Velazquez Diego

Narodil se 6.června 1599 v Seville a zemřel 6.srpna 1660 v Madridu.Pocházel z portugalského rodu.

Již ve svých deseti letech vstoupil do malířské dílny Herrery st. v Seville,brzy však přešel k Francescu Pachecovi.U něj zůstal až do roku 1617,kdy složil mistrovské zkoušky.Následující rok se oženil s Pachecovou dcerou.O dva roky později si otevřel svou vlastní dílnu.V letech 1622-23 navštívil Madrid a poté,co byl povolán jako malíř do královských služeb,se zde usadil.Léta 1629-31 poprvé strávil v Itálii,kde se seznámil s Guercinem a Jusepem de Riberou a kde studoval obrazy Tiziana a Tintoretta.Druhou cestu do Itálie uskutečnil v letech 1649-51,na které poznal Berniniho,Poussina a Rosu.Po návratu do Španělska,kam ho zpět povolal král,působil dále v jeho službách.Dokonce byl povýšen do šlechtického stavu a roku 1659 přijat do svatojakubského rytířského řádu.V roce 1660 dostal za úkol organizaci velkolepé slavnosti,konané v Irúnu, spojené se svatbou Ludvíka XIV. a španělské princezny Marie Teresy.Velazquez krátce po návratu z Irúnu do Madridu-6.srpna 1660 umírá.

Jeho dílo nebylo početně příliš velké.Bylo tvořeno především z portrétů královské rodiny,několika obrazy s mytologickou a náboženskou tematikou a žánrových výjevů.Velazquezovo rané dílo,které zahrnuje období od mistrovské zkoušky po první cestu do Madridu obsahuje hlavně žánrové obrazy zachycující život prostých lidí.Tematicky byly ovlivněny Nizozemím,stylistický projev obsahuje vliv způsobu malby Caravaggia.Výrazově se tato díla orientují na pozdější Velazquezův vzor-Tizziana,je zde však ještě zdůrazněna plastičnost a relealismus motivů zátiší.Základní barevné tony jsou tvořeny černou a hnědou s přidáním žluté a bílé.Z tohoto jeho raného období pocházejí např.obrazy Žena smažící vejce(z r.1618) a Roznašeč vody ze Sevilly(1620).Postupně se vzdaluje Caravaggiově stylu díky ubírání na plastičnosti pozadí. Velazquez,ovlivněn nizozemským malířstvím,vytvořil pro Španělsko nezvyklou kombinaci žánrové a náboženské tematiky, přičemž náboženskému tématu je vyčleněn jen malý prostor na okraji nebo v pozadí,např.Služka nebo Hostina v Emauzích(1618).Zajímavé je i to,že Velazquez interpretuje náboženské výjevy pomocí světských postav z každodenního života,př.Klanění tří králů(1619).

Z portrétů tohoto období se zachoval pouze údajný portrét jeho tchána F.Pacheca(1619).Do konce dvacátých let 17.st. vznikly v Madridu četné portréty krále,př.Filip IV.(1613),Filip IV.se skupinou,Hrabě Olivares(1625),Dvorní šašek Calabacillas(1626-27).V tomto období působí postavy nenuceněji,ale zachovávají si vznešenou eleganci.V obraze Bakchův triumf (1628)spojil Velazquez mytologii s lidovostí. Podobně jako v obraze Apollon z Vejí,jež vznikl roku 1630 během prvního pobytu v Itálii.Další a nejspíš i poslední jeho obraz s náboženskou tematikou je Korunování Panny Marie,který vznikl r.1641,před jeho druhou cestou do Itálie.V letech 1634-35 vytvořil významné dílo,historický výjev Kapitulace Bredy.Ke ztvárnění si vybral moment předání poražené nizozemské pevnosti španělskému vojevůdci Ambrosiu de Spínolovi roku 1625.

Nejvýznačnějšími obrazy před jeho druhou cestou do Itálie jsou však portréty.Pomocí barevnosti se mu podařilo vystihnout individuální charakter postav.Např:Jezdecký portrét vévody OIivarese(1633),v obraze Dáma s vějířem můžeme spatřit Velazquezovu dceru.Z dalších portrétů je to Jezdecká podobizna Filipa IV.(1635),Dvorní trpaslík Diego de Vacido,zvaný El Primo(1644).Další portréty vznikly již v Itálii.Jeden z nich,portrét sluhy Juan De Pareja,mu umožnil roku 1649 přijetí do Akademie sv.Lukáše v Římě.Dále je to podobizna papeže Papež Inocenc X. a jediné zachované zpodobnění Venuše Venuše se zrcadlem(1649-50).

Pro Velazquezovo pozdní tvůrčí období jsou charakteristické stříbřité tony a upouštění od sošného,objemového pojetí postavy.Zmíníme zde významný obraz Přadleny(1659),Infantka Mariá Theresa(1652),Infantka Margarita(1652),Filip IV.(1655),Blázen Juan de Calabazas a Dítě Vallecase.Za vrcholné dílo je považován obraz z roku 1652 Las Meninas.Představuje Infantku Margaritu s dvorními dámami a trpaslíky v ateliéru malíře,který se zobrazil se štětcem a paletou na levé straně obrazu.Zachytil vlastně obrazem vznik obrazu.

Od doby impresionistů byl ocenován pouze jako skvělý kolorista.Teprve později se dospělo k názoru,že si pozornost zasluhuje i tematizace jeho obrazů.Velazquezovy obrazy se vyznačují vyváženou a promyšlenou charakterizací postav a prostoru.Tím se výrazně odlišuje od svých krajanů-El Greca a Goyi.Velazquez měl velmi rád děti.Obrazy infantů a infantek patří k jeho nejlepším.

Hodnocení referátu Velazquez Diego

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 664×
  718 slov

Komentáře k referátu Velazquez Diego