Sedm divů světa

Sedmi divy světa se nazývají nejkrásnější památky naší planety, vyrobené rukou člověka, který odjakživa rád vymýšlel a vytvářel nové a novější, krásné a krásnější věci. Tyto divy jsou ale opravdu nejkrásnější. Tento název zahrnuje Feidovu sochu v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, Mausóleion v Halikarnásu, Rhodský kolos, Maják na ostrově Faros, Visuté zahrady Semiramidiny a Pyramidy.

Feidova socha v Olympii
V nejposvátnějším městě starého Řecka byl v letech 468 - 456 př.n.l. stvořen chrám pro hlavního řeckého boha – Dia. svou výškou 20 metrů to byl nejvyšší chrám Peloponéského ostrova.
Stavba tohoto chrámu s gigantickou sochou byla svěřena Feidovi, který na ní pracoval ve speciální dílně, která se stala 2. největší budovou na Peloponéském poloostrově (výška 13 metrů). Na tuto obrovskou sochu umělec používal hlavně zlato, bronz a slonovinu. Byl to muž sedící na trůně, vedle něhož ležely 2 sfingy, v pravé ruce držící žezlo a v levé múzu. Na hlavě měl vínek olivové ratolesti. Tato gigantická a dokonale propracovaná socha, poté co byla umístěna do chrámu, budila dojem vstávající postavy, která co nevidět zbourá strop, což vypadalo velice působivě.
Po tomto díle dostal Feidas nabídku na tvorbu Pallas Athény v Athénách. A byl to nejznámější umělec své doby.

Artemidin chrám v Efesu
V maloasijských pobřežních vodách došlo v 6. až 7. století př.n.l velký vývoj řemesel a obchodu. Jedním z jeho center bylo i město Efesos. O jeho přesné poloze není zcela jasno, protože dnešní Efesos je i se svými cennými archeologickými památkami pozůstatkem doby římské.
Podle legendy měla ke stavbě dát znamení sama bohyně, když na toto místo měla shodit svou sochu. Její zbytky byly později objeveny J.,T. Woodem.
Sám chrám byla budova obrovských rozměrů se 126 vysokánskými sloupy, které působily velice vznešeně. Chrám byl jednou z prvních staveb, postavenou v iónském stylu, který byl charakteristický především volutnicovým zakončením svých sloupů, které tak vypadaly jako strom s korunou v květu. Okapové římsy byly zdobeny bojovníky s válečnými vozy a lvími hlavami, které za deště chrlily vodu. Celý chrám byl zřejmě postaven z mramoru. Architektem byli Chersifrón z Kréty a jeho syn Metagen, společně s Theodorem ze Samu.Střed chrámu tvořil oltář u něhož byla socha bohyně a okolo byl háj, kde přebývali poutníci, hledající azyl. Stavba začala počátkem 6. st. př.n.l. a trvala šestkrát déle, než stavba pyramid (to je120 let.) Byla zničena během jediné noci roku 356. př.n.l. jediným šíleným vandalem. Hérostrátos tak dlouho přemýšlel, jak se proslavit, až jednoho dne zapálil Artemidin chrám a ten do rána lehl popelem. Jak se mu to povedlo je do dneška záhadou.
Brzy na to se začala budovat přesná kopie, kam byl přenesen jediný pozůstatek z původního chrámu – socha bohyně Artemis.

Mausóleion v Halikarnássu.

Halikarnássos byla stará kárská osada, kterou od 11.st.př.n.l. osidlovali Iónové. Za vlády krále Mausóla se stal centrem samostatného království, které později obsadil Alexandr Makedonský. Král Mausól se rozhodl nechat postavit hrobku, která by nesla jeho jméno. Odtud vzniklo slovo mauzoleum. Chrám byl postaven na několikastupňovém podstavci. Na ní pak navazovala pyramidová nástavba ukončená sochou čtyřspřeží. Celková výška byla okolo 50 metrů. Jejími autory byli Leócharés, Skopás, Bryaxis, Praxitelés a Tímotheos, kteří mezi sebou vzájemně soutěžili. Největšími díly jsou sochy Mausólea a jeho manželky Artemísie. Záhadou je, jak se tak velké sochy do chrámu vešly. Je možné, že byly součástí čtyřspřeží, protože stav ve kterém byly nalezeny, nasvědčuje pádu z velké výšky.

Visuté zahrady Semiramidiny

Jelikož se tento div nedochoval, není známo, kde se nacházel a jak vůbec vypadal. Nepravděpodobnější je, že byl v okolí Babylónu. Těchto zahrad byly dva druhy, ale princip je stejný. Jsou to stupňovité zahrady, do tvaru pyramid. Druhá byla také stupňovitá, ale byla na trámech z palmového dřeva, a tak vypadala, jako by se vznášela nad zemí.

Rhodský kolos
U jihozápadní části maloasijského pobřeží se nalézá "sluneční ostrov" - ostrov Rhodos. Sluneční podle nádherné krajiny, často ozařované sluncem, i podle patrona ostrova, slunečního boha Hélia. Jiný název je také ostrov růží. Na konci 4.st.př.n.l. byl Rhodos obležen a vzdoroval tak dlouho, že se útočník nakonec spokojil s uzavřením míru. Obyvatelé tohoto ostrova se rozhodli na znamení díku dát jejich patronovi postavit sochu. Podoba a skutečná výška, je jen dohadováním a bádáním. Je však jasné, že se jednalo o mužskou postavu. Stavitel tohoto Kolosu dostal na výšku 45 metrů 500 talentů bronzu a 300 talentů železa, což je celkem dvacet a půl tun kovu. Socha svobody, která je o metr vyšší, má kovové části o váze sto tun. Každá rok se socha zvyšovala o 3 metry a stavba trvala 12 let. Tento bůh zde stál pouze 50 let. Pak Rhodos postihlo slabé zemětřesení, on se na v kolenou zlomil a ze své skoro padesátimetrové výšky spadl do města, kde pobořil mnoho domů.
Nakonec byl Rhodos obsazen Araby, kteří ho údajně prodali nějakému židovskému obchodníkovi, který si ho rozebraného odvezl na devíti stech velbloudech.
Maják na ostrově Faros
Řecky se maják řekne fáros, španělsky faro, francouzsky phare.
A to podle malého ostrůvku u Egyptské pevniny. Zde je nejstarší maják všech dob, který byl postaven okolo roku 300 př.n.l.. Byl věnován bohům a měl chránit plavce. Na tuto věž navazovala další, která byla užší. Celkově byl maják vysoký 140 - 180 metrů. Říká se, že mořeplavce do přístavu na naváděl sám, aniž by plavidla musely být řízeny. Tyto služby poskytoval 600let. Po té ho postihlo zemětřesení, kterému odolal, ale už nebyl používán a udržován. Nakonec se rozpadl a hodně lidí má nyní domy z kamenů z tohoto bývalého majáku.

Pyramidy

Hodnocení referátu Sedm divů světa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 871×
  919 slov

Komentáře k referátu Sedm divů světa