Dalekohled

Popis dalekohledu

Dalekohled pracuje stejně jako mikroskop na základě zvětšení zorného úhlu pozorovaného předmětu.Dalekohled se skládá z objektivu a okuláru:Objektivem do dalekohledu vstupují paprsky z předmětu,které můžeme považovat vzhledem k velikosti předmětu a jeho vzdálenosti za rovnoběžné.Objektiv vytvoří převrácený,reálný nebo zdánlivý a zvětšený obraz,který se stává předmětem pro okulár.Přes okulár pozorujeme okem výsledný obraz.
Čočkové dalekohledy
Keplerův dalekohled
Skládá se z objektivu tvořeného spojnou čočkou o velké ohniskové vzdálenosti a z okuláru tvořeného spojnou čočkou o malé ohniskové vzdálenosti.Paprsky vstupující do objektivu rovnoběžně s optickou osou se lámou do obrazového ohniska objektivu.tento bod je současně předmětovým ohniskem okuláru.Procházejí-li paprsky předmětovým ohniskem okuláru,stanou se po průchodu okulárem navzájem rovnoběžnými.Z tohoto důvodu leží zdánlivý obraz předmětu v nekonečnu a při pozorování je nutné oko zaostřit na nekonečno.Užívají se k astronomickým pozorováním,protože není třeba vzniklý převrácený obraz vzpřímovat.

Galileův dalekohled
Je tvořen rozptylnou čočkou o malé ohniskové vzdálenosti.Jinak je situace obdobná jako u Keplerova dalekohledu.Užívá se k pozemským pozorováním,protože jím procházející paprsky se nekříží a obraz proto není převrácený.

Zrcadlové dalekohledy
Newtonův dalekohled
Dalekohled je bez čoček.Světlo přichází otevřeným tubusem a dopadá na kulové zrcadlo umístěné dole.Zrcadlo odráží světlo zpátky nahoru do tubusu na rovinné zrcadlo nastavené šikmo.Toto zrcadlo usměrnilo paprsky ke straně tubusu do zvětšovací spojkyokuláru.Vytváří jasnější obraz a navíc bez barevné vady.
Moderní dalekohledy jsou vybaveny fotografickými přístroji,které zaznamenávají o hvězdách a galaxiích množství dalších informací.

Cassegrainův dalekohled
Tento pozdější přístroj nejprve světlo soustřeďuje na velké duté zcadlo.Světlo se pak odrazí na malé vypuklé zrcadlo,které se odráží zpět k oku pozorovaného.

Hodnocení referátu Dalekohled

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. říjen 2007
  10 019×
  269 slov

Komentáře k referátu Dalekohled