Benelux

- je jednou z nejmenších zemí Evropy, hlavním zdrojem financí je bankovnictví (190 bank) a těžba železné rudy s návazností na hutnictví železa a oceli
- Lucembursko je zakládající člen EU (Evropského společenství) 1957, OSN 1945 a NATO 1949
- rozloha: 2 586 km2
- poloha a povrch: hraničí s Francií, Německem a Belgií
povrch většinou nížinný, ze severu zasahuje pásmo Arden:
- severní třetinu země tvoří členitější plošina Oesling s hluboce zaříznutými údolími vodních toků, neúrodná
- větší jižní část známá jako Gutland (fr. Bon Pays) - "dobrá země", úrodnější půdy
- nejvyšší bod: Wemperhardt 559 m
- nejdelší řeka: Moselle 545 km (v zemi 40 km), Sauer (Sure, Our - tvoří východní hranici s Německem), Alzette
- podnebí: vlhké, mírné, částečně oceánské (projevují se prvky kontinentality) na severu drsnější s relativně dlouhou zimou a sněhovými srážkami, klima v níže položeném Gutlandu je v zimě mírnější a v létě teplejší
- fauna a flora: Ardeny na severu porostlé jehličnatými lesy, na údolních svazích rostou listnaté dřeveny, jih je zalesněn více, na východě rozsáhlý bukový les; divoké prase a různé druhy vysoké zvěře
- počet obyvatel: 412 000, 159 obyv./km2
- st. zřízení: konstituční monarchie (velkovévodství - vévodský trůn je dědičný, nyní panuje Nassavský rod) s jednokomorovým parlamentem (povinné volby)
- města: Luxembourg (hl. město - 76 446), Esch-sur-Alzette (25 000)
- úř. jazyk: lucemburština, rozšířená je francouzština, němčina, angličtina
- nár. složení: Lucemburčané (70,5 %), Portugalci (10,5 %), Italové (5,1 %), Francouzi (3,4 %), Belgičané (2,5 %), Němci (2,3 %) = 30 % cizinců (nejvyšší podíl cizinců ze všech evropských státu)
- náboženská příslušnost: římští katolíci 93 %, protestanté 1,3 %
- měna: 1 lucemburský nebo belgický frank = 100 centimů

Zajímavosti:
- rod Lucemburků (Karel IV.)
- mnohojazyčné rádio Luxembourg (nejstarší komerční rádio v Evropě): vysílá do Británie, Francie, Německa a Nizozemska
- nemá žádnou univerzitu

Lucemburk:
- město tvoří staré město na útesu na řekou Alzette a novější město, přiléhající k němu na východě a jihu, obě městské části spojují viadukty
- staré město je postaveno na zbytcích opevnění založeného Římany a Franky (10. st.): vévodský palác (1572), městská radnice (sídlo parlamentu), gotická katedrála Notre Dame (1613 - 23)
- nové město, založené v 19. st., a jeho severovýchodní předměstí Kirchberg, je sídlem několika institucí EU (např. Evropského parlamentu, Evropského soudního dvora, Investiční banky a Evrop. sdružení uhlí a oceli); mnoho konferenčních a výstavních center

NIZOZEMSKO

- království (Koninkrijk der Nederlanden)
- součástí jsou Nizozemské Antily (od r. 1954 autonomie) v karibské obl. Střední Ameriky a ostrov Aruba (r. 1986 oddělení)

Přírodní poměry:
- poloha: záp. část evropského kontinentu při pobřeží Severního moře v deltě řek Rijn, Maas a Shelde
- na V hraničí se SRN, na J s Belgií
- + ostrovy ve Waddenzee (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog a Rottum) při pobřeží provincie Friesland a Groningen
- + na J ostrovy Zeeuwse a Zuidhollandse einladen
- nejvyšší bod: Vaalserberg 321 m
- rozloha: 41 863 km2 (7 930 km2 tvoří vodní plochy)
- více jak 1/2 území (se 60 % obyv.) leží pod úrovní hladiny moře
- více jak 20 % získáno vysušením původních vodních ploch
- klima: přímořské podnebí, mírné zimy (prům. teplota 3 °C) a léty (16 °C) s dostatkem srážek (820 mm/rok)
- příroda: 7,9 % území lesy (provincie Gelderland, Noord-Brabant a Overejssel)
- fauna - vodní ptactvo, zajíci, králíci, drobná letní zvěř

Politika + hospodářství:
- celní (od r. 1948) a hosp. (1960) unie s Belgií a Lucemburskem
- konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády
- od r. 1980 královna Beatrix Wilhemina Armgard z dynastie Oranje-Nassau
- zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament tzv. Generální stavy

Obyvatelstvo
- 15 517 000
- hustota 448 obyv/km2 (nejvíce v Evropě)
- nejhustěji obydlená je oblast Randstad (Amsterdam, Den Haagen, Rotterdam a Utrecht)
- ve městech žije 88,6 % obyv. (17 měst nad 100 000 obyv.)
- 40 % populace je mladší 25 let
- města: Amsterdam (1 055 000 obyv.), sídlem vlády je Den Haag/´s-Gravenhage (705 000), Rotterdam (1 060 000), Utrecht (550 000), Eindhoven (390 000)
- administrativní členění: 12 provincií
- národnostní složení: (Holanďané a Frísové 95,2 %, Turci 1,4 %, Arabové 1,1 %, Němci 0,3 %, Indonésané, Antilané, ze Surinamu, na 100 národů
- úřední jazyk: nizozemština, rozšířena i fríština
- náboženské vyznání: 34 % římští katolíci, protestantská holandská reformovaná církev 17 %, kalvinisté 8 %, muslimové 3,2 %
- měna: nizozemský gulden (100 centů)

BELGIE

- Poloha a povrch: Belgie je přímořský stát u Severního moře. Sousedí s Nizozemím, Německem, Lucemburskem a Francií. Má rozlohu 30 500 km2.
Belgie se z velké části skládá z Flanderské nížiny, ve střední části přechází ve vrchovinu Ardeny a při hranicích s Lucemburskem a Německem v pahorkatinu Hautes Fagnes, kde je nejvyšší hora Belgie Botrange, vysoká 694 m. Podél pobřeží jsou hráze s odvodňovacími kanály, protože je toto území na úrovni hladiny moře.
Rozloha: 30 518 km2
- Nejdelší řeky jsou Šelda a Maasa.
- Podnebí je mírné, oceánické, při pobřeží vlhké a mlhavé. Střed země je typický mírným podnebím a Ardeny jsou velmi deštivé.
- Nerostné bohatství je malé, proto musí Belgie hodně dovážet. Těží se jenom železné rudy, měď, zinek a černé uhlí, ale jeho těžba je omezená.
- Obyvatelstvo: Belgie má 10 milionů obyvatel a velmi vysokou hustotu zalidnění. Ve městech žije 97 % lidí.
- Úřední řečí je holandština, francouzština a němčina. V Belgii jsou tři autonomní regiony: ve Flandrech žijí Vlámové, ve Valonsku francouzsky mluvící Valoni a Němci a v Bruselu žijí Vlámové i Valoni.V Belgii je vysoká nezaměstnanost, téměř 13 %. 90 % obyvatel jsou katolíci.
- Měnou je belgický frank. V Belgii je konstituční monarchie a králem je Albert II. Belgie je členem mnoha mezinárodních organizací, např. OSN, EU, OECD a NATO. Belgie má jednu z nejhustších dopravních sítí na světě.
- Průmysl a zemědělství: Belgie je rozvinutý průmyslový stát a významné mezinárodní středisko obchodu. Tradiční je textilní průmysl, známé jsou belgické krajky. Velkou tradici má také obchod s diamanty a jejich broušení. Dále je v Belgii strojírenský, chemický a potravinářský průmysl. Vyrábějí se zbraně, elektronika a elektrotechnika, sklářské a farmaceutické výrobky a umělé hmoty. Elektřina se vyrábí v jaderných elektrárnách. V zemědělství převažuje živočišná výroba, chovají se vepři a skot a rozšířený je rybolov.
Pěstují se pícniny, cukrová řepa a pšenice, ale ta se musí z velké části dovážet.
- Města: Největším a zároveň hlavním městem je Brusel, má jeden milion obyvatel. Je jedním ze sídel NATO, komise EU a jedním ze sídel evropského parlamentu. V Bruselu je největší kino na světě Kinepollis. Ve městě je velmi krásné náměstí Grand Place z 12.století a známá socha Mannekin Pis. Antverpy jsou jedním z největších přístavů na světě. Středověké Brugge jsou stejně jako Gent velmi známy krajkami. Další velká města jsou například přístav Oostende a Zeebrügge, Charleroi, Lutych a Namur.

Hodnocení referátu Benelux

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červenec 2007
  5 229×
  1062 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Benelux