Baroko

Baroké - je to umělecký sloh v době mezi manýrismem 16.století a neoklasicismem 2. Poloviny 18. Století.Vznikl v Itálii a rozšířil se do celé Evropy ( zejm.katolické) a Latinské Ameriky.V 17.století
řada místních variant,mimo jiné české baroko.
Základem tendencí baroka je svár a dvojznačnost, odrážející konflikty vyvolané reformací a protireformací.Projevuje se spojováním protikladných výrazových prostředků do působivého celku a úsilím o zvýšený výraz (pohyb a vzruch), velkolepost a iluzionistickou náznakovost. Opakem je klasicistická tendence, přinášející zklidnění:a) hudební baroko.b)literární c) výtvarné umění:V architektuře se dynamika baroka projevila v utváření prostoru (obliba elipsovitého půdorysu),stavebních článků,kleneb a stěn.Významný je urbanismus,: což je soubor věd a uměleckých metod a postupů, sloužících při zakládání a formování lidského osídlení.Uplatňuje se zejména při řešení měst, ale i jiných sídlištních celků, krajiny a celých širších územních jednotek s důrazem na tvorbu životního prostředí.Dále je významné plánování zahrad a stavba pevnostních systémů.
V sochařství a malířství baroko zobrazovalo niterné až extatické stavy, využívalo realistické motivy a těžilo z protikladů světel a stínů.
Hlavní představitelé byli:architekti:G.L.Bernini,F.Borromini,C.Fontana,G.Guarini
:sochaři:A.Algardi,G.L.Bernini
:malíři:Caravaggio,Tiepolo,Rubens,Velázques,Rembrandt ajiní

Hodnocení referátu Baroko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. květen 2008
  5 972×
  202 slov

Komentáře k referátu Baroko

jméno/přezdívka
Ty,
jo ty jak jsi to napsal. Ty neumíš dělat mezery? A hlavně když píšeš představitele.
martina nohejlová
dobrý referát.