Čína

Čína je lidová republika,čínsky se nazývá Zhonghua Renmin Gongheguo,je to stát ve východní Asii s přístupem k okrajovým mořím Tichého oceánu,bez Tchaj wanu 9 560 980 km čtvereční, ,což jí dělá třetím největším státem na světě. Hustota zalidnění je 124 lidí na km čtvereční má 1 182 mil.obyvatel,úřední jazyk je čínština, ,měnová jednotka je Renminbi yuan(žen-min-pijüan)=10 jiao (ťiao)= 100 fenů.Hlavní město je Peking s 5,8 miliony obyvatel. Rozsáhlé území Číny se dělí na tři velké celky se zcela odlišnými přírodními podmínkami,jsou to
a) Pouště, pouště na severozápadně zaujímají pánve Tarimskou a Ujgurskou,které jsou omezené horskými soustavami Tian Shan a Altaje,i široké pásmo podél hranic s Mongolskem,poušť Gobi,pouště jsou území s extrémně kontinentálním,silnými mrazy v zimě a vysokými teplotami v létě,trpí naprostým nedostatkem srážek .V poušti Taklamaklan neprší vůbec.Srážky jsou jen v horách kde pramení řeky,vesměs však vysychají v poušti ,nebo končí v jezerech.V Altaji pramení Sibiřská řeka Irtviš .
b) Tibetská náhorní plošina, je nejvýše položeným místem v Číně.Je to největší náhorní plošina na světě je obklopena i prostoupena horskými pásmy např:Karakorum a Himaláj .Vysokohorské podnebí s teplotními rozdíly.Srážky jsou jen na jihu a v horách,kde jsou ledovce a permafrost .Tibetská plošina je pramennou oblastí většiny čínských řek.
c) Východní monzunová Čína,je hustě osídlené území,převážně hornaté ,rozsáhlé nížiny jsou jen na dolních tocích řek. Průměrné lednové teploty mají rozpětí od –20 na severu do 18 na jihu.Srážky dosahují v severovýchodní Číně 500-600 mm,v jihovýchodní Číně až 2600 mm.

Veletoky:Jang-c‘-tang,žlutá řeka a na severní hranici Amur.
Rostlinstvo:ve východní Číně zastoupena všechna vegetační pásma,od horských jehličnatých lesů na krajním severovýchodě,přes smíšené opadavé lesy a subtropické porosty až po vždy zelené pralesy monzunového typu.

Čína je nejlidnatější stát světa.Číňané tvoří 91,9% obyvatel.porodnost 2,1% úmrtnost je 0,63 %.rodina průměrně 3,96 členů.Délka života u mužů je 67 a u žen 71.Děti do 15 let tvoří 27% populace,negramotných je 15,9%.
Náboženství 58% bez vyznání,30% taoismus a konfuciánství,buddhisté 8%,muslimové 2,5%.Od roku 1979 rozpuštění hospodářských komun,podpora individuálního podnikání,přístup cizího kapitálu,zvláštní ekonomické zóny.
Hrubý národní produkt 370 USD na obyvatele,Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva činí 59,7% z čehož 66,7% pracuje v zemědělství,vytváří 27%hrubého domácího produktu.obdělává se 10,1% území41,7% pastviny,13,2 zalesněno.Základní plodinou jsou obiloviny,rýže,pšenice,kukuřice a brambory,sója,podzemnice olejná , sezam ,cukrová řepa i třtina,bavlník,čajovník,tabák a ovce.Intenzivní chov prasat,drůbeže,skot,ovce,koně.
Zemědělství zajišťuje potravinovou soběstačnost.
Čína trpí nedostatkem surovin,těží se hnědé a černé uhlí,železo,vzácné kovy,sůl,ropa,zemní plyn,zlato,pyrity a rtuť.
Tradiční potravinářský,textilní,hutnický,strojírenský,chemický a elektrotechnický průmysl.
V roce 1991 vyrobeno 67,2mil. tun železa,70,4 mil. tun oceli,302 mil. tun cementu,40,1 mil. tun průmyslových hnojiv,26,2 mil. televizorů,36,3 mil. jízdních kol . 78,4 mil.tun cukru.
Čína má svůj vlastní jaderný a raketový potenciál a podílí se na kosmickém výzkumu.
Dopravní síť zahrnuje 53 000 mil.km železnic,1 mil km silnic a 109 200 km vodních cest.

Hodnocení referátu Čína

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. leden 2008
  4 870×
  545 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Čína