Brazílie

Základní údaje!! :
Oficiální nazév státu: Brazilská federativní republika (República federativa do Brasil)
Vlajka: zelené pole znázorňuje zelené pralesy, žlutý kosočtverec diamanty a hvězdná zeměkoule federace, nápis Ordem e Progresso=pořádek a pokrok
Rozloha:8,511,965 km2
Počet obyvatel:169,544,443 (údaj z r.2000,IBGE)
Hlavní město:Brasília (2 mil. Obyv. spolu se satelitními městy)
Úřední jazyk:Portugalština
Měna:1 REAL (1R$)=100 centavos
Hustota obyvatelstva na km2: 19,9 obyv./km2
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:49,7%(údaj z r.2000,IBGE) ovlivněn značně vysokým procentem „polozaměstnaných“
Průměrný roční přírůstek:1,6%(2000)
Národnostní složení:běloši(54,7%), mulati(38,4%), černoši(5,8), asiati(0,6%), ostatní(0,4%)
Náboženství:převažuje křestansví(katolíci 85%, protestanti 11%,menší počet věřících registrují církve ortodoxní, manorité, pravoslaví)malá komunita židovských věřících,dále jsou vyznávány afro-brazilské kulty(především v Bahia)
Ostatní nejčastěji používané jazyky:s úspěchem se lze domluvit pouze španělsky, při obchodních jednáních se v žádném případě nedoporučuje spoléhat na angličtinu, i když partneři často tvrdí,že ji ovládají.
Největší brazilská města: Sao Paulo(10,406 mil. Obyv.)
Rio de Janeiro(5,850 mil. Obyv.)
Salvador(2,4 mil. Obyv.)
Belo Horizonte(2,229 mil. Obyv.)
Fortaleza(2,138 mil. Obyv.)
Členství v mezinár. org. a regionálních seskupeních:OSN,WTO,OAS,MERCOSUL,Rijská skupina,TIAR,SELA,ALADI,Dohoda z Tlatelolca,G-15,Amazonský pakt je rovněž pozorovatelem v HNZ,MTCR,NSG,v roce 1999 přislíbila také přistoupit k NPT.
Časový posun:3 hodiny
Nejsevernější bod:20´south (Vitória)
Nejjižnější bod:26´south (Puerto Iguazu-Argentina)
Nejzápadnější bod: 40´west (Vitória)
Nejvýchodnější bod:54´west (Cuidad del Este-Paraguay)

Brazílie je pátým největším státem na světě.Největší řekou je Amazonka, která je se svými 6275km nejdelší řekou na světě.

NEJSTARŠÍ HISTORIE
Historie osídlení Brazilie je spojená s osídlením celého amerického kontinentu přes Beringovu úžinu z Asie kolem 9.tisíciletí př.n. letopočtem. Poslední nálezy jako zbytky ohnišť a jednoduchých osídlení datované do období 23 000 - 40 000 však podporují teorie o prvních obyvatelích , kteří přišli z oblasti Afriky nebo Polynésie dalece dříve. Původní osídlení těsně před příchodem Evropanů do Ameriky se sestávalo z indiánských kmenů Aravaků , Tupí ,Karibů a dalších skupin ,které migrovaly do Brazílie z oblasti Mexického zálivu 10.-13.stol n. letopočtu. Okolo roku 1500 n. l. ,kdy je datováno objevení Brazílie Portugalskými námořníky měla oblast Brazílie asi 1 .000 000 indiánských obyvatel. V současné době je jich asi 200.000 , ale vzhledem k etnickému složení obyvatel platí , že každý správný brazilec má v sobě alespoň kapku černošké a indiánské krve.
BRAZILIE A PORTUGALCI - KOLONIÁLNÍ OBDOBÍ
Pro známou historii Brazílie jsou důležité následující události : 1492 - objevení kontinentu Kryštofem Kolumbem a následná Tordesilaská smlouva r. 1494 mezi Španělskem a Portugalskem největšími námořníma mocnostmi o rozdělení Jižní Ameriky ,kdy východní část připadla Portugalsku a západní Španělsku . Tato smlouva dala vzniknout základnímu rozdělení kontinentu , ale v praxi se vzhledem k nepřehledné geografii oblasti a různorodostí zájmů mocenských skupin a dalších států nemohla přesně dodržet.Nejvýznamnějším datem pro Brazílii je rok 1500 , který je uznáván jako rokem objevení Brazílie kapitánem jména Pedro Alvarez Cabral . Praktické osídlování započalo okolo roku 1530 , kdy území bylo rozděleno na 50ti mílové pásy směrem od pobřeží a přiděleno zodpovědným kapitánům.Oblast se však zamlouvala rovněž Francouzům a Holanďanům , kteří se pokusili násilně vklínit mezi portugalské osídlení.Není bez zajímavosti,že prvním historicky zaznamenaným čechem v Brazílii byl jistý Jiří Kryštof Kaplíř ze Sulevic ,který odešel z čech po Bílé hoře a ve službách Holanďanů padl r.1647 v krutých bojích na severu v okolí Reife.Portugalci měli rovněž problémy se Španěli , kteří se snažili rozšířit své území z jihu z Argentiny. Portugalců se nakonec po velkém vojenském úsilí podařilo ostatní národnosti z oblast vytlačit . Přispěli k tomu rovněž místní indiáni , protože všechny strany se snažily najít spojence a nebo je většinou jednoduše k vojenským službám různě donutily.Brazílie byla pro Portugalsko důležitá jako zdroj surovin.Nejdříve to byly vzácná dřeva a potom především pěstování cukrové třtiny,která se stala nejdůležitější plodinou oblasti.Teprve poté byly objeveny drahokamy ,zlato a pěstování kávy a kaučukovníků.K pracím na plantážích však bylo třeba pracovní síla.Zpočátku Portugalci pořádali výpravy na indiánské otroky, indiáni se ukázali jako nepříliš výkonní pracovníci a bylo jich stále méně a tak se do Brazílie začali přivážet otroci z Afriky a to hlavně z "černé matky Brazílie " Angoly , která byla v té době hlavní kolonií Portugalců.
POLITIKA
Brazílie je co se týká politické organizace velmi podobná USA , federací 26 států se svou vlastní vládou a jednoho federálního distriktu - hlavního města Brasilie . V čele státu je president -Fernando Cardoso volený na 4 roky , který jmenuje ministry vlády a je zodpovědný dvoukomorovému národnímu kongresu sestavajícího se z poslaneckého parlamentu a senátu,je vybaven rozsáhlými pravomocemi v oblasti exekutivy a limitovanými pravomocemi legislativními(prezidentské dekrety) . Volby do obou komor se konají každá 4 roky a volební právo mají občané od 18 - 70 let . Nejvyšším zákonodárným orgánem je nejvyšší federální soud.
EKONOMIKA
Brazilská ekonomika je založená jak na zpracovatelské výrobě, těžbě surovin, tak i na zemědělské výrobě.Centrem průmyslu je především Sao Paulo s výrobními firmami všeho druhu a s pobočkami mnoha světových firem, jako jsou Volkswagen, Ford a Generals Motors, kde se nalézá 50% brazilského průmyslu.Brazílie má největší ekonomiku Jižní Ameriky a 10. na světě.V Brazílii najdeme rovněž největší investici Jižní Ameriky- hydroelektrárnu Itaipú poblíž vodopádů Iguacú.
Ceny v Brazílii
Obecně lze říci, že ceny v Brazílii jsou srovnatelné s cenami u nás, možná o 10-20% vyšší. Najde se však velká škála zboží, které jsou levnější. Vhodným výběrem nakupovaných předmětů a potravin lze poměrně hodně ušetřit. Samozřejmě, nejlevněji se nakupuje ve velkých supermarketech, v malých obchodech na hlavních třídách je zboží o řád dražší (stejně jako u nás). Platí, že pokud je cena předem stanovena, nesmlouvá se. Smlouvat můžete na trhu s ovocem a zeleninou a na ostatních tržištích. Původní cena se takto dá srazit až na polovinu cenu a někdy je to opravdu zábava.
GEOGRAFIE

Geograficky ale i administrativně se Brazílie člení na tyto základní oblasti: 1.Sever- s centrem v Amazonii , tuto oblast lze charakterizovat jako oblast dešťových pralesů amazonského bazénu . Nejvýznamějším městem oblasti je Manaus na Amazonce, bývalé centrum pěstování gumovníků.V této oblasti jsou největší pozůstatky původního indianského obyvatelstva.
2. Severovýchod - představující severní pobřežní oblast Brazílie - toto území bylo historicky střediskem zemědělství s velkým množstvím původně černošského obyvatelstva a patří k průmyslově méně rozvinutým oblastem.Těžištěm jsou státy Pernambuco,Bahia a Ceará s nejdůležitějšími přístavy San Salvador, Fortaleza a Recife,které jsou v současnost hlavními letovisky Brazílie.
3. Středozápad -zahrnující oblast okolo Matto Grossa a hlavní město Brasili. , oblast náhorních planin se zaměřením na pěstování dobytka.
4.Jihozápad - oblast Rio de Janeira a Sao Paula a Minas Geiras - Nejrozvinutější oblast ,která je ekonomickým, ale i skutečným centrem Brazílie .Obyvatelstvo je různého složení jak původních evropanů,černochů, ale v Sao Paulu naleznete i významnou japonskou komunitu
5. Jih - s těžistěm ve státech Paraná a Rio Grande do Sul, kam přícházelo hodně přistěhovalců především ze střední Evropy z Německa.
POČASÍ
Počasí je v celé Brazílii Tropické ale vzhledem k velké rozloze značně proměnlivé na jednotlivých místech . Průměrné teploty se stále pohybují v rozmezí 25 - 30 °C. Nejchladnější počasí je v červenci a srpnu kdy teploty mohou výjmečně klesnou pod 20 °C. Ač hlavní turistická sezóna je od listopadu do března počítejte s tím ,že může bude i pršet. Léto v Brazílii je prosinec - únor , v Riu je však v těchto měsících nejvíce srážek - prší méně často než v červenci až srpnu ale prudčeji, naopak na severovýchodě Brazílie je v prosinci - únoru srážek nejméně.
Bezpečnost v Brazílii
Brazílie je obecně považována za nebezpečnou zemi. Ve větších aglomeracích pak toto nebezpečí stoupá. Žije zde přes 20 milionů dětí, kteří nemají rodiče a žijí na ulici. Právě od nich plyne největší nebezpečí.
- nepohybujte se v noci ve vyhlášených čtvrtích (určitě je poznáte) , nesnažte se fotografovat chudinu ve slamech na okraji města
- snažte se splynout s místními obyvateli především oblečením (čím obyčejnější a obnošenější tím lepší)
- nevytahujte příliš často mapu, každý hned pozná, že jste turista, to stejné platí o fotoaparátu
- na pláži nenechávejte nikdy věci bez dozoru, pozor na podezřelé obchodníky - Brazilci jsou velmi obratní a lehce se Vám může stát, že přijdete o své věci

San Salvador
Karneval
Corcovado
z Sugar Loaf
Ipanema

Samba Show
Iguacú Iguacú

Samba Show
Manaus - Ariaú

Hodnocení referátu Brazílie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. únor 2008
  7 976×
  1374 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Brazílie