clonové číslo f větší,tím je otvor clony menší a tím méně světla dopadá do fotoaparátu.Každé nastavení clony zvyšuje ve srovnání s předcházejícím menším clonovým číslem množství světla o polovinu.Například fotoaparát přijímá dvakrát více světla při f/11 než při /16.
Rychlost závěrky se ,díky bohu,měří v obvyklejších jednotkách,ve zlomcích sekundy.Např. rychlost závěrky 1/8znamená,že závěrka otevře na 1/8 sekundy.Zdá se,že se nejedná o příliš dlouhou dobu,ale pro fotoaparát 1/8 sekundy znamená opravdu dlouhý časový interval.Pokuste se s tímto nastavením zachytit objekt a na fotografii uvidíte pouze rozmazanou šmouhu.Chcete-li jasně zachytit pohyb musíte nastavit 1/500 sekundy.U fotoaparátu,které nabízejí ovládání clony a rychlosti závěrky,kombinujete obě nastavení pro zachycení správného množství světla .Když např.chcete vyfotografovat rychle se pohybující objekt za jasného slunného dne,můžete zkombinovat vysokou rychlost závěrky s malou clonou(vysoké clonové číslo).Chcete-li pořídit stejnou fotografii za soumraku,musíte clonu široce rozšířit (nízké clonové číslo),abyste mohli použít stejně vysokou rychlost závěrky.

Clona,rychlost závěrky a clonová čísla:digitální způsob

Stejně jako u fotoaparátu na film expozice fotografie pořizované digitálním přístrojem závisí na množství světla zachycovaného fotoaparátem.Některé běžné digitální aparáty však nepoužívají pro ovládání expozice tradiční kombinaci závěrka/clona.Namísto toho se čipy snímače obrazu zapínají a vypínají na různou dobu,čímž zachycují více nebo méně světla.U některých fotoaparátů se expozice také liší podle toho,zda je ovládána automaticky,nebo je pomocí některého z prvků ovládaných uživatelem zesílen nebo zeslaben elektrický výboj,který je emitován čipem jako odezva na určité množství světla.

Hodnocení referátu Digitální foto

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. červenec 2007
  6 575×
  1952 slov

Komentáře k referátu Digitální foto