Finsko

Úřední název : Finská republika
Datum vzniku: rok 1917
Celková rozloha: 338 145 km2
Počet obyvatel: 5 milionů
Hlavní město: Helsinky, 1 milion obyvatel
Úřední jazyk: finština, dánština
Měna: finská marka = 100 sentii
Dovoz: strojní zařízení, surová ropa, ropné produkty, chemikálie, železo a ocel,
textilie, dopravní prostředky, potraviny
Vývoz: papír a kartón, strojní zařízení, dřevovina, dřevo, lodě, oděvy

Zeměpisná poloha:
Finsko je poloostrovní stát, který na východní straně sousedí s Ruskem, na severu s Norskem, na západě zčásti se Švédskem, dále západní břehy obmývá Botnický záliv a na jihu záliv Finský. Většina území je nízko položená, snad kromě Tunturijských vrchů na severozápadě, kde nejvyšší vrchol Haltiatuntur měří 1 328 m, průměrná nadmořská výška Finska je 152m, ale většina přímořských oblastí na jihu a západě se rozkládá ve výšce 20 m nad mořem. Finsko se ve finštině jmenuje Suomi, což znamená „ země jezer’’ a platí to pro tuto zemi zcela oprávněně. Nachází se tady nejméně 60 tisíc jezer a pokrývají přibližně 10% celého území. Většina z nich má původ v době ledové, ledovce navršili velké množství morén, největší z nich se jmenuje Salpausselkä. Je to mohutný hřeben, který tvoří jakousi přehradu mezi okraji mnoha jezer jižně od Tampere. Za tímto hřebenem směrem na jih se rozprostírají nížiny, nejplodnější a nejúrodnější část Finska.
Klimatické podnebí:
Na jihu leží sníh 3 až 4 měsíce, ale na severu mají sníh od října do dubna nebo až do konce května. Průměrná teplota v Helsinkách je v lednu -6°C a teplotní průměr v červenci, což je nejteplejší měsíc v roce, je okolo 17°C. V zimě všechna jezera a řeky zamrzají, na severu kolem polárního kruhu nastává dva měsíce úplná tma a v létě naopak přicházejí dva měsíce, kdy je nepřetržité světlo a dlouhé slunečné dny. Říkáme jim také polární bílé noci. V tuto roční dobu se nad Atlantikem vyrojí miliónová hejna komárů a mušek. Sever Finska je sušší v porovnání s celkovým územím, kde spadne v průměru ročně 65 cm srážek.
Lesní hospodářství:
76% území Finska je pokryto jehličnatými stromy, převážně borovicemi a smrky, které se zpracovávají na dřevovinu a papír, a také břízami, z nichž se vyrábí překližky. Finsko je největším evropským dodavatelem dřevoviny. Lesy jsou většinou v soukromém vlastnictví a největší a nejlépe rostlé stromy se nacházejí na jihu. Pily na dřevo jsou postaveny u jezer nebo v blízkosti ústí řek.
Průmysl:
V okolí Salpusselky se voda z vodopádů využívá k výrobě elektřiny, další výrobu elektřiny zajišťuji tepelné elektrárny, jejichž chod zajišťuje dovezená nafta asi 20% veškerých dodávek elektřiny dodávají atomové elektrárny. Nejvýznamnější průmyslová odvětví jsou spojeny se dřevem nebo kovy, kovodělný průmysl je soustředěný v Helsinkách, Tampere a Turku. Loďařství zahrnuje výrobu ledoborců a trajektů, další odvětví průmyslu zahrnují výrobu a zpracování kaučuku, plastů, léčiv a elektronického zařízení.

Zemědělství:
Pro zemědělské účely se využívá něco přes 7% země jako orná půda a další asi 1% jako pastviny. Hlavní plodiny, které se zde pěstují jsou pšenice, žito, ječmen, oves a brambory. Nejlepší zemědělská půda je na jihu země. Ve Finsku chovají skot, prasata, drůbež a daleko na severu území je hlavní pracovní činností chov sobů. V oblasti jezer jsou hospodářství obecně řečeno postavena na pasekách uprostřed lesů a majitelé hospodářství pracují většinou jako lesní dělníci. Produkují mléko,sýry, vejce, seno a brambory.
Nerostné bohatství:
Finsko je země bohatá na ložiska mědi, železa, niklu, stříbra, olova, chromitu, kobaltu, rtuti, vanadu a zinku. Jednou z nejvýznamnějších důlních oblastí je okolí Outokumpu - těží se zde měď, druhou je okolí Otanmaki, kde se těží železná ruda. V okolí Helsinek je získáván speciální jíl, určený pro místní porcelánky a pro výrobu skla slouží písek , kterého těžba probíhá také v okolí hlavního města.
Doprava:
Většina železničních tratí je v této zemi elektrifikovaných, téměř polovina silniční sítě je v soukromém vlastnictví. Důležitá je také lodní doprava, která se využívá k plavení dřeva ve vodních kanálech a též většina finského trhu se stále uskutečňuje pomocí námořní dopravy, hlavně mezi Finskem a Švédskem. Nejvýznamnější přístavy používají v zimě ledoborce, aby zabezpečily lodím výjezd z přístavu. Největším přístavním městem jsou Helsinky, důležitým přístavem je také Kotka a město Turku, které má spojení se Švédskem a Alandskými ostrovy.
Obyvatelstvo:
Obyvatelé Finska mají skandinávsko-baltický původ, Laponci pocházejí z Asie. Skoro všichni obyvatelé používají jako svůj první jazyk finštinu a většina z nich se hlásí k evangelické luteránské církvi a pouze 1% k církvi pravoslavné.
Více než polovina všech obyvatel země žije ve městech, zejména v Helsinkách, které jsou z poloviny obklopené vodou a tudíž jsou i hlavním přístavním městem, správním a největším průmyslovým centrem. K dalším významným městům patří Tampere a Turku.
Protože Finsko patří k severským krajinám, jsou tu bohatě rozvinuté zimní sporty jako lyžování, hokej a bruslení, známa jsou města například Tampere, které patří k důležitým rekreačním střediskům.
Zajímavosti:
· telekomunikace: v roce 1887 zde vznikla první telefonní linka a dnes ve Finsku funguje 70 telekomunikačních společností
· Finská sauna - známe relaxační zařízení, které funguje na principu zahřátí lidského těla horkým vzduchem a rychlým zchlazením, případně masáží těla březovými proutky
· městečko Rovaniemi - podle dávné legendy právě tohle městečko je rodištěm a také trvalým bydlištěm Santa Klause, známého dětem po celém světě

Hodnocení referátu Finsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. prosinec 2007
  5 299×
  849 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Finsko