Maďarsko

I když Maďarsko tvoří necelé 1% evropského území, je zemí s rozmanitými krajinnými typy. Převážnou část tvoří nížiny. Nejrozsáhlejší je Velká uherská nížina, nazývaná taky jako Panonská. Na severozápadě území u hranic se Slovenskem a Rakouskem leží úrodná Malá uherská nížina. Největší maďarská pohoří jsou soustředěna na severo-západě území. Obě nížiny jsou odděleny Zadunajským středohořím, které má kernou stavbu. Z jeho masivů je nejrozsáhlejší Bakoňský les s maximální výškou 704 m. Nejvyšší horou Maďarska je sopečná hora Kékes (1015 m.) v pohoří Mátra. Maďarsko je bohaté na povrchové vody. Největší řekou je Dunaj, po ní následuje Tisa a přítok Dunaje Rába. Jsou zde i 2 velká jezera : Blatenské a Neziderské. Blatenské rozlohu asi 600m2, ale je jen 3-4 metry hluboké. Postupně vysychá. V Malé uherské nížině přesahuje z Rakouska Neziderské j. asi čtvrtinou své plochy. Je rovněž velice mělké a bahnité. Na severu Maďarska jsou četné termální prameny.

Maďarsko je teplá země, kde převažuje kontinentální režim podnebí s velkými teplotními výkyvy mezi létem a zimou. V červenci dosahuje průměrná teplota 22°C.

Na území Maď. se nachází asi 800 chráněných území, což je 5% z celkových 93036 km2. Největším národním parkem jsou Hortobágy s rozlohou (520 km2).

Hospodářství je závislé na přírodních zdrojích. Prosperující zemědělství skýtá : obiloviny a pícniny, pěstuje se i cukrovka, brambory, slunečnice, tabák, ovoce a zelenina. Velmi populární i v zahraničí je maď. paprika,cibule a rajčata. Dlouhou tradici má vinná réva. Především na vývoz se chovají prasata a drůbež, zatímco produkce mléka a hovězího masa je poměrně nízká. Oblíbenými produkty potravinářského průmyslu jsou husí játra a známý uherský salám.

Energetické a surovinové zdroje jsou výrazně chudší. I když se na území Maďarska těží uhlí, ropa, zemní plyn, bauxit, mangan a zinek, nestačí na pokrytí domácí potřeby. Jaderná elektrárna v Paksu a několik tepelných elektráren spaluje dovážená paliva. V zemi se rozvíjejí především ta průmyslová odvětví, která nevyžadují přílis surovin jako textilní, farmaceutický, přesné strojírenství, telekomunikace a výroba motorových vozidel. Vyváží se motorová vozidla, strojírenské a chemické výrobky, bauxit, potraviny, textil a oděvy.

Hlavním městem Maďarska je Budapešť. Soustřeďuje se zde 1/5 z 10 214 000 obyvatel země a téměř 1/3 všech pracovních příležitostí. Další větší města jsou například Segedín, Pětikostelí, Ráb, Debrecín, Székesfehérvár. Počet obyvatel měst neustále roste a venkovské obyvatelstvo rychle stárne.

Maďarsko je postkomunistickou zemí a změna režimu s sebou pochopitelně přinesla výrazné hospodářské a společenské změny, které jsou bohužel provázeny vysokou nezaměstnaností (13-16%) a rostoucí inflací.

Hodnocení referátu Maďarsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. červenec 2008
  3 608×
  409 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Maďarsko