Fotoaparát

Fotoaparát je opticko-mechanické zařízení umožňující zachytit obraz snímané reality optickou projekcí na fotografickou citlivou vrstvu. Je to uzavřená skříňka s neprůsvitnými stěnami.
Slovo fotografie pochází z řeckých slov photos-světlo a graphein-psaní. Doslova tedy znamená psaní světlem.

První dochovaný snímek pochází z roku 1826 a vytvořil ho Francouz Joseph Nicéphore Niépce. Jedná se o pohled z okna zachycený na cínovou destičku pokrytou asfaltovou vrstvou. Za opravdový zrod fotografie se považuje objev tzv. daguerrotypie z roku 1839. Zásluhou Angličana Williama Henryho Foxe Talbota se vyvinul dodnes užívaný systém kopírování fotografií z negativů - tzv.proces negativ-pozitiv.

Obraz předmětu na filmu je zmenšený, převrácený a neskutečný.

Dírková kamera (kamera obskura)

Světlotěsná skříňka, kde je objektiv nahrazen špendlíkovou dírkou.Světlo prochází dírkou a dopadá na světlocitlivý materiál, který je umístěn rovnoběžně se stěnou, kterou vstupuje světlo. Snímky z dírkových kamer mají mnohem měkčí kresbu=jsou neostré.

Objektiv

Objektiv je soustava skleněných přesně vybroušených spojných a rozptylných čoček. Čočky se sdružují do skupin - nejčastěji do šesti, u složitějších až do patnácti. Složitá stavba objektivu slouží k tomu, aby se odstranily optické vady čoček. Součástí objektivu je clona a závěrka, která slouží k řízení množství světla, které dopadá na film.

Clonové číslo: velikost otvoru v objektivu vymezeném lamelovou clonou, kterým prochází světlo, minimální hodnota značí průměr tohoto otvoru

Relativní otvor: poměr průměru vstupního otvoru objektivu a jeho ohniskové vzdálenosti

Expozice: součin intenzity záření na fotocitlivou vrstvu a doby, po kterou působí, jednotkou je luxsekunda

Světelnost: bezrozměrné číslo vyjadřující poměr osvětlení citlivé vrstvy filmu k jasu snímaného objektu. Platí, že čím větší je světelnost objektivu, tím jasnější je obraz v hledáčku. Při průchodu světla objektivem se ho vždy určité množství pohltí. Největší světelnost má objektiv při minimální hodnotě clonového čísla.

Hodnota světelnosti se značí Sp a lze ji vyjádřit následujícím vzorcem:

Sp=Т/(4.n2.f2)

T – propustnost optické soustavy (vyjádřena v %)
n – index zlomu prostředí pro rozhraní vzduch-optické sklo (je větší než 1)
f – clonové číslo objektivu
Značení objektivů:
např. Nikkor 50 f/1,8
50 – ohnisková vzdálenost
f/1,8 – minimální hodnota clonového čísla

Existuje mnoho druhů objektivů, např.:
Základní objektiv: ohnisková vzdálenost 50 mm,má úhel pohledu totožný s úhlem pohledu lidského oka
Portrétní objektiv: říká se mu také kratší teleobjektiv,je nejvhodnější pro portrétní fotografie, protože nezkresluje obraz, ohnisková vzdálenost 80-300 mm.
Širokoúhlý objektiv: ohnisková vzdálenost 18, 24, 28 a 35 mm, poskytuje široký úhel záběru
Rybí oko: jeho úhel pohledu se shoduje s úhlem, kterým vidí ryby, snímky jsou nezvyklé, protože předměty jsou vypuklé, ohnisková vzdálenost 6 a 8 mm, nebo 14, 15 a 16 mm
Zoom: může měnit ohniskovou vzdálenost, až 14 skupin čoček
Teleobjektiv: velký a těžký s velkou ohniskovou vzdáleností od 400 do 1200 mm, malá hloubka ostrosti
Makroobjektiv: umožňuje zblízka zaostřit na velmi malou vzdálenost

Hledáček: ukazuje přibližně to, co objektiv zachytí na film
Závěrka:

Jednooká zrcadlovka

Jednooká zrcadlovka má pouze jeden objektiv, kterým světlo prochází do hledáčku i na film. Mezi objektivem a filmem má sklopné zrcadlo, kterým vidíme 98% zobrazovaného pole. Než se obraz dostane až k našemu oku, třikrát se v přístroji odrazí. Když zmáčkneme spoušť, zrcadlo před filmem se otočí tak, že světlo začne dopadat na závěrku a hledáček ztmavne. Na objektivu se nastaví zvolená clona. Uvolní se závěrka. Nejprve se zvedne první lamela a světlo začíná dopadat na světlocitlivou vrstvu filmu. Druhá lamela se zvedne se zpožděním, kterým je zvolený čas expozice a opět zakryje film. Potom se zrcadlo a závěrka vrací do původní polohy a clona objektivu se opět maximálně otevře.

Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost je vzdálenost optického středu objektivu od hlavní roviny. Čím je tato vzdálenost větší, tím je úhel pohledu menší a zaznamenaný obraz větší.

Hloubka ostrosti

Hloubka ostrosti je rozmezí vzdálenosti, v níž jsou předměty zobrazeny ostře. Závisí na cloně a ohniskové vzdálenosti. Čím větší ohnisková vzdálenost, tím menší hloubka ostrosti a čím větší clona, tím větší hloubka ostrosti.

Film

Film je úzký průhledný proužek pokrytý chemikáliemi, které jsou citlivé na světlo. Dělí se podle citlivosti. Diapozitivy: filmy, které přímo zachycují obraz tak, jak vypadá ve skutečnosti, narozdíl od negativů, které zobrazují obráceně-to, co je ve skutečnosti bílé, je na negativu černé a obráceně. Diapozitivy se obvykle promítají na promítačce ve velkém zvětšení.
Citlivost filmu: je nejdůležitější vlastností filmu. Málo citlivé filmy potřebují pro vytvoření obrazu mnohem více světla než citlivé filmy. Citlivé filmy ale mají mnohem větší zrnitost. Citlivost se označuje ISO nebo ASA. Čím je hodnota citlivosti nižší, tím více světla je potřeba ke stejné expozici.

Typy fotoaparátů

Kompaktní fotoaparát: malé, automatické zaostřování, expozice a nastavení citlivosti, většinou vestavěný blesk
Zoom: fotoaparát s proměnlivým ohniskem z roku 1986
Fotoaparát na jedno použití: nejlevnější, lze vyfotografovat jen jeden film
Přístroj pro okamžitou fotografii: = polaroid, sestrojil Edwin Land v roce 1947, používají se speciální filmy, barevná fotografie vzniká během několika minut
Jednooké zrcadlovky
Dvouoké zrcadlovky:

Filtry

Filtr je zařízení, které se nasazuje na přední část objektivu a které slouží k ovlivňování barevného záznamu. Jsou vyráběny ze skla, fólie nebo plastu a jsou většinou kruhové.

Skylight a UV filtry: nejpoužívanější, odstraňují fialovou barvu a nežádoucí opar, pohlcují UV záření používají se také k ochraně objektivu

Polarizační filtry: odstraňuje nežádoucí odrazy světla od nekovových předmětů (vodní hladina, sklo), zvyšují sytost barev, zbarvuje snímek do modra,

Šedé filtry: výrazně snižují intenzitu světla, eliminují UV záření, půlené šedé filtry umožňují snížit kontrast na rozhraní obzor krajiny-obloha
Kontrastní filtry: určené pro černobílou fotografii

Odstíněné filtry: jednobarevné filtry, jsou odshora dolů barevně odstupňovány, např. červený, hnědý, modrý,…

Barevné filtry: stejně jako odstíněné filtry propustí barvu světla téže vlnové délky, která je na filtru, a všechny ostatní pohltí,např. žlutý, oranžový, žlutooranžový, červený, červenooranžový, zelený, žlutozelený, modrý

Filtry pro speciální efekty: hvězdicový (vytváří kolem svítících bodů světelné paprsky), násobící (jeden námět na snímku několikrát opakuje), difúzní (=rozptylný - nechává ostrý pouze střed obrazu), pohybový efekt (vyvolává dojem pohybu rozmazáním části předmětu, I když se předmět nehýbe)

Čerpala: z knihy Fotografujeme od Keitha Wilsona, Fotografické přístroje od Z. Tomáška, www.fotoaparat.cz, www.fotograff.cz,

Hodnocení referátu Fotoaparát

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. říjen 2007
  9 297×
  1000 slov

Komentáře k referátu Fotoaparát

f.
daj so do googlu zaverka a ukaže sa kde sa nachádza
Fotograf
"Součástí objektivu je clona a závěrka, která slouží k řízení množství světla, které dopadá na film."

Můžete mi prosím říct, kde se nachází závěrka??! Jmenovat alespoň jeden či dva objektivy, kde se nachází závěrka! Pokud nejmenujete, tak v tomto případě je toto nepravdivá informace, že se v objektivu nachází závěrka!

Děkuji