Kazachstán

Kazachstán leží ve střední Asii a sahá od Kaspického moře a Povolží až k číně a Mongolsku. po Rusku je druhou největší z bývalých sovětských republik a také jedním z nejvýznamnějších členů SNS.
ROZLOHA: 2 717 000 km2
POČET OBYVATEL: 16 850 000
NEJDELŠÍ ŘEKY: Irtyš, Syrdarja
NEJVĚTŠÍ MĚSTA: hl.město Astana
Alma-Ata,Karaganda,Čimkent,Semipalatinsk,Pavlodar
NEJVYŠŠÍ HORA: Chan tengri 7010m
NÁRODNOSTÍ SLOŽENÍ: Kazaši 43%, Rusové 37%, Ukrajinci 5%, Němci 4%, Uzbeci 2%, Tataři 2%, ostatní 7%
NÁBOŽENSKÁ PŘÍSLUŠNOST: převážně sunnitští muslimové, významná menšina pravolavných
PŘÍRODNÍ POMĚRY: Většinu území zabírají nížiny, mírně zvlněné plošiny a nízká pohoří. Na západě je to Přikaspická nížina, východně od Aralského jezera Turanská nížina. Na Ural navazují Mugodžarské vrchy, na východě se rozkládá rozsáhlá Kazašská plošina. Jižní hranici lemují výběžky Ťan-šanu až po hřeben Karatau. Velká území jsou pokryta pouští kKyzylkum a Mojynkum v blízkosti jezera Balchaš se slanou i sladkou vodou. Zbytek země tvoří polopouště a stepi.
PODNEBÍ: Je silně kontinentální s velmi chladnými zimami (prům.teploty v lednu jsou na severu –15°C až –20°C). Srážky jsou všude s vyjímkou hor nízké.
HOSPODÁŘSTVÍ: Kazachstán má obrovské zásoby uhlí na severovýchodě, ropy a zemního plynu v přikaspické oblasti; světově význymná jsou ložiska rud chromu, mědi, olova, železa, bauxitu a fosfátů. Rozsáhlá těžba a industrializace v některých oblastech těžce poškodili životní prostředí. Obrovské tepelné elektrárny spalují uhlí v Ekibastuzské pánvi. Důležitá je petrochemie, výroba hnojiv a v posledních letech i farmaceutická výroba a elektrotechnika. V zemědělství, které zaměstnává již méně než 20% pracujících převažuje živočišná výroba. Dominuje chov ovcí, na severu se více chová skot. Rozorání celin (= rozorané stepi) udělalo z Kazachstánu velkého producenta obilí, i když hektarové výnosy jsou nízké. Na zavlažovacích plochách na jihu se pěstuje bavlník, rýže, tabák, slunečnice, ovoce a zelenina. Velký význam má doprava, zejména železniční a potrubní spojení s Ruskem. V zemi je nyní 6 mezinárodních letišť.

Hodnocení referátu Kazachstán

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. červenec 2007
  8 107×
  307 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kazachstán

Šohájek
Ahoj, na mém blogu najdete i cestopis, kde najdete i nějaké zajímavosti o této nádherné zemi: https://sohajek.cz/kazachstan/
Andy
dekuji práve me to zachranilo