Brazílie

Oficiální název: Brazilská federativní republika
Rozloha: 8 511 965km
Počet obyvatel: 158 000 000
Hustota zalidnění: 18,6 obyv./km
Jazyk: portugalština
Náboženství: křesťané(88% římští katolíci,6% protestanti), vúdú
Nárůst obyvatel: 15 tis. Za rok
Průměrná délka života:62 muži,68 ženy
Počet osob připadajících na 1 automobil: 10

Brazílie patří k největším světovým dlužníkům.Podle prognóz by měl dluh stále narůstat. Brazílie vděčí za svou velikost faktu,že ji objevili Portugalci a ne Španělé. Portugalsko váhalo s kolonizací Brazílie až do 16. Století a později uplatňovalo přímou kolonizační vládu a tak se navzdory rozmíškám Brazílie konstituovala jako jediný portugalsky mluvící stát.Portugalští kolonisté se smísily jak s domorodými indiány,tak s otroky.Rasovou směs obohatilo také masové přistěhovalectví z Evropy,Blízkého východu,Japonska,Německa…
Hluboká propast dělí bohatou menšinu od chudé většiny. V současné době tvoří obyvatelstvo - 50% běloši,38%míšenci,6% černoši a zbytek asijského či indiánského původu. I přes velký přesun obyvatelstva do měst,ještě stále pracuje 20% obyvatelstva v zemědělství a rybářství.

Kultura= romány,seriály,karnevaly,samba, kopaná.automobily

Brazílii ovládl modernistický styl ( např. Katedrála- projekt Oscara Niemeyera.) Fotbalové stadiony země pojmou 4 mil. diváků. Nejslavnějším fotbalistou světa je doposud oslavovaný Pelé.

Mezi špičku světové heavymetalové hudby se propracovaly brazilské skupiny Sepultura a Angra.

Populární je zde i automobilový sport.
Brazilci patří k největším spotřebitelům alkoholu na světě-stavba automobilů na líh.
Karneval v Riu je velkou událostí,je to velkolepá slavnost a láká masy turistů z celého světa.Je zde vysoce rozvinutý cestovní ruch. Ale bohužel zde jsou velké problémy s kriminalitou a mnoho turistů zde přichází o všechny cennosti,které mají při sobě.

Úvod do studia geografie

1. Seminární práce

Úvod: Za úkol naší seminární práce jsme si zvolili srovnat Brazílii s dalšími třemi nejlidnatějšími státy, a to Ruskem, Spojenými státy a Čínou. Naše srovnání se týká sféry obyvatelstva a kultury.Je to úkol velice složitý vzhledem k odlišnosti kultur, historie, životních podmínek a obyvatelstva v těchto zemích.

Počet obyvatel

Největší počet obyvatel ze srovnávaných států má Čína, a to přes jednu miliardu,dále potom USA okolo 260 milionů,Brazílie a Rusko jsou na tom téměř stejně, oba státy mají okolo 150 milionů obyvatel.

Hustota zalidnění

Nejvyšší hustota zalidnění je v Číně a to v průměru 125 obyvatel na km2, dále poté v USA 28 o./km2 a v Brazílii 18,6 o./km2 .Nejmenší je v Rusku, pouhých 8,6 o./km2.

Roční nárůst obyvatel

Nejvíce obyvatel přibývá ročně v Brazílii okolo 15 tis.,dále potom v Číně 14 tis.,v USA 11 tis. a v Rusku nevykazují žádný roční nárůst.

Průměrná délka života

Nejdéle žijí v průměru muži i ženy v USA,dále potom v Rusku,Číně a v poslední řadě v Brazílii.

Školství

Výdaje na vzdělání na jednoho obyvatele v USD jsou nejvyšší v USA,kde si studenti značnou část studia hradí sami pomocí půjček(1582 USD) .Na druhém místě je Brazílie,kde je 5% negramotných a 2 miliony dětí mezi 7 a 14 rokem nemají kam chodit do školy(291).Třetí je Rusko,kde je velký podíl studentů vysokých škol(247). Na posledním místě je Čína, kde se snaží o reformu školného na VŠ. Chtějí ho odstupňovat dle atraktivnosti oborů(70).

Studenti na VŠ na 1000 obyvatel

Nejvíce studentů na VŠ mají v USA (51,9),dále v Rusku (18),Brazílii (10,5) a v Číně (2,3).

Dostupnost informací

Počet TV přijímačů na tisíc obyvatel mají bezkonkurenčně nejvyšší v USA = 790.Na dalším místě jsou v Rusku = 389, poté v Brazílii = 288 a na posledním místě je Čína se svými 256 přijímači na tis. obyvatel.

Světové metropole

Čína má 3 významné metropole = Shanghai 17,2 mil.,Peking 14,2 mil.,Tianin 12,4 mil. A též nesmíme zapomenout na Hong Kong, který je velmi významnou světovou metropolí.USA má dvě výrazné svět. Metropole, a to New York 16,6 mil. a Los Angeles 13,1 mil.Brazílie má taktéž dvě známé svět.metropole Sao Paulo 17,8 mil. a Rio de Janeiro 10,2 mil. Rusko nemá světové velkoměsto nad 10 mil. obyvatel,ale k nejvýznamnějším městům patří Sankt Peterburg, Moskva…..

Náboženství

V Rusku převažují pravoslavní,v Číně jsou oficiálně ateisti, ale neoficiálně jsou zde více než 2 mil. vyznavačů budhismu,islámu a taoismu.V USA převažují protestanti a v Brazílii římští katolíci a protestanti.

Automobilizace

V USA připadá na jeden automobil 1,3 osob,v Rusku 14,v Brazílii 10 a v Číně 128.

Státní zřízení

Srovnávané státy jsou až na Čínu = (lidově demokratická republika a vládnou zde komunisté) federativní demokratické republiky.

Závěr: Brazílie se od Ruska, USA i Číny velice liší, přesto z našeho srovnání vyplývá , že s Ruskem si je asi nejvíce blízká, i když významné podobnosti lze vystopovat i při porovnání s USA.
Vzhledem k tomu,že obě země leží na americkém kontinentu,jsou to země s poměrně „mladou“ historií ,obě země mají podobné původní obyvatelstvo (indiáni),oběma zemím je historicky blízký vztah k Evropě,což lze dokumentovat na úředních jazycích,bohaté směsici národností a jejich kultur,včetně náboženství.

Nejvíce se Brazílie statisticky přibližuje

1) s Ruskem v : počtu obyvatel,,výdajích na vzdělání,počtu studentů na VŠ,počtu TV přijímačů,automobilizaci.
2) s USA v : světových metropolích,náboženství,původním obyvatelstvu,ročním nárůstu obyvatel,hustotě zalidnění.
3) s Čínou v :ročním nárůstu obyvatel,počtu TV přijímačů,

Hodnocení referátu Brazílie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. listopad 2007
  4 884×
  873 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Brazílie

linda LINDA.KOP(zavináč)seznam.cz
DIK MOCC se mi rozhodovalo mezi 3/4 a mam 3 jupíííííííí