Finsko

Rozloha: 338 145 km2

Počet obyvatel: 5 145 000 (1997)

Hlavní město: Helsinki/Helsingfors

Státní zřízení: republika

Úřední jazyk: finština, švédština

Měna: 1 euro (EUR) = 100 centů

Nejvyšší bod: Haltiatunturi 1324 m. n. m.

Nejnižší bod: hladin moře 0 m. n. m.

HNP/obyv.: 23 240 USD (1996)

Náboženství: evangeličtí luteráni 87%, pravoslavní 1%, ateisté 12%

Očekávaná délka života při narození: 80,2 let (Ž), 72,8 let (M) (1995)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 0,5% (1991-1996)

Členství v mezinárodních organizacích: OSN, EU, OECD

Hospodářství: Rozvynutý průmyslově - zemědělský stát. Velké zdroje vodní energie. Ekologický způsob hospodaření. Hlavní průmyslová odvětví: dřevozpracující, průmysl celulózy a papíru, hutnictví, strojírenství (hlavně stavba lodí), potravinářstký a textilní průmysl. Těžba zejména železné rudy, chrómu, mědi, niklu a kobaltu. Nejdůležitější průmyslová střediska: Helsinki, Turku, Tampere, Lahti, Kuopio, Oulu. V zemědělství je v rozhodující míře zastoupeno lesní hospodářství a poté i živočišná výroba. Lesní kultury pokrývají až 3/4 rozlohy státu, orná půda pouze 8,5%. Chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže a sobů. Pěstuje se ječmen, oves, pšenice, cukrová řepa a brambory. Rozšířená lodní (námořní i vnitrozemská jezerní) a letecká (vnitrostátní) doprava.

Základní fyzicko-geografické poměry: Povrch Finska tvoří na jihu a ve střední části rozsáhlé jezerní pánve (více než 55 000 jezer, nejznámější jsou Saimaa, Oulujärvi, Päijänne), mnoho bažin a močálů. Vše je pozůstatkem pleistocénního zalednění. Členité skalní pobřeží Botnického zálivu. Ve východní části leží pahorkatina Maanselkä (výšky do 500 m. n. m.). Severozápadní část (Laponsko) pokrývá Skandinávské pohoří (přesahuje 1300 m. n. m.). Chladné mírné podnebí na jihu s vlivem okolního moře a vnitrozemské subpolární podnebí na severu. Krátké teplé léto a dlouhá studená zima. Velké teplotní výkyvy v průběhu roku (průměrné červencové teploty 14 stupňů C až 17 stupňů C, únorové - 7 stupňů C až - 19 stupňů C). Průměrný roční srážkový úhrn klesá od 700 mm na jihu až na 400 mm na severu (1/3 srážek je sněhových). Laponskou faunu představují hlavně losi, sobi, vlci a medvědi, bohatství sladkovodních ryb.

Zajímavost: Pro našince velmi známý stát podle svých typických astributů: země tisíce jezer, sauny, vodky, ledního hokeje, lyžařů a atletů. Nejdelší trasa železničního trajektu v Evropě vede z finského Hanka do německého Travemünde (1018 km).

Historie: Ve 12. století se území dostalo pod švédskou nadvládu a v roce 1284 bylo připojeno ke Švédsku jako vévodství. V roce 1581 se stalo velkovévodstvím. Část území Karélie připadla Rusku v roce 1523, ostatní část v roce 1721. V roce 1809 bylo Finsko připojeno k Rusku jako autonomní velkovévoství. Nezávyslost na Rusku byla vyhlášena 6. 12. 1917. Ve válce se Sovětským svazem v letech 1939-1940 ztratilo přes desetinu svého území.

Hodnocení referátu Finsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. únor 2008
  3 330×
  432 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Finsko