Kroměříž

Okresní město. Kraj Zlínský

Původní poddanské a rezidenční město olomouckých biskupů a arcibiskupů. Biskup Bruno ze Štrasburka (1245-1281) vybudovalz velmožova sídla gotický hrad a osadil prostor mezi hradem a vsí novými občany, kteří si vystavěli své domy ve tvaru čtvercového náměstí a vytvořili tak základ městečka, které bylo Přemyslem Otakarem II. povíšeno 19.6.1290 již na město. Postupná přeměna hradu v sídlo biskupského manského systému vedla k dalšímu rozvoji regionu a města do podoby rezidenčního města, s třemi vstupními branami a hradební zdí, třemi kostely, tržištěm a živou obchodní tepnou na místě křižovatky starých obchodních stezek-jantarové a solné. S příchodem renesance došlo k přebudování hradu a jeho zkrášlení renezančními prvky, k většímu počtu oficiálních návštěv, k vybudování biskupských sklepů mešního vína, pivovaru, panského mlýna a dalších hospodářských budov v podhradí. Rozvoj města se scela zastavil v důsledku třicetileté války. R. 1643 bylo město za pomoci valašských vzbouřenců dobyto vojsky švédského maršála Torstensona vypleněno a vypáleno.Nastal mor a zámek byl zrujnován.Nový život zaznamenal příchod nového biskupa Karla Lichtenštejna z Kastelkoru.Město se za pomoci poddaných vzchopilo a za dvacet let pozničení mohlo hodnotit znovu vybudování všech významných budov a kostelů, hradeb i městských bran. Oživení kulturního a národního živote ve městě přinesl rok 1848 a hlavně rřemístění rakouskéhoříšského sněmu do Kroměříže, který v zámku začal s přípravou nové ústavy. S 20. stol. a vznikem samostatné republiky došlo k rozvoji průmyslu, především potravinářskéhoa dřevařského (cukrovary, mlýny, mastný průmysl aj.) a v období 1. republiky i začátek strojírenského průmyslu.O kupace postihla nejvíce židovskou část obyvytel a desítky českých vlastenců, bojujících proti fašizmu. Dne 4.5. 1945 bylo město osvobozeno rumunský vojáky a další dny přišli do města ipříslušníci českého armádního sboru. Zničené mosty a komunikace byli postupně obnoveny a během pěti let se podařilo odsranit většinu škod. Pozornost věnovaná památkám města byla oceněna již v roce 1950, kdy byla historická část města vyhlášena státní památkovou rezervací a v roce 1995 se stal historický zámecký komplex- zahrady a zámek v Kroměříži národní a kulturní památkou. Péčí vedení města a okresu s iniciavitou Klubu UNESCO Kroměříž byla úspěšná přihláška zámeckého komplexu k zápisu na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Součastný počet obyvatel (z roku 2001) je 30 065.
Osobnosti:Ludvík Svoboda (1895-1979)-armádní generál, prezident ČSSR. Max Švabinský (1873-1962)-malíř,grafik,profesor AVU. Ernst Mach (1836-1916)- filosof, fyzik, univerzitní profesor…..
Významné firmy: Manďák, a. s.-pozemní a průmyslové stavitelství. Elma-Therm Mráček-elektro, Magneton a. s.- autopříslušenství, Tritica s. r. o.-mlýn, Masna a. s., Stavební firma Wachal, Stavební podnik Kroměříž a. s.

Hodnocení referátu Kroměříž

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. červenec 2007
  3 989×
  429 slov

Komentáře k referátu Kroměříž