Malta

Malta je ostrovní republika ve Středozemním moři asi 100 km od Sicílie. Leží ve strategické poloze uprostřed cesty mezi Gibraltarem a Suezem a mezi Itálií a Tuniskem.

S rozlohou 315 km2 je Malta pátým nejmenším státem Evropy. V republice žije 376 000 obyvatel, hustota zalidnění je 1193,7 obyvatel na km2. Státní zřízení je pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem, jehož 65 poslanců je voleno proporcionálně. Sněmovna reprezentantů volí prezidenta na pětileté období. Hlavní a zároveň největší město je Valleta (9150 obyvatel) s aglomerací 120 000 obyvatel. Administrativně je Malta rozdělena na 6 oblastí, z nichž 5 je na hlavním ostrově Malta. Měnová jednotka je 1 maltská lira (LM) = 100 centů, kurz se pohybuje okolo 88 Kč. Úředním jazykem je maltský jazyk a angličtina. Národnostní složení na Maltě je 97% Malťanů, 1% Britů, 2% ostatní národnosti. Střední délka života mužů je 73,6 roků, žen 78,3 roků. Náboženství je z 99% římskokatolické, 1% ostatní náboženství.

Maltskou republiku tvoří 3 ostrovy největší Malta (velikost 27 x 14 km), menší ostrov Gozo (14 x 7 km) a nejmenší ostrov Comino s rozlohou 2,6 km2. Ostrovy jsou vrcholy ponořeného vápencového pohoří, pobřeží je velmi členité s mnohými zálivy a útesy. Podnebí je subtropické a suché, roční úhrn srážek 510 mm nestačí pokrýt potřebu pitné vody, proto jsou na ostrovech četné zařízení na odsolování mořské vody. Průměrné roční teploty v lednu jsou 12,8 °C a 25,5 °C v červenci.

Hrubý domácí produkt na obyvatele je 8950 USD. Hlavním zdrojem financí je cestovní ruch. Služby poskytované turistům se podílejí z 64% na HDP. Nově rozvijící se službou jsou jazykové školy, které v Evropě získávají čím dál tím větší prestiž. Další významné zisky do státní pokladny plynou z námořní dopravy a přístavních služeb. Průmysl, podílející se z 33% na HDP, je především strojírenský, textilní a oděvní. Tradiční je krajkářství na ostrově Gozo. Zemědělství má k dispozici 40% plochy ostrovů. Je značně intenzivní, zaměstnává pouze 2% pracujících a je téměř samozásobitelské, vytváří 3% HDP. Převládá rostlinná výroba. Problémy činní stálé zavlažování. Hlavními plodinami jsou zelenina (rajčata, melouny, mrkev, květák), ovoce (broskve, jahody, citrusy) také brambory. V živočišné výrobě je to především chov vepřů, rybolov je slabý.

Historie Malty

První zmínky o ovládání Malty jsou z 13. století př. n. l. Féničany a Kartágem. Ve 13. stoletím n. l. byla připojena ke Království obojí Sicílie. V roce 1530 byla podstoupena křesťanskému řádu rytířů Sv. Jana (Johanité) neboli maltézským rytířům. Malta byla také obsazena Napoleonem, ubránila se útokům Němců a Italů v 2. světové válce. Úplné nezávislosti dosáhla v roce 1946 a roku 1974 byla upravena ústava a Malta se stala republikou.

Shrnutí o Maltě

Malta je vyspělý stát s vysokými příjmy z cestovního ruchu a tranzitní dopravy. Turisty lákají pevnosti a megalitické stavby. Patří mezi státy se snahou vstoupit do EU.

Hodnocení referátu Malta

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. červenec 2007
  4 478×
  468 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Malta