Myron, Polykleitos, Feidias

Myron- 5 stol. př. n. l., řecký sochař; působil převážně v Athénách. Oceňován zejména pro vyjádření pohybu lidského těla. V římských kopiích zachován Diskobolos (socha vítězného atleta, zachycující celý průběh pohybové akce v účinné zkratce) a sousoší Athéna a Silén Marsyás, vyjadřující protiklad řeckého a barbarského světa na zobrazení mýtu o vynalezení flétny.

Polykleitos- z Argu, činný v 2. pol. 5. stol. př. n. l., řecký sochař. Pod vlivem pýthagoreismu vytvořil ideální proporční kánon mužského těla (hlava = 1/7 výšky). V římských kopiích zachovány sochy atletů Kyniskos (olympijský vítěz z Mantineie), Doryforos (atlet nesoucí kopí), Diadúmenos (atlet uvazující si vítěznou stužku). Před rokem 430 př. n. l. zvítězil nad Feidiem a Krésilem sochou Raněné Amazonky.

Feidiás- , * po 500 př. n. l., † před 420 př. n. l., řecký sochař. Před rokem 460 př. n. l. vytvořil votivní bronzové sousoší na paměť vítězství u Marathónu, za Periklea vedl práce na Akropoli (bronzová Athéna Lémniá a kolosální Athéna Promachos v plné zbroji jako symbol vojenské moci státu). Navrhl architektonickou plastiku Parthenónu, pro který vytvořil chrýselefantinovou kultovní sochu Athény Promachos. Ikonografie Parthenónu a štítu Athény tvoří ucelenou státní symboliku Athén. Ve vyhnanství v Olympii vytvořil chrýselefantinovou kultovní sochu Dia (odkryta Feidiova dílna s doklady užívaných materiálů a technologií). Vychoval řadu žáků; celý další vývoj řeckého sochařství vychází z jeho díla.

Hodnocení referátu Myron, Polykleitos, Feidias

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 397×
  216 slov

Komentáře k referátu Myron, Polykleitos, Feidias