Obrazárna Pražského hradu

Historie

Obrazárna je stará více než čtyři sta let, její počátky sahají do období vlády uměnímilovného císaře Rudolfa II. Přestože jeho proslavené sbírky byly v následujících desetiletích zčásti odvezeny do Vídně, nebo se staly kořistí švédské armády, jsou zachráněná díla dnes vystavována na Pražském hradě. Po skončení třicetileté války císař Ferdinand III. Obrazárnu obnovil. Zakoupil pro ni slavnou sbírku anglického lorda Buckinghama, jejíž část přetrvala v Praze dodnes. Od třicátých let 20. Století byly sbírky italského, nizozemského, flámského a holandského renesančního a barokního malířství zásluhou prezidenta Masaryka a jeho dcery Alice obohacovány také o díla českých mistrů baroka a 19. Století.
Ve sbírkách Obrazárny jsou zastoupena díla slavných evropských renesančních a barokních malířů. V duchu tradičního členění je expozice uspořádána podle jednotlivých regionálních škol. Bohatě je zastoupeno zejména italské renesanční a barokní malířství, zvláštní pozornost si zaslouží také sbírka záalpského renesančního umění. Samostatnou kapitolu tvoří díla dvorních umělců Rudolfa II. A obrazy českých barokních mistrů.

Italská renesance: Tizian, Tintoretto, Veronese
Italské baroko: Domenico Fetti
Flámské a holandské baroko: Petr Pavel Rubens
Německá a nizozemská renesance: Lucas Cranach, Joose van Cleve, Quinten Massys, Hans Holbein
Rudolfinské malířství: Hans von Aachen, Bartholomeus Spranger, Josef Heintz st., Peter Stevens
České a německé baroko: Petr Brandl, Jan Kupecký, Johann H. Schönfeld

Začněme pár ukázkami obrazů, které je možno na výstavě zhlédnout:

1) Anthonius Santvoort
Kristus se zjevuje Marii Magdalenské – Noli me tangere (olej na plátně)
- zde byl poprvé vyobrazen Ježíš s kloboukem-slaměným
2) Carlo Saraceni
Sv. Šebestián (olej na plátně)
3) Dominico Fetti
Podobenství o plevelí mezi pšenicí (olej na plátně)
4) Fra Semplice de Verona
Dieta se sv. Františkem a andělem (olej na plátně)
5) František Antonín Müller
Krajina s pocestnými a fontánou (olej na plátně)
Krajina se zříceninou (olej na plátně)

6) Guido Reni
Kentaur Nessus unáší Deianeiru (olej na plátně)
Následovník (olej na plátně)
7) Ignác Viktorin Raab
Obléhání Prahy Bedřichem II. Pruským z roku 1757 (olej na plátně)
8) Jan Kupecký
Podobizna paní Haberstockové (olej na plátně)
9) Johann Ulrich Mayr – Dílna
Podobizna arcivévody Leopolda Viléma (olej na plátně)
10)Lucas Cranach St.
Sv. Kateřina a sv. Barbora s fragmenty postav sv. Doroty a sv. Markéty (smíšená technika na lipovém dřevě)
11)Lucio Massari
Amnón a Támar (olej na plátně)
12)Massimo Stanzione
Světice (olej na plátně)
13)Mathias Ostendorfer
Hospodin se zjevuje králi Davidovi (tempera na střevě)
14)Německý sochař z roku 1533
Portrét S. E. (dřevo)
15)Niccoló Codazzi
Ruiny římské architektury (olej na plátně)
16)Pauwels Franck, zv. Paolo Fiammingo
Latona a sedláci (olej na plátně)
- žena chce dát napít dětem z řeky, ale sedláci jí to nechtějí dovolit a brání jí, přičemž je za to Bůh potrestá, že jejich hlavy promění v žabí
17)Peter Snayers
Přepadení vesnice (olej na plátně)
18)Qiovanni Contarini
Pád Saturnovy vlády (olej na plátně)

Podrobnější popis vybraných obrazů:

Josef Heintz St.
Poslední soud
(olej na plátně, 102 x 274,5 cm, r. 1609)

Obraz znázorňuje výběr lidí do nebe a do pekla. Pro ty vybrané a dobré si přiletí andělé a odnesou si je do nebe, pro ostatní je peklo, znázorněné na obraze vpravo dole šlehajícími plameny z podzemí a čerty sedícími okolo propasti a smějícími se. Typická pro obraz je také malba u žen bujných tvarů a nahých aktů, podobně jako Rubens neuznává ženy, které v dnešní době „vládnou“.

Mathias Stom (Stomer)
Stařena modlící se růženec
(olej na plátně, 54 x 41 cm, mezi r. 1633 – 1639)

Vyobrazena je zde stařena, jež má přes hlavu a záda přechozen dlouhý šátek v tmavě rudé barvě. Klečí u stolu s miskou, po které běhá plamen a vyvolává na její tváři tajemný stín. Žena svírá ve vrásčitých rukou černý růženec a má zamyšlený a oddaný výraz. Její tvář je celá vrásčitá, což zdůrazňuje její celoživotní moudrost. Z obrazu na mě dýchá až podivný klid a má v sobě i lehký nádech smrti.

Qiovanni Battista Quadri
Klanění tří králů
(polychromovaný štuk, 167 x 118 cm, před r. 1611, kopie originálu z Městského muzea v Brandýse nad Labem)

V popředí obrazu je vyobrazen mladý chlapec se psem vykukující zpoza ženy s dítětem v náručí – Panny Marie. Před ní klečí již Kašpar s hlavou skloněnou v úctě k ní a založenýma rukama. Za ním bohatě ošacen a s množstvím klenotů stojí Baltazar s pohárem v ruce, přičemž lehce v pozadí uvidíme stojícího Melichara s rukou na prsou. Scéna se odehrává pod kamennou branou, přičemž u jejího vršku a nad Mariinou hlavou létají dva andělíčci se stužkou v ručkách.

Zhodnocení

Výstava je velice zajímavá, některé obrazy jsou si sice velmi podobné, ale některé jsou skutečně zajímavé technikou zpracování a samotným příběhem, který z nich vyzařuje na první pohled. Tak se podle mě pozná skutečně umělecký klenot za nevyčíslitelnou cenu. Většina obrazů je malována olejomalbou, najdou se však i takové, které jsou zpracovány míchanou technikou a ryté do dřeva. Obrazy jsou také ve všech velikostech, od těch nejmenších až po ty velké, na které musíte hledět z větší vzdálenosti, abyste si je mohli vychutnat v celé jejich kráse. Ve všech místnostech výstavy najdeme různou tématiku obrazů a odráží se v nich i doba jejich tvorby a života autorů.
A dozajista zajímavé je i prohlížet si obrazy a zjistit, že takové zvláštní oči a bílé tváře měli od toho, protože si na pleť nanášeli vápno, aby měli kůžičku jako „miminko“. Takové praktiky se naštěstí už nevedou…
Jen se musíte připravit na zvědavé oči dohlížejících starších paní, které zajišťují výstavu proti vandalům apod. Některé jsou však velmi milé a samy Vám poradí, na jaké obrazy se máte zaměřit a popovídá Vám o nich jejich historii a přiblíží příběh, jenž mají znázorňovat.

Hodnocení referátu Obrazárna Pražského hradu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 324×
  913 slov

Komentáře k referátu Obrazárna Pražského hradu