Belgie

Belgie je konstituční monarchií. Hustota osídlení je 324 obyvatel na km2, což je nejvíce v Evropě. Hospodářství patří k předním Evropským státům, což naznačuje i vysoký hrubý domácí produkt. Belgie je zakládajícím členem Evropské unie a také současným členem NATO.

Povrch a podnebí Belgie

Belgie má výhodnou polohu při pobřeží Atlantského oceánu, jenž má velmi velký vliv na podnebí. Belgie je tvořena nížinami, většina území s nadmořskou výškou pod hladinou moře. Belgií protékají řeky Mhása, Shelda a splavný Rýn s významnou říční dopravou.

Podnebí je mírné, výrazně ovlivňováno Atlantikem a Golfským proudem. Jedná se tedy o klima oceánské s velmi velkým počtem srážek.

Obyvatelstvo Belgie

Belgie je národnostně nejednotná, žijí zde dva národy Vlámové (56%, s jazykem blízkým germánštině) a Valoni (42%, s jazykem blízkým francouzštině). Zbylou část tvoří přistěhovalci a německá menšina. Belgie je charakteristická 93% urbanizací.

Hospodářství

Na území Belgie se nachází ložiska černého uhlí a železné rudy a to převážně v její jižní části při hranicích s Francií.

Další průmysl je textilní na severu Belgie, ve Flandrech se vyrábí Flanderská krajka.

Jako i jiné státy, tak i Belgie zakládá svůj průmysl na domácí surovinové základně. Strojírenský průmysl se zaměřuje na produkci zbraní, elektrotechnických zařízení, v přístavech pak průmysl hutnický a chemický s produkcí hnojiv, plastů, umělých vláken.

Belgie má úzkou vazbu na potravinářství, výroba piva a cukru, chov skotu a prasat.

Doprava a cestovní ruch

Belgie, stejně jako ostatní státy Beneluxu má vysoce rozvinutou síť dopravy. Do Belgie jezdí vlaky linky Folkstone - Calais - Brusel, tedy vlaky TGV.

Také námořní doprava má velký význam pro národní hospodářství. Přístav Antverpy je osmým největším přístavem na světě v překladu materiálu.

Zajímavosti Belgie

V Belgii se nacházejí brusírny drahokamů. V bitvě u Waterlo zde také ukončil kariéru svérázný Francouzský vojevůdce Napoleon.

Hodnocení referátu Belgie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. říjen 2007
  7 585×
  290 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Belgie

dave123456789
hodně pomohlo ke škole
Hol
Super
Temina
Tohle je super pomioc opsala jsem to ručně skoro 4 hodiny ale vyplatíí se to protože todle je super urco dostanu jedna za tento super text !!
Barča xD baja.vargova(zavináč)seznam.cz
upe super referát ,měla jsem mít Belgii ..........a naši úče jsem to natřela a to díky vám
lucka lucyn3k(zavináč)seznam.cz
supr referát...okopírovala sem ho a ve škole sem za něho dostala 1 dík vám