Izrael

 

Vznik: 1948 jako židovská domovina v Palestině
Státní zřízení: pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
Jazyk: hebrejština a arabština
Měna: 1 šekel (ILS) = 100 agorotů
Obyvatelstvo: Židé (82%), Arabové (14%)
Náboženství: židovské (82%), muslimské (14%, většinou sunnité), křesťanské (3%)
Zvláštnosti: významná imigrace etnických Židů z celého světa
vysoký státní dluh  finanční pomoc zahraničních Židů
Hl. město: Jeruzalém (620 000) = svaté město pro 3 náboženství
Velká města: Tel Aviv – Jafo (390 000), Haifa (275 000)
Státní vlajka:

Historie: Současný Izrael zaujímá asi ¾ území původní Palestiny. Starý zákon (židovská tóra) líčí, jak se nomádští izraelité vymanili z egyptského zajetí a ve 13. stol. př. n. l. se usadili na území semitských Kananejců (od nichž odvozují svůj původ dnešní palestinští Arabové). Na přelomu 10. a 11. století př. n. l. vzniklo Judsko-izraelské království, které se později rozpadlo a bylo ovládnuto Asyřany a Babyloňany.
Kolem roku 40 př. n. l. se celá Palestina dostala pod nadvládu Říma. V roce 70 n. l. Židé dobyli Jeruzalém, ale již od 2. století docházelo k jejich rozptýlení po Blízkém východě, Středomoří a Evropě (diaspora). V 7. století, kdy Palestinu dobyli muslimští Arabové, tvořili Židé drobnou komunitu uprostřed většinou křesťanského obyvatelstva. Roku 1516 se oblasti zmocnili osmanští Turci, kteří zde vládli po následujících 400 let.

Až v průběhu 19. století dochází k obnovení požadavků Židů na území Palestiny. V roce 1917 deklarovali Britové, kteří obsadili Palestinu za 1. světové války, podporu vytvoření židovského státu.

Pronásledování evropských Židů nacistickým Německem v letech 1933-45 urychlilo přes odpor arabského obyvatelstva židovskou migraci do Palestiny. V roce 1947 Spojené národy Palestinu rozdělily a následujícího roku byl vyhlášen židovský stát Izrael. Od té doby trvá téměř nepřetržitý boj mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Několik válek (1948, 1967, 1973) skončilo pro Izrael ziskem pásma Gazy, západního břehu Jordánu (včetně východního Jeruzaléma) a Golanských výšin na syrských hranicích. Až roku 1993 dochází k úspěšným mírovým jednáním Izraelců s Palestinci a roku 1994 jsou pod palestinskou správu převedena první území – Gaza a Jericho. V rámci mírového procesu byl počátkem roku 1995 oficiálně ukončen dlouholetý válečný stav s Jordánskem.

Hodnocení referátu Izrael

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. říjen 2007
  3 673×
  358 slov

Komentáře k referátu Izrael