Fauvismus, Expresionismus, Futurismus

FAUVISMUS:

- název fauvismus vznikl podle jednoho kritika, který nad fauvistickými obrazy zvolal slovo „fauves“

- fauves v překladu znamená šelmy. Označil je tak podle způsobu užívání barvy = barevná nadsázka

- lidem museli připadat barvy impresionistů mírné a krotké proti výstředním , temperamentním a křiklavým barvám obrazů, které malíři VLAMINCK (vlamenk), DERAIN (derén), BRAQUE (brak), MATISSE (matis) a další vystavovali

- hanlivá přezdívka fauvisté a fauvismus tomuto směru už zůstali

- barva byla čistá, s předmětem nesvázaná a od kopírování barevnosti přírody osvobozená. (Např.: červená tráva, modrý kůň, oranžové stromy…)

- Síla vybuchujících barevných akordů, jejich rytmus a kontrast zářivých ploch se staly základem fauvistického obrazu

- většina fauvistů měla za sebou impresionistickou zkušenost

- cesty fauvistů se ale brzy rozdělily. Jen Henri Matisse zůstal počátečnímu podnětu věrný, i když i jeho malba se v průběhu dlouholetého života měnila

- Derian a Braqua postupně přešli ke kubismu, Valminck s přiblížil k Expresionismu

Hlavní představitelé:

Henry Matisse = zabýval se ornamentem a dával ho všude (kreslil interiéry), zabýval

se i papírem – koláže

- Jídelní stůl

- Velký červený interiér

- Pohled na Collioure

- Zulma, koláž z barevných papírů

Maurice Vlaminck - Ulice v Marly-le-Roi

André Derain - Westministerský most

EXPRESIONISMUS:

- umění vyjadřuje rozpor mezi tím, jaká se skutečnost jeví nebo se chce zdát a tím, jaká skutečnost je. Umělci byli vždy první, kdo pociťovali potřebu nahlédnout pod povrch věcí a jevů.

- Snažili se strhnout falešnou masku předstírání a vyjádři to, co je pod povrchem, co je skryté a podstatné a dát nadějím i obavám výraz

- Výraz = franc. l’expression , vášnivá reakce a hluboký prožitek skryté tváře skutečnosti se staly typickým znakem rodícího se uměleckého směru počátku 20. století – expresionismu

- Pojem expresionismus užíval už i fauvista Matisse. Mínil však jen ryzí malířský výraz, směřující k vyjádření krásy a harmonie

- Cílem expresionistů však bylo vyjádřit rozpor mezi člověkem a světem, skutečností a zdáním, snaha dotknout se i různých stránek lidské duše, pramenících z pocitu bezmocnosti a úzkosti v odlidštěném světě

- Zobrazují i negativní stavy duše

- Užívají nereálných barev (např.: zářivě červené nebe – obraz Výkřik)

- Jde o samostatný styl

- Prvním a hlavním představitelem expresionismu byl norský malíř EDVARD MUNCH (munk). V dětském věku mu zemřeli matka i sestra a od té doby byl posedlý představou smrti a zmaru

- První sdružení expresionistických umělců pod názvem Die Brücke = most vzniklo v Drážďanech roku 1905 jako snaha spojit moderní umělce Francie a Německa

- Výrazněji se však do dějin zapsali umělci druhé skupiny, nazvané Der Blaue Rieter = modrý jezdec: KANDINSKIJ, MARC, KLEE a další, kteří společně vystoupil v roce 1911 v Mnichově.

- Umělecké snahy o vyjádření problémů společnosti a vnitřních, skrytých stavů člověka neskončily však ani vyvrcholením expresionismu po skončení 1. světové války. V literatuře, dramatu i filmu jsou stále živé

- Ve výtvarném umění přinesly nadsázku, deformaci a ostré barevné akordy

Hlavní představitelé :

Edvard Munch - Výkřik

- Druhého dne

- Tanec života

- Madona

Vasilij Kandinskij - Obálka časopisu Der Blaue Reiter = dřevořez

- Tvar rohu

Franz Marc - Červení koně

Paul Klee - Vlastní podobizna = kresba tuší

- dobrodružství jedné slečny

James Ensor - Vlastní podobizna s maskami

Dimitrij Moor - Pomoc! ´plakát

Erro - Dvojitý křik

 

FUTURISMUS:

- Název si pro své hnutí tentokrát zvolili umělci sami, jako označení pro umění budoucnosti (futurum = čas budoucí)

- Jde o směr především Italský

- Zrodil se roku 1910 v Miláně ze setkání básníka Martinettiho s malíři UMBERTO BOCCIONIM (bočónym), CARLO CARROU (karlo karou), později se k nim připojil i GENO SEVERINY, GIAMO BALLA a francouzský malíř MARCEL DUCHAMP (dyšam)

- Prudké, útočné a velmi svérázné vystupování mladých a nadšených futuristů vyvolalo živý zájem veřejnosti. Ten ještě posílila jejich první společná výstava v roce 1912

- futurismus byl však hnutím plným rozporů. Odmítal všechno dosavadní umění a kulturu jako nepotřebné a přežité, nebral ohled na žádné hodnoty. Sepsali také manifest futurismu, kde sepsali základní zásady: ničení muzeí, ničení starých věcí, velebení a podpora války = ta je totiž hygienou světa, podpora fašismu.( Básník Marinetti skončil jako obdivovatel Musolliniho a přívrženec italského fašismu, Carra se stal oficiálním umělcem fašistického státu) = toto byly záporné stránky futurismu

- za klad je možno označit snahu vytvořit umění odpovídající modernímu věku- věku rychlosti, síly, strojů, změn a pohybu.

- Doby doslova posedlá obdivem k technice měla podle futuristů nárok na nové umění, na nový styl, oslavující pohyb. Tento styl musel být dráždivý, znepokojivý, dynamický a odvážný.

- Ve futuristickém umění byla důležitá rychlost, pohyb, stroje a obdiv k technice

Hlavní představitelé:

Giacomo Balla - Děvčátko běžící na balkóně

Umberto Boccionim - Rvačka v pasáži

- Stavy duše I. - Loučení

- Svalový dynamismus

Kazmier Malevič - Brusič

Gino Severiny - Portrét Marinettiho = kresba tuší

Marcel Duchamp - Akt sestupující se schodů

Carlo Carra - Červený jezdec

Luigi Russolo - Dynamika automobilu

 

Hodnocení referátu Fauvismus, Expresionismus, Futurismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  11 733×
  745 slov

Komentáře k referátu Fauvismus, Expresionismus, Futurismus

rochna
skoda ze toho o futurismu neni vic tak snad nekdy priste zatim packo!:-D