Kubánská republika

Kubánská republika je nejrozlehlejší západoindický stát. Zabírá ostov Kubu, který je největší z Velkých Antil, ostrov Pinos a řadu drobnějších přilehlých ostrovů (kolem 1600). Kuba má významnou geografickou polohu při vstupu do Mexického zálivu. Od USA jí na severu dělí pouhých 180 km (průliv Floridský), od Mexika na západě průliv Yucatánský, široký 210 od ostrova Haiti na východě průliv Paso de los Jamajce na vzdálenost 140 km. Kubánské souostroví je obklopeno vodami Atlanského oceánu, Karibského moře a Mexického zálivu.
Povrch Kuby má převážně rovimatý charakter. Tvoří jej hlavně vápencová tabule, místy přecházející v pahorkatinu. Jen na západě, ve středu a na jihovýchodě ostrova se zvedají třetihorní zvrásněné, většinou krystalické hřebeny a pohoří o výšce 700 až 2000m. Nejvyšších výšek dosahuje pohoří Sierra Maestra na východě. Pohoří jsou od sebe oddělena rozsáhlými údolími.
Většina kubánských řek má málo vody a úroveň hladiny se ještě velmi mění během roku. Nejnižší je v období sucha, zatímco v období dešťů se průtok vody může prudce zvýšit a způsobit nebezbečné záplavy.
Kuba leží v tropickém pásmu. Na její klimatické poměry má velký vliv pasát, vanoucí po celý rok od východu nebo severovýchodu, i mohutné proudění teplých vod, které vytváří Golfský proud a které ve dvou ramenech omývají břehy země po celý rok. Vodní srážky jsou rozděleny nestejnoměrně. Existují dvě výrazná roční období: období sucha, které trvá od listopadu do dubna a období dešťů, trvající od května do října. Roční průměr srážek činí asi 1380 mm.
Hlavní rostlinou Kuby je cukrová třtina, tabák a káva, tyto rostliny také tvoří hlavní procento vývozu, proto jsou z těchto rostlin také velké peníze. aké se zde pěstuje mnoho druhů tropickéhoovoce, jako banány, ananasy, mango, papaya a jiné. Z obilnin se pěstuje především rýže, hlavně na zavlažovaných půdách. Na Kubě se pěstují velká stáda hovězího dobytka. Rovnež se chovají prasata, koně, ovce a kozy. Velkých úspěchů bylo dosaženo při pěstování drůbeže a v produkci vajec.
Průmyslový rozvoj Kubánské republiky je zaměřen:
-na průmysl, který podporuje rozvoj zemědělství
-na průmysl, který zpracovává zemědělské produkty
-na metalurgický průmysl, který zpracovává domácí suroviny
-na posílení ekonomické infrastruktury
Z rudných zdrojů jsou zde nejdůležitější ložiska niklu, kobaltu a železa. Kuba má i minerální vody. Je zde mnoho vod s obsahem sirovodíku a radioaktivní prameny.
Rozvoj dopravy všeho druhu má nesmírný význam pro kubánské hospodářství a pro rozšiřování mezinárodní výměny zboží. Rozvoj silniční dopravy je spojen s vybudováním centrální silnice v roce 1931. Tato silnice protíná všechny kubánské provincie a probíhá většinou hlavních center. Tvoří páteř kubánského silničního systému. Kuba má asi 35 námořních přístavů, zníž jsou největší Havana a Santiago de Cuba.
Kuba má pro rozvoj turistiky jedinečné možnosti. Má neobyčejně krásnou krajinu, přitažlivou zvláště pro oči Evropanů, pláže s jemným pískem a čistým mořem, jehož teplota i v kubánské zimě je 26 - 27°C. Jsou zde pláže s pískem bílým, žlutým, hnědým, červeným i černým. Většina pláží jen pozvolna klesá do moře.

Hodnocení referátu Kubánská republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. duben 2008
  4 621×
  479 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kubánská republika