Užité umění

Užité umění je souhrné označení pro tvorbu předmětů i samotné výrobky praktické potřeby, které zahrnují kromě praktické hodnouty i hodnotu estetickou. Spojením estetické a užitkové funkce patří užité umění k nejstarším formám umění ( pravěké hrnce atd. ) k vyčlenění dochází až v průběhu 19. století, kdy byla v důsledku zavádění průmyslové velkovýroby definitivně narušena dřívější jednota umění a řemesla. Oddělilo se takzvané umění krásné a umění užité úzce spjaté s výrobou a základnímy potřebami společnosti, které zahrnuje tvorbu užitkovou, dekorativní, nezobrazivou, atematickou, ornamentální. S nahrazováním uměleckořemeslné práce seriovou výrobou často docházelo k úpadku kvality užitého umění proti níž vystoupilo v 19. století hnutí Arts and Crafts - J. Ruskin, William Morris, s cílem rehabilitovat estetickou stránku užitého umění a bojovat za obnovu řemeslné práce. Myšlenky hnutí Arts and Crafts rozvíjela později různá sdružení výtvarných umělců a uměleckých řemeslníků ve světě. Tyto veškeré snahy o zvýšení úrovně užitého umění byli dovršeny zřízením institucí pečujících o jeho uchování a rozvoj - uměleckoprůmyslové školy a uměleckoprůmyslová muzea. V současné době užité umění zahrnuje uměleckoprůmyslovou tvorbu, při níž je činost umělce omezena na návrh díla ( desing ) a umělecká řemesla, která produkují rukodílné výrobky převážně jako unikáty, vytvářené jedinou osobou.

Plakát - textová, obrazová, nebo kombinovaná tiskovina. Je graficky poutavě upraven, aby zaujmul a získal nás pro svou věc. Charakteristické je spojení textové a obrazové složky s užitím názorové zkratky a symbolických forem sdělení.

Z původně tištěných oznámení se v polovině 19. století vlivem rozvoje grafických a polygrafických technologií ( hlavně barevné litografie ) vyvinul do dnešní podoby. Postupně byli rozšířeny výrazové možnosti pomocí grafik linorytu a dřevorytu ( expresionisté ) a novými tecnikami ( fotografická koláž, montáž ).Vynikající umělecké úrovně dosahoval hlavně v secesi, kdy byl navrhován přednímy malíři například Alfonsem Muchou, nebo Aubry Beardsleym. V pramenech bylo několikrát zdůrazněno, že zvláštní účiností vynikali porevoluční sovětské plakáty, po konfrontaci musím uznat, že během 2. světové války ruské plakáty vynikaly, nejen "úderností" ale i uměleckou kvalitou.

Byl a je jednou z nejdůležitějších forem propagace filmu. Graficky a výtvarně upravená tiskovina různých rozměrů a barev. Obsahuje název filmu a další základní informace ( jméno režiséra , herců, produkce, žánr, stručný slogan ). Vzhledem k vysoké výtvarné úrovni je filmový plakát považován za samostaný umělecký artefakt.

Hodnocení referátu Užité umění

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 628×
  357 slov

Komentáře k referátu Užité umění