Ekonomickogeografický přehled států jižní Evropy

Jižní Evropa

Středozemí, Apeninský pol., Pyreneje, Balkán, Peleponéský pol. –> členitost
subtropické klima –> cest.ruch (bohatá historie – památky)
obyvatelstvo: románské národy, římskokatolíci (krom Řecka – pravoslavní)

Pyrenejský poloostrov

8.st. – Arabové – státy na S boj za reconquistu(vznik Šp. a Port.)
1492 – konec boje za dobytí Grenady, kolonizace Ameriky(Stř., a J.)

ŠPANĚLSKO
- království
- hlavní město Madrid
- povrch: náhorní plošina Meseta napojena na Sierra Nevada(Mulhacén–ledovec)
- podnebí: oblast Estremadura - nejdrsnější klima a min.osídlení
- obyvatelé: 70% Španělé, + Katalánci, Baskové (hnutí ETA–propaguje svobodu Baskitska)

- hospodářství:
S – uhlí, uran
rtuť – Almaden
- zemědělství: subtropické ovoce, fíky, vinná réva
- cest.ruch: Baleáry, Kanárské ostrovy, Azory, Madeira
- centra:
Barcelona – přístav, dopr.uzel
Valencie – přístav
Elche – J od Valencie, největší palmový háj v Evropě
Cartagena – ruční řemesla –> vývoz suvenýrů
Cádiz – největší šp. Přístav
- historická centra:
Sevilla, Malaga – pěstování, produkce vína
Cordoba – stroj.průmysl
Madrid – největší město vnitrozemí
- El Escoria – sídlo královské rodiny

PORTUGALSKO
- hlavní město Lisabon
- zaostalý stát (10% neumí číst ani psát) ale podpora EU
- obyvatelstvo národnostně nejednotné
- řeky Tajo, Douro – hydroelektrárny
- průmysl: textitlní, chemický, strojírenský
- zemědělství: korkové duby – J, vinná réva (Portské – vývoz), olivové oleje, citrusy, sardinky –> rybolov – doprava, konzervování
- cest. ruch
- centra:
Porto
Faro

Apeninský poloostrov

753 př.n.l. Řím (Romulus a Remus)
375 vpád Hunů do Evropy
395 rozdělení Říše Římské – Z (Řím -> zánik) a V (Byzantská říše - Konstantinopol)
Apen.pol. S (Habsburkové) – střed (papežský stát) – J (Franc.království)
19.st. sjednocení Itálské království
20.st. B. Mussolini

ITÁLIE
- hlavní město Řím
- povrch: Alpy, Apeniny, nížiny (Pádská)
- podnebí: S – mírné klima – více zalidněný; střed, J – subtropy
- řeky: Pád, Tibera; Gardské jezero (ledovc.pův.)
- hospodářství:
síra, uhlí – Sicílie
mramor – Carrara
ropovody – Janov, Terst

S – vyspělý – Pádská nížina
- centra:
Milano – fin. a prům.centrum, móda; opera La Scala
Turín – ZOH 2006; auta Fiat
Janov – přístav s největším obratem
Benátky – Canal Grande; nám. Sv. Marka
Bologna – nejstarší uni
Pisa – šikmá věž; narozen Galileo Galilei

San Marino – enkláva, bezcelní zóny, Eura; hora Monte Tittano

Střed, Řím
- Koloseum, Forum Romanum, Vítězné oblouky, Fontána di Trevi,Pantheón,Španěls.schody

Vatikán – nejmenší monoteistický stát; enkláva
- Andělský most, And.hrad, nám. Sv. Petra, Sixtýnská kaple

Neapol – sopka Vesuv, ostrov Capri

J – Sicílie, Kalábrie
- zaostalost, pastevectví, zemědělství (ovoce)
Palermo
Syrakusy

Balkánský poloostrov

ŘECKO
- hlavní město Athény
8.–5.st. př.n.l. – rozkvět umění, literatury, kultury, myšlení
Makedonci (př.n.l), Byzants.říše (Římani od 4.st.), Osmanská říše(Turci 15.st.)
1973 – zrušena monarchie –> demokr.rep.

- povrch: hornatý Pindos (hora Olymp)
nížina Thesálie
+ 2000 ostrovů, 200 neobydleno, největší Kréta
- obyvatelstvo: 95% Řekové (1/3 žije na venkově)
menšiny (Makedonci, Turci, Albánci…)
náboženství: pravoslavní
- zemědělství: intenzivní – nedostatek srážek
rajčata, cukrovka, obiloviny, víno, citrusy, olivy, tabák
- hospodářství: 75% dovoz
uhlí, bauxit, chromity –> chemický průmysl
potravinářský, textilní průmysl
- cest. ruch:

Athény
Soluň
Akropole – svatyně Parthenon
Knóssos – na Krétě

Hodnocení referátu Ekonomickogeografický přehled států jižní Evropy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 579×
  462 slov

Komentáře k referátu Ekonomickogeografický přehled států jižní Evropy

TEJR96
díky za to moje sestra to měla na referát