Národní parky Severní Ameriky

ZADAL: Markéta Kuncová - říjen 2001 Gymnazium Jana Amose Komenského
VYPRACOVALY: Martina Kavková(sexta B), Lenka Skuhravá(sexta B)

OBSAH
I. úvod
II. stať :
Yellowstonský národní park
Mezinárodní ledovcový park Glacier
Grand Canyon
Yosemite
Bryce Canyon a Arches
Sequoia a Kings Canyon
Carlsbad Caverns
Everglades
Další parky
III. závěr
IV.použitá literatura a webové stránky

ÚVOD

Jako téma seminární práce jsme si zvolily „Národní parky Severní Ameriky“. Bylo to proto, že se nám toto téma nezdálo příliš složité na zpracování a také proto, že máme rády přírodu a v Severní Americe se nacházejí různé přírodní úkazy, které jinde ve světě nenajdete.

YELLOWSTONSKÝ NÁRODNÍ PARK
Yellowstone je národní park státu Wiomig. Byl založen roku 1872 Theodorem Roosveltem, který se zaměřil na ochranu přírodního bohatsvtí, a tak dal vzniknout pěti národním parkům. Se svou rozlohou 9 000 kilometrů čterečních je největším národním parkem v USA. Na této ploše se nachází travertinové kaskády, unikátní gejzíry, bublající tůňky a horská zřídla, která dokazují sopečný původ, ale i nádherná horská krajina a bohatství zvěře. Pro turisty tu není překvapením, když se příčinou zablokované silnice ukáže los, medvěd nebo bizoni.
Horské pásmo Severních Skalntých hor ( Northern Rocky Mountains) se táhne od kanadských hranic až k pramenům řek Yellowstone a Madison ( tedy zhruba k hranicím národního parku). Avšak ani národním parkům a jeho přírodním krásám se nevyhýbají přírodní katastrofy. Důkazem toho jsou rozsáhlé požáry, které tento park zachvátilyv roce 1988.

MEZINÁRODNÍ LEDOVCOVÝ PARK GLACIER
Leží na území Montany v USA a Alberty v Kanadě. Byl založen v roce 1932 jako první mezinárodní park.Parku vévodí hory, které zaujímají 4 597 kilometrů čtverečních.Vegetace parku je z velké části tvořena jehličnatými lesy a alpinskou florou s hořci a bílými liliemi. Oblasti obývá více než 60 druhů savců, včetně grizzlyho, mevěda baribala, losů a jelení zvěře, mnoha ptáků bažantovitých, vran a orlů bělohlavých. Nádheru přírody dokreslují vodopády, průzračné řeky, potoky i řeky s nepřeberným množstvím ryb.
Tato oblast sice není nejvyšší, ale je zde seskupení všech glaciálních a postglaciálních jevů horského zalednění. To znamená, že zde najdeme ledovce a jezera, která k Severní Americe neodmyslitelně patří.

GRAND CANYON
Rozkládá se na jihozápadě USA ve státě Arizona na celkové ploše 4933 kilometrů čtverečních. Byl založen roku 1919 pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO.
Zvedání zemské kůry, vyvolané vzájemným pohybem kontinentálnich desek a způsobující vrásnění tj. vlastně tvorbu pohoří , je střídáno přirozeným erozivním „obrušováním“, vymíláním a odnosem. Národní park získal své jméno po kaňonu, který leží na jeho území. Velkolepě působící a divoce členitý Velký kaňon (Grand Canyon) je hluboko zařezaný do zalesnění Coloradské náhorní plošiny. V jezeře Powell se uszují naplaveniny řeky Colorado. Jméno této řeky vychází z anglického „color“-barva, barevný. Je mnohobarevná podle barev hornin - rezavě červený pískovec, šedá břidlice, žlutý vápenec.


YOSEMITE
Byl založen roku 1890 ve státě Kalifornie. Jeho rozloha je 3084 kilometrů čtverečních. Převážnou část parku tvoří divoká skalní krajina vymodelovaná erozivní činností ledovců např. Half Dome je 2695 metrů vysoká kupolovitá skalní hora. Horní hranice lesa leží ve výšce 3000 metrů. Níže položené oblasti jsou zčásti hustě zalesněny. Údolí se zalesněným dnem a skalními útesy patří mezi hlavní turistické zajímavosti ( jsou terény extrémních horolezů). Mezi nejvyšší vodopády světa patří Yosemitský vodopád . Je 740 metrů vysoký. To znamená, že je asi 12x vyšší než slavné Niagarské vodopády.Nachází se tu i zhruba 300 jezer, 5 živočišných zón, 220 druhů ptáků, 75 druhů svaců. Medvěd grizzly tu není už od počátku 20. století, medvědi baribalové jsou zde velmi častí a jsou zvyklí na turisty stejně jako veverky nebo medvídci mývalové. I rostlinstvo je tu doslova mohutně zasoupeno tzv. mamutími stromy. Strom Grizzly Giant je už (možná) více než 2700 let starý, 63 metrů vysoký a průměr jeho kmene u země je úctyhodnách 7 metrů.

BRYCE CANYNON A ARCHES
Na ploše 145 kilometrů čtverečních ve státě Utah byl založen roku 1928 národní park bryce Canyon. Polopouštní, silně zerodovaná krajina na okraji zalesněné náhorní plošiny, kde nejvýznaměkší turistickou zajímavostí je amfiteátr kaňonu Bryce Canynon s bizarními skalními útvary různých barevných odstínů.
Klify (cliffs) jsou vysoké srázné stěny. Na některých klifech se vyvinuly unikátní přírodní jevy, které jsou často chráněny jako národní papamátky a monumenty. K nejznámějším patří právě Bryce Canynon. Zdejší tvary vznikly diferencovanou erozí a představují různé skalní pilíře, věže, kulisy a pyramidy.
Národní park Arches byl založen roku 1929 ve státě Utah na ploše 295 kilometrů čtverečních. Krásně zerodované skalní ostrohy vyčnívající z polopouštní náhorní plošiny, přerušené pestře zbarveným údolím Salt Valley.
Turisticky nejzajímavější jsou bezesporu četné pískovcové skalní útvary: brány, věže, oblouky, okna, hrady, apod.(skalní oblouk Delicate Arch).


SEQUOIA A KINGS CANYON
Ve státě Kalifornie leží na ploše 3495 kilometrů čtverečních dva parky. Sequoia Park byl založen v roce 1890 a Kings Canyon roku 1940. Jedná se o žulové pohoří s výškou přes 4000 metrů s hluboko zařezanými kaňony a množstvím jezer. Hustá vegetace trnitých křovin (chapparal) v nízkých polohách je výše vystřídána jehličnatými lesy, které dále přecházejí v alpinské pásmo, sahající až do výšky přes 3400 metrů. Ve výškách kolem 2000 metrů rostou největší stromy na Zemi - sekvoje. Výraz “sequoia“ je indiánského původu ( jméno indiáského náčelníka). Turisty jsou nejvíce vyhledávány vysoké hory, lichá jezera, hluboké soutěsky, zurčící bystřiny a vodopády. Na území parků nalezneme též pohoří Sierra Nevada. Nejvyšší centrální část hrásťové stavby vrcholí na jihu sérií ukloněných ker -takto je tvořen ostrý rozvodní hřeben Great Western Divide ( Velké západní rozvodí). Na úpatí západních svahů se nacházejí lokality s mořskými karbonátovými sedimenty. Na nejvyšších hřebenech jsou malé karové ledovce a rosáhlá firnoviště. Hlavním tokem je řeka Kings, jejímiž zdroji jsou řeky South, Middle a North Fork. Všechny tyto řeky pramení pod nejvyššími štíty a tečou k západu. South Fork Kings River a Middle Fork Kings River (Jižní a Střední rameno Královské řeky) patří k nejhlubším údolím kaňonu.

CARLSBAD CAVERNES
Byl založen roku 1930 a jeho rozloha činí 189 kilometrů čtverečních. Prozatím je probádáno asi 80 jeskyní. Nejhlubší z nich je Lechuguilla (477m). V jeskyni se nacházejí excentrické krápníkové sloupy, rostoucí bez ohledu na zemskou přitažlivost, všemi směry. Mají všelijak pokroucené, mnohdy dokonce keřovitě rozvětné tvary. Je zde jeden z největších jeskynních sálů světa: Big Room (540m délky, 330m šířky a 77m výšky).
Systém podzemních dutin se táhne v délce 30 kilomterů a tvoří největší krasové propasti na světě, z nichž nejhlubší měří kolem 300 metrů. Jsou zde 18 metrů vysoké stalagmity, jeden z nejvyšších krápníkových sloupů světa měří dokonce 32 metrů - nalézá se v jeskyni Ogle.
V Carlsbad nepůsobí pouze obvyklá voda s obsahem kyseliny uhličité, ale navíc ještě voda s obsahem kyseliny sírové. Z ropných ložisek v hlubokém podzemí stoupá totiž na povrch sirovodík a mísí se se spodní vodou, přičemž vzniká agresivní kyselina.
Je tu zastoupena fauna i flora-rostlinstvo asi 800 druhů (kaktusy, ořešáky, kiláje), 60 druhů savců, 330 druhů ptáků. Ve 30. letech zde přebývalo 8 až 9 milonů netopýrů, nyní pouhý milion. V první čtvrtině 20. století bylo v jeskyních těženo hodnotné hnojivo guana (navršeno pod místy, kde nocují netopýři), od roku 1930 byla těžba zastavena.

EVERGLADES
Byl založen ve státě Florida roku 1947 na ploše 5929 kilometrů čtverečních. Jeho vrstvy jsou : vápenec, miamský oolit. Vápenec je mnohdy překryt jeden až dva metry silnou vrstvou rašeliny a vrstvami jílu, které zadržují vodu, a tak podporují další plošné šíření bažin (bažinné lesy, tzv. big cypress wamp, jsou 150 km dlouhé a kolem 60-ti km široké, hammocks jsou malé ostrůvky pevné půdy porostlé bažinnými tropickými stromy). Nespočetné vápencové útvary se vyskytují na západě.
Jediné místo ve Spojených státech, jehož zvířena a květena jsou poznamenány tropickým charakterem - královské palmy, vodní toky se slanou i sladku vodou a mangrové lesy ( možná nejrozsáhlejší v Severní i Jižní Americe). Jsou zde pozoruhodní ptáci, kapustňáci, delfíni a aligátoři, 275 druhů ryb, přes 400 druhů ptáků. Ale i rostlinstvo je zde hojně zastoupeno : až tisíc druhů rostlin (4 druhy mangrovníku). I tento park má svou pozoruhodnost, tzv „Řeku tráv“, což jsou vysoké traviny s ostrými zoubkovanými listy. Jednou za 7-10 let však musí shořet, aby zůstala vitální a omlazovala se. Požáry jsou však z bezpečnostních důvodů potlačovány a na úkor těchto travin se rozšiřují jiné rostlinné druhy.

Další parky
Canyon Lands, Colorado N.M., Great Sand Dunes, Joshua Tree, Mesaverde, Rocky Mountain, Zion, Dinosaur N.M.Jasper Banff.

ZÁVĚR
Toto téma bylo dle očekávání zajímavé zpracovávat. Naučili jsme se více hledat v odborné literatuře a na internetu. Dozvěděli jsme se, že v Americe je opravdu spousta národních parků a tudíž i to, že lidem záleží na tom, aby byla uchována alespoň nějaká trochu neporušená příroda, která zde je odpradávna a doufejme, že tu ještě dlouho bude.
Občas jsme byly i překvapeny, kolik jsem nalezly parků a informací, o kterých jsme neměly ani ponětí. Někdy i fotografie, které jsme v knihách a na webových stránkách našly, nás dokázaly velice upoutat a zaujmout.

Použitá literatura
Putování Amerikou - Národní parky jihozápadu USA (1997), Werner Neumayer
Severní Amerika (1987), Jan Votýnka, Jaroslava Janoušová
Severní Amerikou - Země a život (1975)
Přírodní parky pod záštitou UNESCO (1999)

Použité webové stránky
www.maturita.cz
www.teplicko108.cz/parky.asp
www.sezona.cz/sez_97_04/Htm/UDOLI.htm
www.mujweb.cz/www/jano/

 

Hodnocení referátu Národní parky Severní Ameriky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Martina Kavková, Lenka Skuhravá
  30. červenec 2007
  9 494×
  1482 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Národní parky Severní Ameriky