Severní, Jihovýchodní a Střední Evropa

Severní Evropa
Island,norsko,finsko,dánsko
Podnebí.mírné oceánské,subarktické,arktické
Vodstvo:řeky:prudké-hydroelektrárny
Jezera:saimaa(finsko),Vaner
Ve čtvrtohorách zaledněná(pevninský ledovec)
Ledovec zanechal:Fiordy-hluboká zaříznutá údolí-Norsko
Morény-ledovec valil balvany
Jih-lesy mírného pásu,tajga,tundra,polární pustina,příroda patří k nejzachovalejším
Prům.:dřevozpracující
Obyv:germáni,ugrofinové
NORSKO-království
Hl.město-OSLO-VYSOKÁ KONCENRACE OBYVATEL
NARVIK-severní přístav,
STAVANGER-J,PŘ
325TIS.KM,
4,5MIL.OBYV,
SKANDINÁVSKÉ POHOŘÍ,FJORDY,LEDOVCE-JOTEDALSBORE,99% EL.Z ŘEK,,PRŮM:ENERGETICKY,TĚŽBA ROPY A ZEM,PLYNU,RUDY,PETROCHEMICKY,HUTNICKÝ-BAREVNÁ
METALURGIE,STROJ.LODAŘSKÝ PRŮM,DŘEVOZPR.-NÁBYTEK,PAPÍRY,
NÁSTROJE, POTRAVIN.-ŽIV,VÝR.-SKOT OCVCE,
SOBI,KOŽEŠINOVÁ ZVĚŘ,
OH-Oslo
NEJVÍCE OBYV VE MĚSTECH,
OSTROVY:LOFOTY,VESTERÁLY,
NEJSOU V EU,JENOM V E.SDRUŽ.VOLN.OBCHODU-ESVO
,EKOFISK-VRTNÁ PLOŠINA
ŠVÉDSKO-KRÁLOVSTVÍ,
9MIL.OBYV,
450TIS.KM,
DOSTATEK NÍŽIN-NEZÁVISLOST NA DOVOZU POTRAVIN,
HL.M-STOCKHOLM,
UPPSALA-KULTURNÍ CENTRUM,NEJSTARŠÍ UNIVERSITA,
GOTEBURG-PŘÍSTAV,MNOHO LIDÍ,
ČLEN EU(NEJVYSP.VSEV.E)GERMÁNI)LAPONCI),ŠVÉDOVÉ,FINOVÉ
,PROTESTANTI,
OSTROVY:GOTLAND,OLAND(J),
PRŮM:ŽEL,RUDA(KIRUNA a.GALLIVARE-VÝVOZ PŘES NORVIK,
STROJ:AUTO-VOLVO,SEAT.LETADLA-GRIPEN,
MOB.TEL-ERICSON,PILY-HUSQUARNA,DŘEVOSP:NÁBYTEK-IKEA,POTRAV:RYBY,OBILNINY,BRAMBORY,CUKROVKA,ZAMĚŘENO NA ŽIV.VÝR-SKOT,OVCE,SOBI,KOŽ,ŽIV,50%EN Z HYDROELEKTRÁREN,50%Z JADERNÝCH,NEUTRALITA,VRTNÉ
PLOŠINY-EKOFISK,ULA,OSEBERG

FINSKO-REP,
HL,M-HELSINKY,
5MIL.OBYV,
337TISKM.
FINOVÉ,LAPONCI,ŠVÉDI,
MĚSTA:TURKU,TAMPERE,
PROTESTANTI,KATOLÍCI,
LEDOVEC ZANECHAL ASI 55.TIS JEZER-ZEMĚ TISÍCE JEZER,NEJ-SAIMAA
,BAŽINY-HODNĚ KOMÁRŮ,
PRŮM:DŘEVO-PAPÍR,CELULOZA,NÁBYTEK,LOˇDE,STROJ-NOKIA,ZEMEDEL(J)PÍCNINY-JETEL,VOJTĚŠKA,OBILOVINY-OVES,ŽITO,RYBOLOV,
ASI 1000 OSTROVŮ
DÁNSKO-KRÁLOVSTVÍ,HL,M,-KODAˇn,
5MIL.OBYV,
43TIS.KM.
,OSTROVY JSOU PROPOJENY MOSTY(PROPOJILI SE SE ŠVÉDSK
EM)-SIELANDY-HL,M.,GRONSKO,FAERSKÉO
,DÁNOVÉ,TURCI,PROTESTANTI,
SEV.MOŘE-ROPA,ZEMNÍPLYN,LODNÍ MOTORY,LEGO,ZEMED:PRVENSTVÍ VE SVETE-60%DÁNSKA SE OBDĚLÁVÁ 6%LIDÍ V ZEM,2/3 VYVÁŽEJÍ (MASO,MLÉKO,VEJCE)CHOV SKOTU,PRASAT,DRŮBEŽE,ROSTL.-PŠENICE,OBILOVINY,BRAMBORY,
ŘEPKA,ZELENINA,NEJINTEJZIVNĚJŠÍ ZEM.V E.,MALA MOŘ.VÍLA
,HL.DOPR.PROST.KOLA
Island
100tis.km
300tis.obyv
republika
hl.m-Rejkjavik
nej.hora-itvamadalshnúkur
nejstarší parlament
vysoká životní úroveň
osídlený je jih
lov ryb-potravinářský průmysl
čerpají termální energii-skleníky,silnice,elektřina
nejčistší životní prostředí

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA
Rumunsko.Bulharsko,Albánie?slovinsko?chorvatsko,Bosna a Hercegovina,Srbsko a Černá Hora,Makedonie
Balkánský poloostrov,Karpaty,stará planina,rodop,pirin,rilla-musaa 2925,Velká uherská nížina,rumunská nížina,hornotrácká nížina
Řeky:dunaj,řítok duneje.marila

RUMUNSKO:
Republika
Hl.m:Bukurešť
240000km
23mil.obyv.
slabší země Evropy
městské obyvatelstvo-málo
RUMUNI,MAĎAŘI,ROMOVÉ
Náb:pravoslavné
Čečensko-diktátor
Ner.sur:ropa,zemní plyn-Karpaty-Transilvánie,uhlí,kamenná sůl
Prům:těžební,petrochemický
Stroj:Dacia,olcit,Aro-auta
Zemědělství:kukuřice,papriky,zelenina,obilniny,skot,prasata,ovce-v horách
Jsou tam farmy,živí se soběstačně,v horách zachovalá příroda,ale služynejsou na úrovni
Nej,Př-constanta
BULHARSKO
Hl.m-Sofie,republika
8mil.obyv.
110tis.km
PLOVDIV-zpracovává tabák
Varna-nej.př
Burgas-rafinérie ropy
Ruse
Bulhaři,Ronové,Turřci-10%
Náb..pravoslavné,muslimské
Ner.sur:skoro nic-sůl,ropa Pb,Zn,Cu
Zeměděl.:umělé zavlažování,zelenina,víno,růže,růžový olej
Lyžovánhí,plavání,služby lepší
Albánie:
Republika
28tis.km.
3mil.obyv.
obyv-předproduktivní věk
-zaostalá vzhledem k evropě
obyv.Albánci,Makedonci,Řekové
Náb.islám
Urbanizace 30%
Hosp:potravin durres,pobřežní ropa,těžební průmysl,chepie,petrochemie,strojírenství
Zemědělskoprůmyslový stát-40-50%rozvojová země
Plodiny-zelenina,vinná réva,kukuřice,pšenice,olivy,datle,ovce,kozy
Albánc-autonomní oblast-KOSOVO

Slovinsko
republika
20tis.km
2mil.obyv,
Ljublaň-výhodná poloha,1270-král Přemysl Otakar 2,po bitvě Habsburkové
1991-vyhlášemna nezávislost
Krátký přístup k Jaderskému moři-terský záliv-letoviska-piran,irola,portoprož.ankarn
¨jeskyně(škojanské,postojenské)872-vybudovaná 3km,kolej,po níž jezdí návštěvníci
Jezero-bledské,bohiˇNSKÉ
TRIGO- nej,hora
Katolíci
Přír.podm:alpy(lyže),kras(jeskyně),lázně,letoviska
Hosp:ner sur-dováží,chem,strojírenský,hutnický,sportovní věci-gorenie
Zeměděl.:hornatý-málo-ovoce,vinná réa,kukuřice,pšenice,skot,prasata
Transitní země-poplatky na dálnicích
Válka:1990-1992 osamostatněnístátů
TITO-diktátor
Chorvatsko
Republika
57000km
5mil.obyv
47000ostrovů/dalmánské-brač,krak,šolta)
poloostrov-istria
drva,sáva-řeky
54%urbanizace
chorvati,srbi,muslimové
pravoslavné.islám,katolické
troglav-dinárské hory
ner.sur.ropa,zemní mplyn,uhlí
petroch.:rjeka(ropovody do E ADRIA).hutnictví,stroj.:lodě,lokomotivy,zemědělské stroje
Zem:kukuřice,vinná réva,prasata,ovce,skot,drůbež,ryby
Přístavy-reka,split.pula
Památky-plitvická jezera,koloseum.dubrovník
Srbsko a černá hora
Federace,Bělehrad
2 autonomní oblasti-kosovo,vojgodina
3roky by se mela č.h. odpojit

bosna a hercegovina
federace
muslimové(bosna),chorvati,srbové
Půlka-Srbská krajina
Půlka-chorvatskomuslkimská bosna a hercegovina
Zničeno válkou-bez hospodářství
Hl.m sarajevo
Makedonie
Chudý stát,spor s řeckem o název a vlajku
Hl.m.Skopie
Albánci,zemědělský stát¨průmysl.minimum
Ovce ,kozy,plodiny,pšenice,kukuřice,brambory

STŘEDNÍ EVROPA
NĚMĚCKO,RAKOUSKO,ŠVÝCARSKO,LICHTEJNŠTEJNSKO,VÝCH.BLOK:SLOVENSKO,ČR,MAĎARSKO
Sev,plošina,středopolské níž,rozsáhlé plošiny-MEKLERBURSKÁ
POLSKO-MAZURSKÁ JEZERNÍ PLOŠINA
ČESKÁ VYSOČINA,STŘEDOPOLNÍ VYSOČINA,ALPY,ZÁP.KARPATY,VELKÁ UHERSKÁ NÍŽINA
VODSTVO:DUNAJ-MORAVA,VÁH,IN,TISA(Maďarsko),RUHR,ODRA,VISLA,BODAMSKÉ JEZERO,CURYŠSKÉ JEZERO,ŽENEVSKÉ JEZERO
Úmoří:BALTSKÉ-ODRA
SEV-LABE.RUHR
ČERNÉ-DUNAJ
VEGETAČNÍ PÁSY:SMÍŠENÉ LESY-NEJVÍCE SE VYSAZOVAL SMRK
OBYVATELSTVO:Germáni(Němci,Rakuš.,Švýc,Lichten.)
Slovani(Češi,Poláci,Slováci,Luž.srb.)
Románi(Švýc.,Fr.,IT.,Rétorománi)
Ugrofinové(Maďaři)
Náboženství-katolické,protestantské,islám(přistěhovalci)
NĚMECKO
Berlín
Federace
356tis.km
2.nejlidnatější země
82.mil obyv.
přímořská poloha-ostrovy-Východofriské,Rujána
-Středoněmecká vysočina,Česká vysočina(Krušné hory,Český les,Šumava)
Alpy-Zugspitze
Řeky-Labe,Odra,Rýn
Jezera-Bodamské,Curyšské
1989-Pád Berlínské zdi
1990-sjednocení(záp.Bonn,ých.Berlín)
obyvatelstvo-90%Němci(9% přistěhovalci)-nej.množství v.e.
nej.menšina-Turci (a mil.)
náboženství:kat./prot.,islám
16.spolkových zemí-DOLNÍ SASKO-HANOVER,BRANIBORSKO-POTZDAM,MEKLENBURSKO-PŘEDNÍ POMOŘANSKO-SCHVERIN,SLESVICKO-HOLŠTÝNSKO-KIEL,HAMBURG,BERLÍN,SASKO-DRESDEN,SASKO-ANHALSKO-MAGDEBURG,DURYNSKO-ERFURT,HESENSKO-WIESBADEN,SEVERNÍ PORÝNÍ-VESTFÁLSKO-DUSELDORF,PORÝNÍ-MAINZ,SÁRSKO-SAARBRUCKEN,BÁDENSKO-WURTEMBERSKO-STUTTGARD,BAVORSKO-MNICHOV,BRÉMY
nev.-Bavorsko
nej.obyv.-sev.porýní
nerostné suroviny-nedostatek-závislé na dovozu;úsek v Sev.moři-nedostačující;obrovské množství uhlí(černé,hnědé);dostatek solí(draselných,kamenných)
Porúří-největší koncentrace průmyslu-těžký průmysl,hutnictví,chemie…
Oblast Saska(hranice ČR)-největší průmysl,oblast vých.něměcka-těžký průmysl,tepelný prům.,hnědé,černé uhlí(zničené živ.prostředí),spotřební
MERCEDES BENZ,OPEL,PORSCHE,VOLKSWAGEN,AUDI,BMW,M.A.N.,GRUNDIG,KNORR,SIEMENS,VARTA(BATERIE),AEG,GRUNDIG,SIEMENS,BOSCH,MIELE(NEJDR.)BASF

(PŘÍSTAV-KIEL,ROSTOCK
DUNAJ SPOJUJE PASSAU A ŘEZNO;V PORÝNÍ JE KOLÍN,DUSELDORF;VÍCE NEŽ 1.MIL.OBYV. MÁ BERLÍN A MUNCHEN;HRANÍČNÍMI HORAMI JSOU KRUŠNÉ HORY.ŠUMAVA;SRN SOUSEDÍ S ČR,POLSKEM;HRANIČNÍ ŘEKA JE LABE A RÝN
HARZ-POHOŘÍ SCHVARZWALD-POHOŘÍ NECKAR-ŘEKA
GROSSER ARBER-HORA RUGEN-OSTROV(ROJANA) HESENSKO-SPOLK.ZEMĚ MURITZ-JEZERO PORÝNÍ-FALZ)
INGLOSTADT-ropovodná křižovatka
Zemědělství-převažuje živ.výroba-prasata,chmel-pivovarnický prům,obiloviny,brambory,zelí,vinná réva,rybolov
Doprava-jedna z nejdokonalejších na světě;dálnice první ve světě;IC.rychlovlaky;franfurkt nad mohanem.3.nej na světe,nej.v Něm.
Lodní + říční doprava,námořní(průplavy,kanály
Cestovní ruch-národ,který nejvíce cestuje

ALPSKÉ ZEMĚ
ŠVÝCARSKO,RAKOUSKO,LICHTENŠTEJNSKO

Spol.věci-němčina,Alpy,germánský původ,málo ner.sur.,sůl,dřevo,neutralita,krátké ,prudké řeky,švýcaři-osn2002,vasoká živ.úroveň

ŠVÝCARSKO
Kantony
40.tis.km
hl.město-Bern
vysoká životní úroveň,jedna z největších HDP-nepatří do G7,není v EU
němčina,francouzština+italština +rétorománština
germáni románi
protestanti,katolíci
když se jde z vojny domů,berou si s sebou zbraně(domobrana)
-banky,pojišťovny SWISSRE)nej. Pojišťovna na světě
přesné= strojírenství-SWATCH?FESTINA(hodinky),MIKROSKPOY,LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE
zemědělství-specializace na produkci mléka a mléčných výrobků,másla,čokolády
rostlinná výroba-značka nejvyšší kvality
cestovní ruch-alpsá příroda,kvalitní služby-udržování krajiny
průmysl:strojírenství,farmaceutická výroba,kvalitní textil,vodní energie-výroba hliníku
střediska cestovního ruchu:Curych,Ženeva,Lugano,Locarno,Lausanne,Basilej(na Rýně),Luzern,st.Moritz,Bern
-nemají suroviny,specializace na technologii
doprava-kvalitní dálnice,tunely(s kamiony,aby neničili živ prostředí)
-největší alpský ledovec

LICHTENŠTEJNSKO
Monarchie-kníže
30.tis.obyv
hl.město-VADUZ
-vzájemné vztahy se Švýcarskem(celní měnová unie)
úř.jazyk-němčina
-horská země-nemají letiště
-vyrábí zubní protézy
-sídlem zahraničních firem
-dováží potraviny
-vysoká životní úroveň

RAKOUSKO
Federace 9.spolkových zemí(8+Vídeň)
Republika;8mil.obyv.
84.tis.km
největší koncentrace-Vídeňská pánev(zemědělství)
téměř dostatečné nerostné bohatství-sůl,rudy,tuha,ropa(ale i dovážejí)
průmysl-hutnictví(Linec)-černá a barevná metalurgie
levná el.energie(díky řekám)
těžba dřeva-dřevozpracující průmysl-nábytek,papír
potravinářský průmysl-Jacobs
skot(mléko),vinná réva,tabák(nížiny)
Strojírenství:Steyr(traktory),Puch(motorky)
Transitní země-Brenerský průsmyk(s Itálií)

Spolkové země:
1.SALZBURG 5.VÍDEŇ
2.TYROLSKO 6.HORNÍ RAKOUSY
3.DOLNÍ HRADSKO 7.BURHUNSKO
4.DOLNÍ RAKOUSKO 8.KORUTANY

POLSKO
Varšava
300.tis.km
40.mil obyv.
správní celky-vojvodství
nížinaté,jih –vrchoviny,hranice-velehory
Mazurská jezerní plošina,Velkopádská jez.plošina ,pomořanská jez,plošina
Velkopádská nížina,Pomořanská nížina
-záp.Karpaty,Jeseníky,Orlické hory,Tatry
nej.vrchol-Rysy-2499m.n.m
vodstvo-Odra,Visla
rybolov
-katolíci,ve Slezsku největší těžiště(přezdívka černé Slezsko)
KDAŇSK,ŠTĚTÍN,KRAKOV,KATOVICE
Hnědé,černé uhlí-1.místo ve světě,kamenná sůl,síra
Ikras-autobusy
Fiat(Maluch),textilní průmysl
Zemědělství-brambory,obiloviny,len
MAĎARSKO
Budapešť
90.tis.km
10.mil.obyv.
župy
-spíše nížinaté-Velká/Malá Uherská nížina,Alfold
Bakoňský les
Kekes-1015m.n.m.
Jezera-DESINDORSKÉ JEZERO,BALATON
Řeky-Dunaj
Maďaři,Slováci,Rumuni
Katolíci,protestanti
-ugrofinové
soustava přehrad,Slováci udrželi úmluvu a svoji čáíst postavili,ale Maďaři ne.
BAUXIT,naleziště ropy,ár.sport-kanoistika,lázně(termální prameny),tabák
Čabajka,uherák
Červená paprika,rajčata,vinná réva,slunečnice,tabák,prasata

SLOVENSKO
50.tis.km;5.mil.obyv.
Bratislava
8.karjů
Převážně hornaté,j-nížiny-Podinajská,záhorská,východoslovanská
Nízké a Vysoké Tatry,Malá Ftra(Jánošík),Slovenský ráj,Gerlachvský štít,PIENINSKÝ NÁR.:PARK
Přehrady-Liptovská mara
Slováci,Maďaři,Romové
Katolíci,protestanti
Ropa,plyn,uhlí(hnědé),železná ruda
Průmysl v pováží-strojírenský (lehké i těžké)
Lázně-Piešťany,trenčanské teplica
Hrady,zámky-Spižský hrad,Bojnice,Čachtický zámek,Bratislavský
SLOVNAFT-PETROCHEMIE
SLOVAKOFARMA HLOVOVEC-FARMACIE
MATEDOR-PÚCHOV
KOŠICE-VÝCHDOSLOVENSKÉ ŽELEZÁRNY(JEDNY Z NEJ.VE STŘ.E)
TRENČÍN-MĚSTO MÓDY
MAKYTA-PÚCHOV

Hodnocení referátu Severní, Jihovýchodní a Střední Evropa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. červenec 2007
  5 813×
  1459 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Severní, Jihovýchodní a Střední Evropa