Kréta

Kréta je ostrov ve Středozemním moři. Správní středisko je Heraklion. Povrch je hornatý. Největší hora je vysoká 2456 m.n.m.

Kréta byla významné centrum předřecké civilizace. Minojská kultura začala již 3 tisíciletí před naším letopočtem. Od roku 67 před naším letopočtem je Kréta římská provincie. Od roku 395 patří pod byzantskou říši . Od 1204 pod panstvím Benátek.Od 1669 obsazena Turky.

Za minojské kultury se tu rozvíjelo Egejské výtvarné umění. Charakteristické pro Egejské výtvarné umění byl silný vliv kultur Egypta a Mezopotámie.
Užití uměleckých technik :

Filigrán-zlatnická technika užívající různě splétané jemné stříbrné nebo zlaté drátky ve volných tvarech nebo letované na podklad
Fajáns- výrobky z jemné porézní keramické hmoty
Email-technika dekorativní úpravy kovů,skla ,keramiky nebo kamene sklovitou hmotou .
Významná střediska Minojské kultury byly paláce (Knóssos, Feistos, Malia).

Nejvýznamnější je Knóssos. Knóssos byl postaven začátkem 2. tisíciletí před naším letopočtem. Zničen neznámou katastrofou v 2.polovině 18.století před naším letopočtem. Obnoven a opět zničen byl kolem roku 1400 před naším letopočtem .

Paláce byly zdobeny nástěnnými malbami se zvířecími motivy a skupinovými výjevy ze slavností a náboženských obřadů .V sochařství vznikala zejména drobná mnohobarevná terakotová a fajánsová technika, glyptika a keramika. Glyptika je umělecká technika řezání a rytí drahokamů a polodrahokamů i skla užívaná k výrobě šperků a pečetidel.

Knóssos byl rozlehlý palácový komplex s několika sty místnostmi a jen v paláci žilo asi 8000 lidí. Předpokládá se že kolem paláce bylo rozlehlé město s asi 100 000 lidmi. Palác měl tři patra pod zemí kde žila královská rodina a dvě patra nad zemí. Kde žily řemeslníci, otroci a služebníci.

V paláci byla škola,divadlo,celnice,sýpky a kanalizace. V kanalizaci mírným samospádem protékala voda pod všemi místnostmi a odnášela všechny nečistoty.

Náboženské obřady probíhaly tak, že kněží nosili různé keramické nádoby a házely je do velké jámy s průměrem asi dva a půl metru hlavní nádoba obřadu byla ozdobná a měla ve spodní části měla malou dírku, kterou vytékala tekutina většinou med nebo olej.

Zajímavostí je, že trůní místnost je o jeden shod níže než nádvoří, protože kréťané uctívali zemi jako hlavní věc, ze které všechno pochází .

Krétská kultura je nejstarší v Evropě a zanechala ve mně hluboký dojem.

Hodnocení referátu Kréta

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 462×
  362 slov

Komentáře k referátu Kréta