Keňa

Keňa,země na rovníku ve východní Africe,je známá svou nádhernou krajinou a divokou zvěří včetně antilop,slonů,žiraf,lvů a zeber.Mnoho zvířat se volně toulá v obrovských národních parcích světového významu.Tyto parky přitahují ročně 250 tisíc návštěvníků.

Pobřeží,lemované pasáty,je odděleno od Indického oceánu souvislým pásmem korálových útesů.Vnitrozemí,větší část Keni,tvoří divoká,suchá travnatá a křovinatá planina,na níž žijí nepočetné kočovné kmeny.Zemědělský jihozápad Keni s příjemným chladným podnebím a dostatkem deštˇových srážek je nejhustěji zalidněný-je zde soustředěna většina hospodářství země a zdejší sopečná půda je jednou z nejůrodnějších zemědělských oblastí Afriky.Na vysočině se nachází druhá nejvyšší hora Afriky.Je to Mount Kenya,vyhaslá sopka.

Obyvatelstvo Keni je pestrou směsicí asi 40 různých kmenů pevně spjatých s určitým územím.Nejpočetnější,ale i nejvzdělanější etnickou skupinou jsou Kikujové obývající střed země a její hlavní město.Další početné skupiny tvoří Luové,Kalendžinové,Masajové,ve městech žije zhruba 78 000 Asijců.Svahilci obývající pobřeží jsou míšenci arabské a černošské populace.Jedním z nejvážnějších problémů Keni je prudký růst počtu obyvatel a nerovnoměrné osídlení země.Čtvrtina obyvatelstva,převážně pastýři,žije na polovyprahlém severu a severovýchodě země (80% ůzemí),ostatní jsou stěsnáni na úrodném jihozápadě,kde intenzivní obdělávání půdy vážně ohrožuje životní prostředí.Hlavním vývozním artiklem je káva a čaj,třetím nejdůležitějším zdrojem příjmů je cestovní ruch.Kenˇa má jen velmi malé zásoby nerostných surovin.

ROZLOHA:

582 646 km čtverečních

HLAVNÍ MĚSTO:

Nairobi

POČET OBYVATEL:

31 806 000

JAZYK:

svahilština,angličtina(oba úřední),domorodé jazyky

NÁBOŽENSTVÍ:

křestˇanské,muslimské,animistické

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ:

republika

MĚNA:

1 kenˇský šilink = 100 centů

Hodnocení referátu Keňa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. srpen 2007
  4 763×
  262 slov

Komentáře k referátu Keňa

Monika
díky, Prokopová mě nezabije