Izrael

Základní údaje
Poloha a rozloha
Izrael je přímořský stát rozkládající se na 21 056 km2 v jihozápadní Asii u pobřeží Středozemního a Rudého moře. Pevninskou hranici má s Egyptem, Libanonem, Sýrií a Jordánskem. Izrael okupuje arabská území tzv. Palestinské autonomie Gazy a Západního břehu Jordánu.

Povrch
Povrch státu lze rozdělit do tří částí. Při pobřeží Středozemního moře leží úzký pruh nížiny. Sever vyplňuje vápencová náhorní plošina (přesahuje 1200 m n. m.), která je pokračováním pohoří Jabal Lubnan. Plošina prudce spadá k východu do příkopových propadlin Al Ghavr (S) a Ha’Arava (J), jimiž protéká největší řeka v zemi Jordán. Tyto tektonické deprese, které jsou součástí Velké příkopové propadliny táhnoucí se podél východní hranice Izraele a Rudým mořem do Afriky, vytvářejí nejhlubší prolákliny na světě. Hladina slaného jezera Yam HaMelah (980 km2, salinita kolem 300%) leží 408 metrů pod úrovní moře (nejnižší místo na světě) a dále se kvůli vysokému výparu snižuje. Na S ležící jezero Yam Kinneret je nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě (209 m pod úrovní moře); zároveň slouží jako velká zásobárna vody pro celý Izrael. Jih země vyplňuje poušť Nagev,
dotýkající se v zálivu Khalij al Aqabah Rudého moře.

Podnebí
Převážně subtropické, pouze na severu mírné a na jihu a části Jordánského údolí tropické. Srážky jsou vydatné na severu a zanedbatelné na jihu (718 mm ročně pro Safed oproti 25 mm v Eilatu). Prší většinou od listopadu do dubna, jednotlivé regiony se charakterem počasí silně liší, což je dobré vzít v úvahu při turistických plánech. Na středomořském pobřeží je vysoká vlhkost a mírné zimy. Chladné zimy panují v hornatých oblastech (např. Jeruzalém); horká suchá léta a příjemná zimní období jsou typická pro údolí Jordánu; extrémní teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jsou na poušti. Průměrný roční úhrn srážek činí na pobřeží Středozemního moře 400-700 mm, na náhorní plošině 600-900 mm a v příkopové propadlině 100-400 mm.

Obyvatelstvo
V Izraeli žije 5 696 000 (1998) obyvatel . Hustota zalidnění činí 263,5 obyv./km2. Očekávaná délka života při narození: 80,2 let (Ž), 76,3 let (M) (1997) Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,5% (1991-1996). Etnické složení: Židé (82%), Arabové (Palestinci) (18%)
Měna
Nový izraelský šekel (NIS), mezinárodní označení ILS, 1NIS - 100 agorotů,
1 NIS = 8 Kč
Nejvyšší a nejnižší bod
Hora Hebron (2 750 m)
Mrtvé moře (cca 400 m pod hladinou moře)

Státní zřízení
Oficiální název Stát Izrael, mezinárodní označení (IL).Státní zřízení je
republika. Nejvyšší představitel je prezident, prezident je voleny parlamentem (knesetem). Správní členění na 6 krajů a hlavním městem je Jeruzalém.
Hospodářství

Vyspělý průmyslově-zemědělský stát s vybudovaným bankovním sektorem. těží se zde kuchyňské a draselné soli, fosfátů a kaolínu. Hlavní průmyslová odvětí: chemický, strojírenský, elektrotechnický, textilní, potravinářský průmysl a průmysl stavebních hmot; významné je broušení diamantů. Nejdůležitější průmyslová střediska: Tel Aviv-Yafo, Hefa, Netanya a Ashqelon. V Izraeli je hustá síť produktovodů. Veškerá elektrická energie se vyrábí v tepelných elektrárnách. Rostlinná produkce: pšenice, brambory, rajčata, pomeranče, mandarinky, grapefruity, citróny, banány, broskve, hrozny, olivy, datle. Živočišná produkce: skot, prasata, ovce, kozy, drůbež, vejce; rybolov. Intenzivní věda a výzkum. 30% státního rozpočtu připadá na vojenské účely. Výzkumný cestovní ruch. Turisticky nejatraktivnějšími středisky jsou: Yerushalayim, Tel Aviv-Yafo, jezero Yam HaMelah a Elat.

Jazyky
novohebrejština (63%), arabština, angličtina
Náboženství
židé (81%), sunnitský islám (14%), křesťané (3%)

Nerostné zdroje
Jsou omezené, k významnějším patří draselné, sodné a bromové soli v oblasti Mrtvého moře, fosfáty, sádra a stavební kámen v Negevské poušti, dále křemičité písky, asfalt, zemní plyn, železná a měděná ruda. Nejvýznamnějším přírodním zdrojem je voda.

Svátky
Shabatt (sobota) - od patku popoludnia do soboty večera/ Yom Kippur (svátek smíření) Pesach (Židovská Velká noc) Roš ha - šana (oslava nového roku) Ramadán (ukončení půstu)

Doprava
V Izraeli je výborná a udržovaná cestovní síť. Nejvhodnějším a nejpohodlnějším dopravným prostředkem jsou autobusy, na které platí i studentská sleva (ISIC). Další vymožeností jsou sběrné taxíky, které představují levnější , ale méně pohodlnou alternativu. V případě vlastní dopravy Vás určitě potěší hustá síť čerpacích stanic. Prodávají se všechny druhy benzínu, včetně bezolovnatého. Cena 1l je okolo 4 NIS. Dálniční poplatky neexistují. Od pátečního poledne do sobotního západu slunce nefunguje v Izraeli veřejná doprava! Železniční síť spojuje především Jeruzalém s městy Tel Aviv a Haifa. Poslední jmenované město je i největším národním přístavem Izraele. Letecká vnitrostátní doprava je drahá.

Historie
Údolí Jordánu patří k jedněm z nejstarších obydlených území na světě. Území obsadily hebrejské kmeny a vytvořily zde nezávislé království judské a izraelské. Izraelské království dobyli později Asyřané, Judské zase Babyloňané. Po egyptské okupaci získali Palestinu Římané, pak Arabové a na konec byla až do roku 1917 součástí Osmanské říše. V témže roce vyhlásila Velká Británie tzv. Balfourovu deklaraci, v níž prohlásila Palestinu za židovský národní domov. Británie si nicméně udržela Palestinu jako své mandátní území až do roku 1947, kdy Valné shromáždění OSN rozhodlo rozdělit Palestinu na židovský a arabský stát. Ihned po vyhlášení Státu Izrael v květnu 1948 vstoupila vojska Arabské ligy do Palestiny s cílem zničit nově vzniklý stát. V několika válkách Izrael nejenom, že své území ubránil, leckdy navíc získal ještě území sousedních států. Na Sýrii vybojoval Golanské výšiny, na Egyptu Sinaj. Zatímco z egyptského území se Izrael stáhl po podpisu mírové dohody v Camp Davidu, Golany drží stále. Z tohoto důvodu se zatím uskutečnily jen sporadické mírové rozhovory mezi Izraelem a Sýrií. Konec roku 2000 se nesl v ozbrojených konfliktech mezi Palestinci a izraelskou armádou, které si vyžádaly více jak 300 obětí.

Mrtvé moře
Přibližně před 10 tisíci léty řeky Amudarja a Syrdarja vytékající z pohoří Tian-Shan a Kunlun-Shan se setkaly v oblasti Aralské propadliny a vytvořily čtvrté největší jezero světa o rozloze 66 458 km2. Za posledních 30 let se ale původní rozloha jezera zmenšila na jednu polovinu a objem vody klesl až na jednu čtvrtinu. Aralské jezero, tak jak je zobrazeno v atlasech už neexistuje! Bylo zničeno. Bylo zničeno zcela úmyslně a promyšleně. Stačilo jen podlehnout nereálným vizím o zavlažované okolní poušti, která bude navěky plodit bavlnu. V roce 1954 začala první ze soustavy nových zavodňovacích kanálů odvádět vodu z řek místo do jezera na nové rozsáhlé bavlníkové plantáže. Následky výstavby předimenzovaných soustav zavlažovacích kanálů na sebe nenechaly čekat. V období let 1966 až 1993 poklesla hladina jezera o 16 metrů. Pobřeží ustoupilo v průměru o osmdesát kilometrů. Někde ovšem také o stopadesát. Rybářské přístavy zůstaly na suchu. Díky zvýšené salinitě vody vymřely ryby. Kolem jezera vznikla bílá planina pokrytá solí smíchanou s průmyslovými jedy - zbytky hnojiv používaných při produkci bavlny.

Jeruzalém
Historický Jeruzalém se rozkládá na rozloze jednoho čtverečního kilometru. Do starého města se vchází sedmi branami, z nichž jen tři si udržely původní osmanský ráz. Staré město se skládá ze čtyř čtvrtí: Mulimské, Židovské, Křesťanské a Arménské. Skalní chrám a jeho zlatá kopule patří k jeruzalemským dominantám. Osmiboká mešita postavená v letech 687-691 patří ke třem nejsvětějším islámským stavbám.
Zeď nářků
Je to nejposvátnější místo všeho židovstva, nachází se na jihozápadní straně Chrámové hory. Zeď nářků je součástí západní opěrné zdi Chrámové hory, která byla postavena při jejím rozšiřování za Heroda Velikého. Modlitby zde probíhají každý den od časného rána až do pozdní noci. Mnozí věřící doprovázejí modlitby trhavými pohyby těla. Muži a ženy se modlí odděleně, muži musí mít pokrývku hlavy, ženy zase zahalená ramena a nohy. Kromě sabatu se zde může i fotografovat.
Chrám Božího hrobu
Chrám Božího hrobu postavil římský císař Konstantin. Chrám stojí na místech kde kdysi došlo k ukřižování, uložení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Nejzajímavějším místem je hrobní kaple. V jejím středu se nachází malý, mramorem vykládaný prostor s dvoumetrovou náhrobní deskou, která zakrývá Ježíšův hrob.

Použitá lieratura
Velký atlas světa, Kartografie Praha, 1995, 288 s.
http://www.maturita.cz
http://www.atlas.cz
http://www.idnes.cz
http://www.info-tour.net
http://travel.yahoo.com/
http://www.cuni.cz/
http://izraelweb.szm.sk/
http://www.cestovatele.cz/

Hodnocení referátu Izrael

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. červen 2008
  6 079×
  1274 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Izrael

Michal Petrásek
Je to sice dobrý referát,ale zdá se mi moc dlouhý.Ale jinak super aspoň někdo ví o Izraeli něco.Děkuju že tato stránka existuje,protože kdyby neexistovala tak dostanu pětku za to že jsem ten referát nepřinesl. :-)
Daewoo
výborný...pomohlo mi to