Sedm divů světa

Před dvěma tisíci lety staří řečtí a římští turisté navštěvovali pamětihodná místa zrovna tak, jako my dnes. I tehdejší majitelé „ cestovních kanceláří“ sestavovali seznamy podivuhodných věcí, které by návštěvníci měli zhlédnout. „Divy světa“ byly vynikající ukázky lidského uměleckého nebo stavitelského umu. Sedm nejvíce navštěvovaných památek lidského důmyslu Před dvěma tisíci lety staří řečtí a římští turisté navštěvovali paměti hodná místa zrovna tak, jako my známe pod názvem „ Sedm divů světa“. Všechny byly něčím výjimečné. Někde byly překrásné sochy, jinde byly stavby tehdy nevídané velikosti. Jeden jediný ze starých sedmi divů, pyramidy, můžeme spatřit i dnes. Vysuté zahrady, Artemidin chrám, Diova socha, mauzoleum, rhodský kolos a alexandrijský maják buď zmizely ze zemského povrchu, nebo jsou v rozvalinách.

PYRAMIDY

Kolem roku 2600 př. Kr. byly v Gíze v Egyptě postaveny tři pyramidy. Byly to hroby tří egyptských králů. Největší z nich, postavená z více než dvou miliónů kamenných vápencových kvádrů, je 147 m vysoká.

VISUTÉ ZAHRADY

V roce 605 př. Kr. nechal babylónský král Nabuchadnesar II . postavit ve svém království visuté zahrady. Na cihlové terase, vysoké 23 metrů, bylo zasazeno množství exotických rostlin, které byly zalévány pomocí zařízení obsluhovaného otroky.

MAUZOLEUM

Mauzoleum v Halikarnassu (v dnešním Turecku) byla obrovská mramorová hrobka vybudovaná pro bohatého vládce Mauzolea. Bylo 41 m vysoké, na základně mělo 36 sloupů a na vrcholu stála stupňovitá pyramida. Mauzoleum bylo zničeno zemětřesením.

MAJÁK

Řecký architekt Sóstratos postavil první maják na světě kolem roku 304 př. Kr. na ostrůvku Pharos u Alexandrie v Egyptě. Byl vysoký asi 134 m. Na vrcholu hořel oheň, který ukazoval lodím vjezd do přístavu.

ZEUS

Velká socha Dia, krále všech řeckých bohů, stála v Olympii v Řecku a byla 12 metrů vysoká. Vytvořil ji Feidias, slavný řecký sochař, kolem roku 435 př. Kr. Oděv a ozdoby sochy byly zhotoveny ze zlata, pokožka ze slonoviny.

ARTEMIDIN CHRÁM

Tento chrám, největší ve své době, byl zasvěcen bohyni Artemidě, bohyni měsíce a lovu. Postavili ho Řekové téměř výlučně z mramoru. Stál v Efesu v dnešním Turecku. V roce 356 př. Kr. chrám vyhořel, zůstalo z něj jen několik poškozených soch.

KOLOS RHODSKÝ

Bronzová socha boha slunce Helia se tyčila ve výši 37 metrů nad vjezdem do přístavu na ostrově Rhodu v Egejském moři. Byla postavena v roce 292 př. Kr. a byla asi tak velká, jako Socha svobody New Yorku.

Hodnocení referátu Sedm divů světa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 278×
  382 slov

Komentáře k referátu Sedm divů světa

Čabajka
Suprové ♥