Finsko, Švédsko, Norsko, Velká Británie, Irsko

Finsko

Státní zřízení - republika
Členství – EU, OSN,
1995 – připojilo se se Švédskem a Rakouskem k EU ( referendum )
hl.m. – Helsinki – 502 000 obyvatel
rozloha – 338 145 km2
počet obyvatel – 5,05 milionů
jazyk – finština, švédština, laponština
gramotnost – 100 %
průměrná délka života : muži - 72
ženy – 80
hustota zalidnění – 16,6 obyv. / km2
měna – finská marka
HDP – 18 970 / obyv.
Velká města – Espoo, Tampere
Přírodní podmínky – SZ – výběžek Skandinávského pohoří, J – zalesněná Finská jezerní plošina
Podnebí vnitrozemské.
Hospodářství – rozvinutý průmyslový stát, intenzivní zemědělství, Lesní plochy zabírají 77 % území – dřevo je významný hospodářský faktor.
Hl. prům. odvětví – strojírenství ( zemědělské stroje, lodě ), papírenský,Potravinářský, chemický, petrochemický, dřevozpracující, hutnický.
Tepelné, jaderné a vodní elektrárny.
Zemědělství – živočišná výroba, chov skotu, prasat a sobů. Pěstování – ječmen, oves, cukrová řepa, brambory. Rybolov.
Doprava – železniční, silniční, letecká, námořní. Vývoz produktů papírenského průmyslu, dřeva

Norsko

Státní zřízení – parlamentní monarchie
Členství – NATO, OSN
Není člen EU
Hl.m. – Oslo – 473 000 obyvatel
Rozloha – 323 878 km2
Počet obyvatel – 4,4 milionů
Jazyk – norština
Gramotnost – 100 %
průměrná délka života : muži - 74
ženy – 80
hustota zalidnění – 13,5 obyv. / km2
měna – norská koruna
HDP – 26 340 / obyv.
Velká města – Bergen, Stavanger, Narvik, Trondheim, Lillehammer
Přírodní podmínky – pobřeží členité, hodně fjordů, na Z Skandinávské pohoří, peřejnaté řeky, podnebí mírné přímořské – na J – vliv Golfského proudu, na S subarktické. Na S lesotundra. Živočišstvo – sob, medvěd, vlk, jelen.
Hospodářství – vyspělý prům. stát. Zdroje vodní energie ( prudký spád řek ).
Hl. prům. odvětví – strojírenský ( lodě, jiné dopravní prostředky, elektrotechnika ), potravinářský, chemický, petrochemický, dřevařský.Těžba ropy a zemního plynu ze severního moře ( 115 tun ). Vrtný ostrov Troll - Největší vrtná plošina na světě – výška 430 m, Hmotnost 1 mil. Tun, cena – 4 mld. DM.
Dále těžba rud železa, titanu niklu, zinku, mědi. Výroba elektrické energie – hydroelektrárny – 99 %.
Zemedělství – živočišná výroba, chov ovcí, skotu, prasat. Pěstování – pícniny, ječmen, brambory. Rybolov.
Doprava – železniční, silniční, letecká, námořní ( Oslo, Bergen, Tonsberg, Stavanger ).
Vývoz ropy a zem. plynu, kovůstrojů a dop. prostředků. Dovoz – suroviny, potraviny

Švédsko

Státní zřízení – parlamentní monarchie
Členství – EU, OSN
1995 – připojilo se se Finskem a Rakouskem k EU ( referendum )
Hl.m. – Stockholm – 685 000 obyvatel
Rozloha – 449 964 km2
Počet obyvatel – 8, 8 milionů
Jazyk – švédština
Gramotnost – 100 %
průměrná délka života : muži - 75
ženy – 81
hustota zalidnění – 21,5 obyv. / km2
měna – švédská koruna
HDP – 24 830 / obyv.
Velká města – Göteborg, Malmö, Uppsala

Přírodní poměry – Na V a J nížiny a vysočiny s množstvím jezer. Podnebí na J mírné přímořské, na Z a S přechází v kontinentální až polární. Živočišstvo – sob, los, jelen, vlk, medvěd, liška, zajíc.
Hospodářství – vysoce rozvinutý průmyslový stát, intenzivní zemědělství. Bohaté přírodní zdroje rudy, železa a dřeva. Průmyslová odvětví – strojírenství ( lodě, automobily, elektrotechnika ), papírenský, chem., petrochem., dřevařský, dřevozpracující. Těžba rud železa, zinku, olova, mědi. Výroba el. Enrgie – 50 % hydroelektrárny,
množství jaderných elektráren.
Zem. – živočišná výroba, chov prasat, ovcí, skotu. Pěstování cukrové řepy, pšenice, ječmene, ovsu, brambor.
Těžba dřeva. Rybolov. Doprava – železniční, silniční, letecká, námořní ( Stockholm, Göteborg, Malmö ).
Podniky s nejvyšším obratem – Volvo, Electrolux, Ericsson

Velká Británie

Státní zřízení – parlamentní monarchie
Členství – EU, OSN, NATO
Hl.m. – Londýn – 6,8 mil. obyvatel
Rozloha – 244 110 km2
Počet obyvatel – 59 milionů
Jazyk – angličtina, waleština, gaelština
Gramotnost – 99 %
průměrná délka života : muži - 73
ženy – 79
hustota zalidnění – 240 obyv. / km2
měna – libra
HDP – 18 110 / obyv.
Velká města – Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Liverpool, Edinburgh, Manchester, Cardiff
Přírodní poměry – členité pobřeží. Podnebí oceánské, mírné vlhké zimy, krátké léto, vysoká vlhkost.
Hospodářství – vyspělý, všestranně rozvinutý průmyslový stát. Těžba ropy a zem. plynu v Sev. moři, černého uhlí, rud zinku a cínu. Vyspělé strojírenství, elektrotechnika, chemie, petrochemie, kožedělný, polygrafický.
Intenzivní zemědělství. Hl. odvětví je živočišná výroba, chov ovcí, skotu, prasat. Hl. plodiny – obiloviny ( pšenice, ječmen ), cukrová řepa, brambory, chmel.Těžba dřeva. Rybolov. Rozvinutý dopravní systém - železniční, silniční, letecká, námořní ( londýn, Liverpool, Glasgow, Southampton ). Centrum letecké dopravy – Londýn – 4 letiště.
Správní rozdělení – 4 historické země – Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko
Podniky s nejvyšším obratem – Shell, British Petrol, British Aerospace
Automobily – Rolls – Royce je jediný britský výrobce automobilů ( Rover prodán v r. 1995 BMW )
Eurotunel – podmořský tunel mezi VB a Francií. Provoz zahájen v r. 1994 .
Trasy : Londýn –Paříž
Londýn – Brusel

Irsko

Státní zřízení – republika
Členství – EU, OSN
Hl.m. – Dublin – 1,1 mil. obyvatel
Rozloha – 70 285 km2
Počet obyvatel – 3, 5 milionů
Jazyk – irština, angličtina
Gramotnost – 100 %
průměrná délka života : muži - 73
ženy – 78
hustota zalidnění – 50 obyv. / km2
měna – irská libra
HDP – 12 580 / obyv.
Velká města – Cork, Limerick

Hodnocení referátu Finsko, Švédsko, Norsko, Velká Británie, Irsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. říjen 2007
  4 879×
  677 slov

Komentáře k referátu Finsko, Švédsko, Norsko, Velká Británie, Irsko

nikdo
dík za pomoc z referátem