Umělecké směry na přelomu 19. a 20.stol.

REALISMUS – navazuje na klasický předchozí realismus a zejména si bere příklady z Ruska, Anglie, Francie
- Dostojevskij, Tolstoj, Charles Dickens, Honóre de Balzac, Gustav Flóbert
- Návaznost na české autory – Alois Jirásek, K.V.Rais, Josef Holeček, Zikmund Winter
- Současný autoři (19.,20.stol., 90 léta) – Josef Svatopluk Machar, Josef Karel Šlejhar
- nelze přesně oddělit realismus od naturalismu, realismus plynule přechází v naturalismus – Vílém Mrštík
NATURALISMUS – snaží se věrně vystihnout fakta
- detailnost, determinace (příroda, společnost, atd.)
- pochmurné pocity (pesimismus, bezvýchodnost)
Emil Zola, Karel Matěj Čapek Chod, Vilém Mrštík, Josef Karel Šlejhar
SYMBOLISMUS – návaznost na francouzské symbolisti
Charles Baudelaire [boudlén]
Paul Verlaine [verlén]
Arthur Rimbaud [rembó] -----prokletí básníci ----
Francois Villon
Stephane Mallarme [malarmé]

- vliv měl americký spisovatel Edgar Allan Poe (Jakub Arbes – inspirace v romanetech)
- spisovatelé chtějí postihnout tajemství ukryté v nitru věcí, používají symbol, symbol naznačuje nějakou věc
Symbolisté u nás: Otakar Březina, Antonín Sova, Karel Hlaváček, Frant. Xaver Šalda
Umělecké prostředky: volný verš
odvážné metafory („když o podzim se řízl čas)
hudebnost a prolínání žánrů (básně v próze)
DEKADENCE – není jednoznačně oddělena od symbolismu, typický odpor k měšťácké společnosti
- pesimismus, smrt, zánik,nejistota, civilizační choroby..
- popisují také patologické stavy lidského vědomí, výstřední pocity, hovoří o nespoutané sexualitě
Sdružení kolem časopisu „Moderní revue“ – Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic, Arnošt Procházka
Světový stoupenci – Oskar Wilde, něm. Nitzke
IMPRESIONISMUS – vzniká jako směr ve výtvarném umění, Francie
1874 – výstava (obrazy)- měli zářivé barvy, zobrazovali jednu situaci v různých denních dobách
Témata: voda, nádraží, zahrady, světlo
- z výtvarného umění se rozšířil na literaturu, později na hudbu - Debussy – [debisi]
- hlavní žánr – poezie
- snažili se zachytit dojem, náladu, prchavý okamžik, zdůrazňovali smyslové vjemy (jak na poli hudby, literatury, výtvarného umění)
světový představitelé výtvarného umění: Claude Monet, Eduard Monet; český představitel – Antonín Slováček
( „U nás v Kameničkách“)
Čeští představitelé – literatura: Antonín Sova, Fráňa Šrámek, Vilém Mrštík, Jaroslav Kvapil
Impresionismus využívá zvuků, barev, světelných odstínů, impresionistické motto: „krajina je stavem duše“
CIVILISMUS – Walt Withman, Stanislav Kostka Neumann
VITALISMUS– vitae – z lat., znamená život. Autoři reagují na prožitou válku, která způsobila krizi všech hodnot, bezprostřední smyslové vnímání života, srozumitelnost textu, hovoří o maličkostech – Jiří Wolker, Fráňa Šrámek, Karel Čapek
ČESKÁ SECESNÍ LITERATURA– shrnuje doposud zmiňované směry = komplex. Lit. přelomu 19.,20. stol. (Česká moderna, čeští buřiči, katolická moderna)
Moderní umělecké směry 20. stol.

EXPRESIONISMUS – Exprese – působení na city – silné otřásající člověkem, člověk v krajní mezní situaci, nejistota, pesimismus, typický pro německé umění, představitel ALFRED DÖBLIN „Berlin – Alexanderplatz“
- čes. Představitelé – Josef Čapek –malíř, s bratrem psal dramata, vytvářel obrazy „kuboexpresionismus“
FUTURISMUS – souvisí s budoucností, literární směr přenesen na ostatní umění, později na anarchistický směr
- tento směr vzniká jako anarchistická revolta proti měšťakům + proti tehdejšímu umění, oslava síly, rychlosti a obdivují techniku, civilizaci, vzniká v Itálii, rozšířil se zejména do Ruska

Hodnocení referátu Umělecké směry na přelomu 19. a 20.stol.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. březen 2008
  9 835×
  436 slov

Komentáře k referátu Umělecké směry na přelomu 19. a 20.stol.