Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland

JIŽNÍ AMERIKA

Od tropů po mírný pás
6 velkých přír.celků:Guyanská vysočina,Brazilská vysočina-nejstarší
Andy-třetihory,vyzdviženy a sopečnou činností ještě vyvýšeny-Z
Mezi těmito vyvýšeninami jsou rozsáhlé nížiny s veletoky
Amazonsko-orinocká a Laplatská vysočina
Patagonie-na jihu
Tropy,subtropy a mírný pás

TROPY:výsoké během roku málo kolísavé teploty-25-27 C v Amazonské nížině
Klesají však s nadmořskou výškou-Quito(ekv.) jen 13 C
Nejnižší teploty-Altiplano-stř.Andy-léto ne víc než 10 C a jen 3 měs nemrzne
Srážky-2000-9000 mm za rok(dopolední výpar,odpo-déšť)
Ale Peru a Chille díky Andám a Homboldtovu stud.proudu ménně než 25mm/rok
Na pobřeží Tichého oceánu-Atacama
Vegetace:deštný prales-Amazonie,nížiny při Atlantiku a kolumb.pobřež Pacifiku
Rozsáhlá území-různě vlhké savany-700mm/rok: llanos ve Venezuele a campos
V Brazílii
Křovinat.savany,pouště-svícnové kaktusy,opuncie,bromélie-400-500mm/rok

SUBTROPY: vysoké až mírné,kolísající
Srážky přinášeny východním pasátem z Atlantiku
Podnebí vlhké s horkým létem a teplou zimou
Vnitrozemí:chladno,sucho-Andy
Rozlehlé plochy:travnaté stepi-pampy,často zaplavovány v době let.příval.dešťů
Na pacific.pobř:jedny z nejsuš.obl.světa,protože pasáty z Pacifiku vanou podél
Pobřeží a pasáty z Atlantiku přes Andy neproniknou
Okolo Santiaga:mírné a příjemné podnebí,podobné evr,středomoří,vlh.zima,such.l.
Tvrdolistá stále zelená vegetace

MÍRNÁ ZONA:nižší tepl.hl ve vnitrozemí,s vélkými výkyvy během roku
Západ.vetry-velké srážky hl.do západní Patagonie-až 5000mm-list.a smíš.lesy
Vých.Patagonie-ve srážkovém stínu And
Křovinaté stepi přechází v chl.polopouště a pouště na březích Atlantiku

Amazonie:jaguáři,tapíři,pásovci,ploslonosé opice.lenohodi,vačnatci,kolibříci,tukani..
Ve stepích:nandu pampový
Andy:lamy,činčily,kondoři
Průtok Amazonky.150000m krychl.
Nejvyš.činná sopka na světě:Guallatiri(6060mnm)
Nejvyš.vodopád světa:Salto Angel v Guyan.vysoč.979 mnm
Njehlub.kaňon Valle de colca 3200 m v již.Peru
Z j.am.pochází:brambory,kakaovník,kaučukovník,orchideje a bromélie

BRAZÍLIE

8,5 mil km čtv.
3 velké přír.obl:Amazonská nížina,Guyanská a Brazlská vysočina
asi 160 mil.obyv více než 2 třetiny na jihu a jihových.
67%lesy
Aglomerace 78 % Sao Paulo(22 mil),Rio de Janeiro(19 mil)
Běloši,mulati,černoši,indiáni,mestice,zambové,Asiaté bez význ.ras.problémů
Hosp. spolu s Argentinou a Chille k nejvysp.světa
Bohatá na sur,ale nedostatek ropy a koksovatelného uhlí
Mnoho firem nejboh.zemí světa(USA,Japon.němec.)díky vod.energii,nadbytku lev.prac.síly,velké daňové ulvy,suroviny…
Vysoké tempoindustrializace.export prům.výrobků až 55%,ale zadlužená díky snaze co nejdřív se vyhoupnout na vrchol
Nejvíve obyv.na východě:44% a také 65% prům.výroby
49%sektor služeb a 20% v zeměd.,portigalština
dálnice_Transamazonica(spoj začátků splav.toků amazonky)-5600km.Belém-Brasília,Santarém-Cuiába(1780),Manaus-porto Velho(870km)
okolo nich –civilizace
rodinné farmy-po vypál.lesa nebo vytěžení_kukuřice,kávovník,cukr.třtina,kakaovník,banány
skot,ale sur:bauxyt,cín,mangan
prales rychle ustupuje o 10-70000 km čtv.ročně
hl.m.BRASÍLIA:ve vnitrozemí,asi 1,8 mil obyv.
50%běloši,38= MÍŠENCI.6% ČERNOŠI

ARGENTINA

2,7 MIL KM Č. 35 MIL.OB
Od Gran Chaca přes Patagonii,Ohňovou zemi,od andských vrcholků až po břehy Atlantiku
Severně od řeky Salado-rozsáhlá nížina-Gran Chaco,mezi Salado a Colorado-Pampa,tato rozsáhlá oblast vyplněná říční sítí Paraná
Souvisle travnaté porosty se střídají s rozptýlenými opadavými lesy
V Chacu-močály-vysoké srážky-1000-1500mm/rok a občasně zaplavovaná území-zvaná PANTANAL-hl.v povodí řeky Paraguay a mezi toky Paraná a Uruguay,řeky se vylévají v let.měs již.polokoule
Pampa-pokryto pampou o rozloze 500000km čtv.-asi 1/5 Arg. A pruh na uruguay.břehu La Platy
Černozemě.bohaté na humus-zeměď.
Imigranti 80% Španělé a Italové,dále Němci,Fr,Pol,Češi a Židé
Pícniny(vojtěška),pšenice,soja,slunečnice a kukuřice
Hosp.jádro-ústí La Platy-přístav
Petrochem.pr,železárny,strojírny-v Cordobě
Zem.produkty-60% arg.exportu
V okolí La Platy nejvíce obyv.Arg a Urug.
Aglomerace Buenos Aires-11,6 mil ob.
Megapolis La Plata= La Plata až Rosario
Arg-98% bělochů
88% ob ve městech
Patagonie-chladná,chudá na srážky
Ovce,kozy
Chem.p.
Rudy bar.kovů
Zaostalé,málo obydlené

ANDY

Od Karibského moře po Ohňovou zemi
Aconcaqua-6959 mnm
Sopky:Chamborazo a Huascaran
Východní a západní pásmo
Do 1000mnm-Tierra Caliente-horká země
Do 2000mnm.Tierra Templada-mírná země
Do 3500mnm.Tierra Fría-chladná země křov.savany
Do 4500mnm Tierra Helada-studená země s travinami
Výše-Tierra nevada-ledovce
Říše Inků-od břehů Pacifiku k močálům a savanám Gran Chaca
Stezky
Značné ner.bohatství
Potosí
Stříbro,
Měď-z Chille asi 1/3 sv těžby
Antimon-1.mésto Bolívie
Cín-2,místo Bolívie
Bar.kovy z Peru
Ropa-venezuelská laguna Maracaibo,ale i Kolumbie,Ekvádor,Peru
Peru a Chille-rybolov:2-3 místo
Produkce a export drog-kokain
Peru 65% exportu koky
Jen 10% všech kontroluje stát zbytek ilegálně

AUSTRÁLIE

Po obj.východu Cookem-v 18.st-kolonizace
Nejdříve jako britská trestanecká osada ale od 20.st jako jednotný státní celek-federat.ustr.svaz
Nejvíce zalidněné-jihovýchodní,jižní a jihozíp.pobřeží
Mezi Melbourne a Sydney-jádrová obl.kontinentu
Imigr-Anglie,evropa,Asie,Afrika,Oceánie
19,5 mil.ob.
90% města60% hl.m.jednotl.austr.států
vývoz-ner.sur,zem.produkty
největší vývozce-žel.rudy a bauxytu a polymetalické rudy-Pb,Zn,Cu
nejv.odběratel-Jap.
1/3 kont-pouště a polopouště
1/3 suché stepi
a jen 1/10 se dá obdělávat
1/2 nemá odtok k moři
ovce,skot
vlna,hov.mazo,pšenice
nejvysp.státy-nový njžní Wales a Victoria-jihovýchod
hl.m-Canberra,největší-Sydney

NOVÝ ZÉLAND

K oceánii
Severní ostrov-činné sopky,gejzíry
Jižní-zaledněné pohoří Jižní Alpy
Domorodci-Maurové
Zemědělství-ovce a mléč.skot a ovoce
Vývoz-masné prdukty,máslo,sýry ovoce
Hl.m.Wellington
Nejv.-Auckland

Oceánie-množství ostrovů a souostroví v Tichém oceáně-nejv.Papua-Nová Guinea ale jedna z nejméně vyspelejších
2.nejvysp.(po NZ)-Hawai,
nejv.závisl.území ovládá-USA a Francie
vývoz-kopra(suš,jádra kok.oř)

Hodnocení referátu Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. leden 2008
  3 878×
  935 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jižní Amerika, Austrálie, Nový Zéland