Evropské středomořské státy

Mezi tyto státy patří Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko a dále také Vatikán, San Marino, Andora, Malta.

Španělsko
500 000 km
40 milionů obyvatel
hlavní město: Madrid.

Ke Španělsku dále také patří její kolonie: Baleáry, Mallorca, Menorka, Kanárské ostrovy, Ibiza a Centa.

Povrch: Pyreneje na severu s největší horou Pico de Aneto; na Kanárských ostrovech Pico de Teide (sopka); Sierra Nevada, Kantaberské, Kastilské, Iberské pohoří. Meseta - jsou náhorní plošiny vyplňující středozemí Španělska a je to skoro poušť.
Vodstvo: Ebro, Tajo, Duero.
Obyvatelstvo: Španělé, Katalánci, Galicijci, Baskové; katolíci; nejhustěji je osídleno pobřeží - hlavně města (70 %).
Nerostné suroviny: těžba rtuti v Almadén - jsou první na světě. Dále těží pyrity, Fe rudu, Cu, Zn, Pb + uhlí v Asturii.
Průmysl: Energie je zde získávána dvěma způsoby - vodní elektrárny, které tvoří 25 % produkce elektřiny a jaderné elektrárny, které tvoří 40 % produkce. Hutě jsou ve městech Aven a Saqueto.
Důležitý je strojírenský průmysl - SEAT - v Barceloně - automobilka. Chemický průmysl v Cartagena, Barceloně, Vallencii. Potravinářský průmysl - je zde důležitá hlavně vinná réva a ryby.
Zemědělství: Na jihu je Andalusie, zde se pěstuje vinná réva, olivy, citrusy a korkový dub. Na severu je pěstuje obilí, zelenina a chová se skot, na mesetě se chovají ovce a kozy.
Doprava: železniční - mají širší rozchod kolejí; silniční doprava - hustá silniční síť; vodní - Barcelona, Valencia, La Coruňa.

Portugalsko
90 000 km
10 milionů obyvatel

Povrch:
hlavní město: Lisabon.
Podnebí: Na severu je vlhké a na jihu je subtropické.
Vodstvo: Tejo, Duero.
Obyvatelstvo: Portugalci, Afričané, Brazilci; katolíci.
Nerostné suroviny: W, barevné kovy.
Průmysl: Textilní průmysl - bavlna (Brazílie). Potravinářský - ryby, olej, vinná réva. Strojírenský - montáž automobilů. Chemický - cement.
Zemědělství: V této zemi je 11 % ekonomicky aktivních obyvatel a hrubý domácí produkt (HDP) je okolo 6 %. V pěstování korku jsou první na světě. Dále pěstují olivy, citrusy, vinnou révu, obilí a loví sardinky (rybolov).
Přístavy: Lisabon, Porto.

Itálie
300 000 km
57 milionu obyvatel
hlavní město: Řím.

Italské kolonie jsou Sardinie, Sicílie, Toskánské a Lipanské ostrovy.

Povrch: Alpy - Mount Bianco (Mt.Blanc); Apeniny - Gran Sasco; Etna, Vesuv, Stromboli, Vulcan; Pádská nížina.
Vodstvo: Pád, Tibera, Lago di Garda, Lago di Como, Lago Maggiore, Comachio.
Podnebí: Na jihu je subtropické a na severu je mírné a teplé.

Obyvatelstvo: Italové, Sardiňané, Albánci, Tyrolové; katolíci.

Nerostné bohatství: mramor, rtuť, zemní plyn.
Průmysl: automobilka FIAT (v Turíně); motocykly; domácí spotřebiče - ZANUSSI; textil, obuv, elektronika; 1/3 průmyslu je vlastníkem stát. Energetika: 80 % tepelné elektrárny a 20 % vodní elektrárny v Alpách. FERRARRI
Zemědělství: Pádská nížina; sever - kukuřice, pšenice, vinná réva, ovoce, zelenina; zbytek - víno, ovce, skot, kozy, citrusy.
Doprava: automobilová (7000 km dálnic), spojení s Evropou - tunel Mt.Blanc, Brenerský průsmyk.
vodní - po Pádu (přístavy Janov, Terst, Benátky).
Oblasti: sever - Milán, Turín, Bologna.
jih - Řím, Neapol.

Řecko
132 000 km
10 milionu obyvatel

hlavní město: Athény
1/5 rozlohy se rozkládá na ostrovech (Kréta, Rhodos, Sporady, Kyklady, Iónské ostrovy, Korfu).
1/4 pevniny; poloostrovy: Peloponés, Chalkidiki, Attika.
Povrch: pohoří Pindos - nejv. hora Olympos; nížina Thesálie, sopka Théra je stále činná.
Podnebí: subtropické, na severu chladné zimy.
Obyvatelstvo: Řekové, Albánci, Makedonci, Turci; Athény (1/5 ob.), Soluň, Pireus; převážně pravoslavní křesťané. Řecko je republika (do roku 1974 - monarchie).
Vodstvo: menší a kratší řeky; jezero - ***
Nerostné suroviny: hnědé uhlí, bauxit.
Průmysl: důležitý je potravinářský - ryby, olivy, vinná réva; textilní; zpracování Al a výroba cementu.
Zemědělství: 20 % EA obyvatel pracuje v zemědělství. 20 % území je úrodná půda - olivy, vinná réva, citrusy, rybolov; pastviny - ovce, kozy.
Doprava: Pireus, Soluň, Patrai, Korintský průliv.
Je to země „levné vlajky". Vstup do NATO (1952) a EHS (1981).

Hodnocení referátu Evropské středomořské státy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červen 2008
  6 415×
  566 slov

Komentáře k referátu Evropské středomořské státy

12345678910
no nic moc ne dobry