Atmosféra Země

Atmosféra Země je plynný obal planety spojený s ní silou přitažlivosti a rozličný do vrstev různých fyzikálních a chemických vlastností.Atmosféra umožňuje život na Zemi tím,že chrání povrch Země před škodlivými složkami slunečního záření před kosmickým zářením a před dopadem pevných částic a těles z kosmu.Škodlivé záření je v atmosféře pohlcováno nebo rozptylováno.Pevné částice a meteory,které proniknou do zemské atmosféry z kosmu,se třením v atmosféře zahřejí tak silně,že shoří.Atmosféra také mírní extrémní teploty zemského povrchu ve dne a omezuje ochlazování zemského povrchu vyzařováním v noci.
Atmosféra je tvořena směsí plynů a vodní páry,která se nazývá vzduch.Podle jeho složení lze v atmosféře rozlišit tři vrstvy: homosféru, heterosféru a exosféru.Podle vertikálního profilu teploty vzduchu se rozlišují vrstvy troposféra, stratosféra, mezosféra a termosféra.Podle koncentrace elektricky nabitých částic – iontů a volných elektronů – se atmosféra dělí na vrstvy neutrosféra a ionosféru.
Celá atmosféra má hmotnost asi 500 miliónů tun, ale tři čtvrtiny z toho připadají na její spodní část do výšky Everestu (8846 m).Tíha vzduchu působí na tělo člověka, který je ve výšce mořské hladiny, tlakem asi 1 tuny.Tlak vzduchu i hustota vzduchu se vzrůstající výškou nad zemským povrchem klesají.Ve výšce 16km dosahuje hustota vzduchu jen desetinu hodnoty,kterou má hustota vzduchu na mořské hladině.

TROPOSFÉRA – sahá od země do výšky asi 8km nad póly a 17km nad rovníkem.Připadá na ni více než 80% hm. Atmosféry.V troposféře probíhá většina dějů,které označujeme jako počasí.Teplota vzduchu v troposféře v dlouhodobém průměru klesá s rostoucí výškou asi o 6 st.Celsia/km.Na horní hranici trop. Je tedy teplota obvykle kolem –80st.C nad rovníkem a kolem –50st.C.nad póly.

STRATOSFÉRA – leží mezi troposférou a výškou asi 50km. V její spodní části, do výšky 20km.,se teplota vzduchu téměř nemění s výškou.Od uvedené hladiny teploty vzduchu se vzrůstající výškou roste a při horní hranici stratosféry dosahuje asi 0-20st.C.Tak vysoká teplota vzduchu souvisí s přítomností ozonu,který absorbuje většinu ultrafialového záření Slunce a tím chrání život na zemském povrchu.

MEZOSFÉRA – nachází se mezi stratosférou a termosférou.Je mocná asi 30km.Teplota vzduchu se zde pohybuje 0-20st.C na horní hranici stratosféry asi na –40 až –90st.C. ve výšce 80km.

TERMOSFÉRA – leží ve výšce asi 80-500km.Někdy se jako termosféra označuje celá část ovzduší nad mezosférou,jindy se horní hranice termosféry klade do malé výšky, v níž se běžně vyskytuje polární záře (asi 700km).Molekuly plynů v termosféře jsou slunečním zářením rozloženy ionty.Teplota se určuje na základě kinetické energie jednotlivých částic, a označuje se proto jako kinetická teplota.Ta v termosféře do výšky 200-300km roste a dosahuje max. hodnot řádu stovek st.C.

EXOSFÉRA – JE VNĚJŠÍ ČÁST ATMOSFÉRY.Plynule přechází do meziplanetárního prostoru.Její nejvyšší část tvoří volné elektrony,níže převládají částice vodíku,ještě níže směs částic vodíku a helia.Pod výškou 1000km se vyskytují i částice kyslíku.

Hodnocení referátu Atmosféra Země

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. květen 2008
  8 851×
  484 slov

Komentáře k referátu Atmosféra Země

marketa marki.haslerova(zavináč)seznam.cz
skusim ho prednest ve skole snad taky pomuze
barbora
velice pěkný referát moc mi pomohl díky