Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

PVE (Přečerpávací vodní elektrárna) Dlouhé stráně je jedinou přečerpávací vodní elektrárnou na území ČR, její stavba byla zahájena v květnu 1978, avšak počátkem 80.let byla stavba dočasně utlumena, opět naplno stavět se začalo až v roce 1985, stavba byla úplně dokončena v roce 1996. Hlavním úkolem PVE je vyrovnávání výkyvů v elektrické přenosové síti a to především v denní špičce a nočním energetickém přebytku, k tomuto účelu v elektrárně slouží dvě reverzní Francisovy turbíny, každá o instalovaném výkonu 325MW. Elektrárny na bázi PVE využívají principu uložení energie do spádového rozdílu vodní masy tzn. že přebytečná el. energii, která je vyráběna v noci (tzv. levný proud) je spotřebována na čerpání vody z dolní nádrže elektrárny do horní. Kde je tato voda zadržena do doby jejího potřebného využití (v elektrické špičce tzv. drahý proud). Ve chvíli, kdy spotřeba el. energie dosáhne určité míry, je PVE uvedena do režimu výroby el. energie, doba náběhu na PVE Dlouhé Stráně je 100s. Standardně je na PVE Dlouhé Stráně využívána pouze jedna Francisova turbína, která svým výkonem bohatě dostačuje pro vykrytí el. špičky. Druhá turbína je ponechána jako rezerva. Horní nádrže PVE Dlouhé stráně, která leží v nadmořské výšce 1350m, má rozlohu 15,4ha a při naplnění své celkové kapacity zadržuje 2,72×106 m3 vody, která by při spuštění elektrárny na maximální výkon stačila na 5 hodin nepřetržitého provozu, doba čerpání vody do horní nádrže do jejího naplnění je 7h. Dolní nádrž, která leží v nadmořské výšce 824,7m , je řešena jako přehradní nádrž se sypanou hrází vysokou 56m, nádrž má rozlohu 16,3ha a kapacitu 3,4×106 m3, nádrží protéká říčka Divoká Desná, která byla využita při prvotní plnění nádrže, které trvalo cca tři čtvrtě roku. Celý objekt pracovních systémů elektrárny je ukryt v podzemí, hlavní část technického vybavení je ukryta ve velké podzemní kaverně o rozměrech 87,5×25,5×50m. Na lopatky Francisových turbín je voda přiváděna dvěma přivaděči o průměru 3,6m a délce 1547 a 1499m což činí výškový rozdíl 510,7m, který je největším spádem na vodní elektrárně v ČR. Další výhodou PVE Dlouhé Stráně je použití reverzních Francisových turbín, které umí nejen převádět kinetickou energii vody na generátor el. proudu, ale i čerpat zpětně vodu do horní nádrže, tím odpadá problém s použitím čerpadel ke zpětnému přečerpávání do horní nádrže. Elektrický proud vyrobený v PVE Dlouhé Stráně je transformován z výrobních 22kV na 420kV v třífázovém transformátoru, z areálu je elektrický proud odváděn vysokonapěťovým elektrickým vedením do rozvodny Krasíkov vzdálené 52km. Většina technického vybavení elektrárny je vyrobena v ČR (ČKD Blansko, Škoda-Plzeň atd.), v současné době vlastní PVE Dlouhé Stráně skupina ČEZ.

Hodnocení referátu Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  sokoji11
  28. prosinec 2012
  6 897×
  433 slov

Komentáře k referátu Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Boček Josef josef90(zavináč)volny.cz
Váženi provozovatelé PVE, měl jsem možnost sledovat výstavbu vaše PVE od samého počátku z pozice odboru VLHZ SmKNV Ostrava. Po mnoha letech se vracím k vaší historii proto, že mám v hlavě analogický projekt, né tak megalomanský, předběžně proponovaný na 2,22 MW I. Etapy , celkem cca 3x 2,0 MW. Proto mě strašně udivila informace na vaších stránkách internetu o výkonu vaši PVE o výkonu 0,16 MW nebo jde o výkon v GW ? Dále mě udivuje informace o malém nasazení PVE . Můžete mě, prosím , z vaší praxe, trochu nasměrovat, abych se nehnal do záhuby. děkuji. JB