Výtvarné směry 2. pol. 20. stol.

Pop-art
-vznikl před rokem 1955 téměř současně v USA a v Anglii jako reakce na převládající tendence nefigurativních směrů (jejich izolovanost od reality)
-obchodní reklamy, comicsové seriály,...
-zobrazuje člověka zahrnutého prvky konzumní technické civilizace, masovými médii a standardním zbožím.
-tematicky zaměřen zejména na prostředí velkoměsta
-ironické, provokující, konstatující i poetizující pojetí
-ovlivněn dadaismem, surrealismem, severoamerickým realismem 30. let, inspirován meziválečnou koláží, comicsem a reklamou
-využívá prvky reálných předmětů, odpadů, popř. je zobrazuje a povyšuje na nové symboly
-časté byly koláže
-obrazy a koláže měly odrážet nově objevený smysl pro velkoměstskou, sociologickou a průmyslovou skutečnost
-happening=umělecká tvorba za aktivní účasti publika (v Čechách ji propagoval M. Knížák)
-významní představitelé:
-sochař: A. Jones (Ideální družka)
-v Čechách grafik J. Balcar (Kompozice, Blížíme se k městu)
-malíři: R. Rauschenberg (Odaliska)
R. Lichtenstein- jeho tvorba vychází převážně z obrazových seriálů
R. Hamilton (koláž: Co vlastně dělá naše dnešní příbytky tak odlišnými a sympatickými)
P. Blake
A. Warhol (Marylin Monroe, Che Guevara, Mao Tse-Tung, Absolut Vodka, Campbell's tomato soup, Coca-cola)
-nejrozporuplnější a nejslavnější osobnost pop-artu
-často využití serigrafie (sítotisku), později obrazy s opakujícím se jedním motivem
-točil i filmy ("Chelsea Girls")
-knihy: v ČR vyšlo "Od A k B a zase zpět"

Kinetické umění (kinetismus)
–umělecký směr usilující překonat tradiční statičnost uměleckého díla rozvinutím dynamických prvků
-kinetické objekty se pohybují (větrem, vodou, motory, energií magnetického pole apod.), nebo se jimi dá pohybovat (aktivní spoluvytváření díla divákem)
-konstrukce kinetických objektů založena zejm. na technických principech, vzácněji na malířských a sochařských prostředcích. Časté světelné i zvukové efekty. kinetických
-velký rozmach mělo na počátku 50. let, ale objevilo se již v tvorbě dadaistů
-mobil=závěsné dílo, vznášející se rovnovážně v prostoru a zachvívající se při nejmenším závanu (pochází od Duchampa)
-A. Calder-nejznámější tvůrce mobilů

Konceptuální umění
-umělecký směr vzniklý v 60. letech 20. stol., jenž se záměrně vzdává materiální realizace a vyjadřuje se formou skic, návrhů (konceptů) a projektů, které mají podnítit divákovu obrazotvornost.
-experimentální tendence, které zkoumají vyjadřovací prostředky výtvarného umění
-nejznámějšími se stali landaristé= ti, kteří budují svá díla v přírodě, výsledek musí do přírody zapadat, narušení není žádoucí
-umělci:
-Josef Hampl -pomocí pruhů bílého plátna vymezuje lesní prostory
-Ivan Kafka -staví díla ze sněhu, počítá s jejich proměnami a zánikem

Hyperrealismus (fotorealismus)
-umělecký směr, který vznikl v okruhu vlivu pop-artu v 60. letech 20. stol. v USA. Čerpal ze staromistrovského verismu a zejména fotografie, kterou využíval formou projekce jako předlohu. Tematicky se soustřeďoval na svět techniky a každodennosti (výlohy plné zboží ap.). Typický je chladný, neosobní výraz zobrazení. V Čechách např. T. Pištěk, Z. Beran (* 1937), P. Nešleha (* 1937), P. Oriešková (* 1941). V Americe: Kanowitz, Estes.

Nová figurace (nový realismus)
-umělecká tendence vystupující od konce 50. let 20. stol. proti nadvládě nefigurativního umění. Umělci nové figurace jsou zaměřeni zejm. na obnovu lidské figury, používají techniky montáže, asambláže, serigrafické a fotografické metody. Nejedná se o pouhý návrat k tradičnímu umění; zdůrazněna je přímá tvorba reality v neobvyklých rovinách často s cílem vyjádřit základní problémy lidské existence. V některých případech je nová figurace blízká pop-artu.
-revolta proti společenským vztahům, hledání nových výrazových možností,...

-předchůdci nové figurace:
-Francis Bacon -využíval fotografii
-deformace těl dávají tušit existenciální podtext
-namaloval cyklus 8 studií papeže, které začínají vážným a klidným postojem a končí v záchvatu křečí
-Henry Moore - anglický sochař
- tématem tvorby jsou zejména ležící postavy
-jeho sochy byly předem určeny pro umístění v přírodě
-v Čechách: Olbram Zoubek, Karel Nepraš, Michael Rittstein, Boris Jirků, Jiří Anderle, Jiří Načeradský

Hodnocení referátu Výtvarné směry 2. pol. 20. stol.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 618×
  577 slov

Komentáře k referátu Výtvarné směry 2. pol. 20. stol.