USA

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
United States of America = USA
Stát v jižní části Severní Ameriky,na Aljašce,Havajských ostrovech, s přidruženými státy Portoriko a Severní Mariany a zámořským územím-Americká Samoa, Guam, Panenské ostrovy a několik ostrovů v Tichém oceánu.rozloha: 9 372 614 km2 (4. největší na světě)počet obyvatel: 270,6 (3. nejlidnatější na světě) /1998/hustota zalidnění: 29 ob./km2hlavní město: Washingtonadministrativní dělení: 50 federativních států a distrikt hlavního městahranice: Na severu leží u USA Kanada a na jihu MexikoPobřeží Atlantského oceánu je většinou nízké a členité s řadou zálivů.Za pobřežní nížinou se k západu mírně zvedá Piedmont a nad ním pásmo Appalačských hor,navazují Appalačské plošiny,které se sklánějí do Mississippské nížiny. Západně od Mississippi se povrch pozvolně zvedá do bezlesých Velkých planin. Navazuje nesouvislé pásmo Skalnatých hor. Dále se rozkládají náhorní plošiny- Kolumbijská na severu a Kolardská na jihu- a bezodtoké pánve- Velká pánev. Nad pobřežím Tichého oceánu vystupuje na sever Kaskádové pohoří a Sierra Nevada na jihu.V jihozápadní části Mohavská poušť a Gilská poušť. Nejvyšší vrcholy USA se nachází na Aljašce v Aljašském pohoří. Peidmont Mírně zvlněné území. Délka asi 1 000km. Výška 100-550m n.m. Úrodná zemědělská oblast, na severu pěstování ovoce,tabáku, na jihu zejm. bavlny.Appalačské pohoří = Appalachian MountainsDélka 2 300km, šířka až 800km, maximální výška Mount Mitchell,2 037m n.m. Prvohorně vyvrásněné pohoří z krystalických hornin středního protezoika s granitickými plutony. Severní Appalače se směrem k severovýchodu stále více noří do moře a v zálivu Sv. Vavřince se pod hladinou moře nasouvají na Kanadský štít. Jižní Appalače se od mysu Cod mírně stáčejí do vnitrozemí. Od východu je obklopuje stále širší pásmo pobřežních nížin, od nichž jsou odděleny tektonickým stupem fall-line. Dělí se na tři části: Východní pásmo předhůří,Peidmontu a přilehlé Blue Ridge jsou nejstarší. Centrální pásmo tvoří Ridge and Valley uspořádané do paralelních řad s největším Great Valley of Appalachian a Velkým údolím.Západní,nejmladší pásmo tvoří Appalačské plošiny z nepatrně zvrásněného souvrství, vysoké až 120m.Appalačské plošiny = Appalachian PlateausTvoří soustavu náhorních plošin různých výšek od 1 000 do 1 200m. Dělí se od severu na Castkill Mountains, Alleghenskou plošinu a jižní Cumberland Pleteau. Mississippská nížina = Mississipi PlainPlocha asi 95 000 km2. Původně mořský záliv zanesený říčními nánosy. Pěstování bavlníku, tabáku, kukuřice a zeleniny. Ložiska ropy, zemního plynu a soli.Velké planiny = Great PlainsPovrch tvoří většinou roviny a mírně ukloněné plošiny, 450 ( na východě) až 1800 (na západě) m n.m. Ložiska černého uhlí, ropy, zemního plynu, zlata a barevných kovů.Skalnaté hory = Rocky MountainsNejvyšší Mount Elbert,4 399m n.m. Délka 4 800km, šířka 100-650km. Intenzivní zalesnění. Řada ledovců, četná ledovcová jezera. Pramenná oblast řek Mackenzie, Fraster, Columbia,...Vyvrásněny v druhohorách. Ložiska rud zlata, stříbra, molybdenu, mědi, uhlí, ropy,zemního plynu. Těžba dřeva.Intenzivní turistický ruch (hlavně v NP).Velká pánev = Great BasinMezihorská sníženina na západě USA. Povrch tvoří dílčí pánve, obvykle pokryté pouštěmi a polopouštěmi (Smoke Creek Dester, Black Rock Dester), oddělené krátkými horskými hřbety. Suché kontinentální podnebí, slaná jezera.Větrná a říční eroze vytvořila rozsáhlé skalní útvary, z nichž některé jsou chráněny v NP ( Arches,Bryce Canyon, Zion,...)Kolumbijská plošina = Columbia PlateauPůvodně tektonická sníženina, zcela zaplněná až 3 000m mocnými vrstvami magmatických hmot. Zjištěno 12-20 lávových poloh. Území odvodňuje řeka Columbia a její největší přítok Snake. Všechny řeky vytvářejí na plošině hluboké kaňony. Dělí se na Columbia Basin, Centrální vysočiny, Náhorní lávové tabule, Velkou písečnou poušť a Owyheskou vysočinu.Kolorádská plošina = Colorado Plateau 390 000km2, 1 500- 3 100m n.m.Převažují polopouště a pouště. Pestré geologické složení. Řídké osídlení. Řada NP.Kaskádové pohoří = Cascade RangeNejvětší Mt.Range,4 391m n.m. Délka 1 000km, šířka 140 - 200km. Vulkanický původ, 120 sopek (i činné Mt. St. Helens), lávové příkrovy a proudy. NP.Mohavská poušť = Mojave DesertBezodtoká písčitá a hlinitá poušť. 39 000km2Vnitrozemské subtropické podnebí. Písečné přesuny, slaná jezera, ložiska bauxitu. Na dně vyschlého Rogersova jezera vybudována letecká základna Edwards Air Force Base, používaná pro přistávání kosmického raketoplánu.Gilská poušť = Gila Desert = Gran DesiertoVe výšce 600-800m n.m. Pestrý reliéf sopečných hřbetů a mezihorských pánví. Subtropické klima,porosty stromových kaktusů. Přírodní rezervace Organ Pipe Cactus a Saguaro. Zastoupeny jsou všechny podnebné typy od arktického na severu Aljašky až po vlhké tropy na Havajských ostrovech. Největší část USA má mírné klima, které na jihu pobřeží přechází v subtropické. Na východě zmírňující vliv Atlantského oceánu. K západu roste kontinentalita, ve Velké pánvi extrémně suché podnebí. Západní svahy Kaskádového pohoří a Sierry Nevady a Tichomořské pobřeží mají vlhké oceánské klima. Časté náhlé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a opačně. Okolí Mexického zálivu občasná tornáda a uragány. Průměrné teploty: New York v lednu - 0,8 st. C v červenci 23 st. C Miami - 19,5 st. C a 27,5 st. CSan Francisco- 9,5 st. C a 15 st. C USA se nachází mezi třemi oceány. Mezi Atlantským oceánem, Tichým oceánem a Severním ledovým oceánem.Největší část USA patří k úmoří Atlantského o.Nejvýznamnější řekou je Mississippi s velkými přítoky Missouri, Arkansas, Red River, Ohio. Severovýchodní je odvodňována přes Velká jezera řekou sv. Vavřince. Do Atlantského oceánu se dále vlévá Hudson, Potomac, Rio Grande. Největšími řekami v tichooceánském úmoří jsou Columbia a Colorado, na Aljašce Yukon. Na hranicích s Kanadou se nacházejí Velká jezera, na západě Velké Solné jezero.Socha Svobody Je vskutku málo pohledů,které v člověku vyvolají tak silné emoce jako je pohled na sochu Svobody v New Yorku.Pro hodně lidí je tím pravým symbolem Ameriky.Tato vysoká socha ženy ve splývavém rouchu,držící pochodeň,stojí v newyorském přístavu na ostrově Svobody.Její oficiální,i když méně vžitý název zní "Svoboda osvětlující svět".Je zhotovena z vytvarovaných plátů měděných desek,silných jen několik milimetrů a snýtovaných na mohutné kostře.Socha je darem francouzského národa lidu Spojených států k stoletému výročí vyhlášení americké nezávislosti v roce 1884.Práce na jejím vybudování začaly ve Francii v roce 1875,celá socha pak byla po částech dopravena do USA v roce 1885.Podstavec,na němž socha stojí byl dokončen v dubnu následujícího léta.O šest měsíců později byl celý gigantický pomník otevřen.Vnitřní kovová nerezavějící konstrukce drží sochu ve vzpřímené poloze.Byla navržena Gustavem Eiffelem,francouzským stavitelem a konstruktérem Eiffelovy věže.Dvě spirálovitě vinutá schodiště vedou až do koruny na hlavě sochy.Tady se návštěvníkům nabízí výhled,na který se nezapomíná.Se svou výškou 46 metrů je socha Svobody jednou z největších skulptur,jaké kdy byly vytvořeny.K zakrytí její ocelové konstrukce bylo použito 300 měděných desek.Socha Svobody má podobu hrdé ženy,třímající planoucí pochodeň.Na hlavě má korunu se sedmi ostny,které představují světlo svobody,zářící přes sedm moří a sedm kontinentů.Levá ruka drží desku,na níž je vytesáno datum vyhlášení americké nezávislosti.Rozlomený řetěz u jejích nohou symbolizuje vítězství nad tyranií.Niagarské vodopádyNiagarské vodopády jsou jedním z „přirozených divů světa“. Anglicky se nazývají Niagara Falls a slovo niagara pochází ze slova onguiaahra, což znamená „hromový hluk“. Jedná se o dva vodopády na řece Niagara na hranicích USA a Kanady. Niagara odvádí vodu z Erijského jezera, tvoří Niagarské vodopády a odtéká do jezera Ontaria, odkud se dostává do Atlantského oceánu.Vodopády jsou staré pouhých 12 000 let. Byly vytvořeny v době, kdy docházelo k tání ledovců, které tvořily ledovcová jezera. Jedno z nich ( jezero Erie ) se sbíhalo směrem k dalšímu ( jezero Ontario ). Jelikož proud vody byl velice silný, docházelo k vymílání měkkého podkladu, který byl řekou odnesen rychleji, než poklad z tvrdé skály a tak se vytvořil příkrý útes ( Niagarský sráz ).Goat Island ( Kozí ostrov ), rozděluje proud Niagary na dvě ramena, tvořící větší vodopád kanadský ( Horsehoe Falls, jehož výška je 48 m a šířka 900 m ) a americký ( American Falls, který je vysoký 51 m a široký 300 m ) byl pojmenován po Johnu Stedmanovi, kterému zde roku 1780 umrzla koza z jeho stáda. Tento ostrov má 170 stop. Jeho postavení mezi vodopády je velice výhodné, hlavně pro mnoho záchranných pokusů.Síla vody, která padá z Niagarských vodopádů, je tak velká, že postupně odnáší kameny na dně. Výsledkem je, že se vodopád pohybuje proti proudy řeky rychlostí přibližně jeden metr za rok.Velká část vody je dnes odváděna podzemními kanály a rourami k blízké vodní elektrárně, která využívá hromovou sílu vodopádů, aby vytvářela elektrickou sílu v celých státech.Niagarské vodopády jsou snadno dostupné, narozdíl od nejvyššího vodopádu světa Angel, neboť cesta k němu trvá lodí pět dní. Je zde možnost navštívit geologické muzeum, kde se dozvíte jak a kdy byly tyto vodopády vytvořeny. Možnost návštěvy poskytují i věže Minolta a Skylon. Minolta se nachází 325 stop nad kanadským vodopádem a Skylon 775 stop nad vodopádem. Bylo zde postaveno i rybářské molo, kde rybáři chytají pstruhy a lososy jako základy pro mnoho historek vyprávěných rybářskou latinou. Oblast Niagary je bohatá na parky. V centru města se nachází státní park a Hyde Park, který charakterizuje zahrada růží, soudní dvůr, tenisové kurty a vnitřní umělé kluziště. Aktivity a zařízení v dalších oblastech zahrnují golf, tenisová hřiště, plavecké bazény, basketbalová a fotbalová hřiště, pláže, místa pro pikniky, turistické cesty, místa pro náboženská setkání a v zimě běh na lyžích. V roce 1959 zde bylo otevřeno voskové muzeum a navštívit lze i motýlí skleník. Velkolepou událostí dne, je pro turisty noční osvětlení Niagarských vodopádů.Během středních let 19. století zde převedl početné křižovatky přes roklinu provazolezec Blondin. Předvedl nekonečné senzace, kdy se zavázanýma očima nesl kamínka na vaření a připravoval omeletu. Největší senzací bylo, když Blondin nesl na svých zádech svého 148 kil vážícího manažera 19. 8. 1959.V roce 1952 zde byl natočen film Niagara s Marilyn Monroe.Až do roku 1886, kdy byla postavena Socha Svobody, byly symbolem Ameriky Niagarské vodopády, které ke své vznešené děsivé kráse přitahují každý rok 12 milionů turistů z celého světa.ŘekyMississippiNejvětší řeka v Severní Americe. Délka 3 778km (včetně Missouri 6 212km.-3. nejdelší říční systém světa). Plocha povodí 3,3mil. km 2 (3. nej. na sv.), průměrný tok v ústí 18 000 m3/s. Pramení západně od Velkých jezer ve státě Minnesota , protéká plochou krajinou a Mississippskou nížinou, ústí do Mexického zálivu. Největší přítoky zprava: Des Moines, Missouri, Arkansas a Red River. Z leva:Chippewa, Wisconsin, Illinois a Ohio. Vzhledem k odlesnění značné části povodí časté povodně. Protipovodňové hráze (asi 400km), přehrady.Hustá říční doprava. Horní tok propojen průplavy s Velkými jezery. Splavná od Minneapolisu ( 3 100km), pro námořní lodě do New Orleansu. Na řece leží Minneaolis, Saint Louis, Memphis, New Orleans.MissouriDélka 4 370km, plocha povodí 1,4mil. km2, průměrný průtok v ústí 2 200m3/s. Spolu s Mississippi vytváří 3. největší povodí na světě. Pramení na východních svazích Skalnatých hor, na horním toku hluboký kaňon s řadou peřejí a vodopádů, na středním toku široká údolní niva. Největší přítoky zprava: Yellowstone, Little Missouri, Kansas, Osage. Zleva: Milk, James. Na středním toku velké přehrady ( Fort Peck Garrison, Oahe, Big Bend, Randoll).Splavná od Fort Bentonu.ArkansasV povodí Mississippi, délka 2 330km, plocha povodí 414 000km2, průměrný průtok v ústí 1 150 m3/s. Pramení ve Skalnatých horách v pohoří Front Range ve státě Colorado. Nejprve stéká jako prudká horská řeka do prérií Velkých planin a poté směřuje k jihovýchodu přes státy Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas, kde ústí zprava do Mississippi.Na Arkansasu jsou čtyři velké vodní nádrže.Red River = Červená řekaDélka 2 080 km, plocha 242 000km2, průměrný průtok 880 m3/s. Pramení na hranicích státu New Mexiko a Texas, teče k jihovýchodu, ústí společnou deltou s Mississippi do Mexického zálivu (hlavní rameno Atchafalaya). Splavná přes 700km. Přehradní nádrž Texoma. OhioDélka 1 569 km plocha povodí 526 000km2, průtok v ústí kolísá (620-48 000 m3/s). Vzniká soutokem řek Monogahela a Allegheny v Pittsburghu. Teče přes Appalačské plošiny, ústí zleva do Mississippi. Díky důmyslnému hydrotechnickému systému splavná v celé své délce. V povodí významný průmysl oblasti,průplavem spojena s Erie Lake. Řeka sv.Vavřince = Saint Lawrence RiverDélka 1 287 km (včetně zdrojnice Saint Luis a trasy přes Velká jezera asi 4 000km), plocha povodí 1,4 mil. km2, průměrný průtok 14 000 m3/s. Vlastní řeka vytéká z jezera Ontario, teče k severovýchodu a dlouhým ústím vytéká do zálivu sv. Vavřince a Atlantského oceánu. Na dolním toku přístavy Montreál, Québec. Významná dopravní tepna, součást vodního dopravního systému Saint Lawrence Seaway, který propojuje pobřeží Atlantského oceánu s Vodními jezery (přeprava obilí, železné rudy, uhlí).HudsonDélka 507km, plocha povodí 34 628 km2. Pramení v pohoří Adirondack Moountains, teče k jihu tektonickým údolím, ústí do Atlantského oceánu v New Yorku. Spojena průplavy s řekou Sv. Vavřince a s Velkými jezery. Splavná pro námořní lodě do Albany. Na horním toku hydroelektrárny.Grande = Rio Grande = Bravo del NorteDélka 3030 km, povodí 570 000km2. Pramení v Kolorádské plošině, teče k jihu a od města El Paso po ústí Mexického zálivu tvoří hranici USA s Mexikem. Občasně splavná -570km. Zleva přítok Rio Pecos.Columbia Jedna z největších řek SA. Téměř na celém toku má horský charakter. Pramennou oblastí je jezero Columbia v kanadských Skalnatých horách. Délka 1 954km, plocha povodí 671 000km2. Protéká přes velkou plošinu Columbia Plateau, kde tvoří údolí až 900m hluboké. Kaskáda údolních přehrad s elektrárnami a jezery, největší přehrada Grand Coulee. Její údolí proráží Kaskádové pohoří. Největší přítoky Snake, Yakima. Pro záoceánské lodě splavná do Portlandu.ColoradoPřevážně horská řeka na JZ USA, závěr dolního toku v Mexiku. Délka 2 334km, plocha povodí 676 000km2. Napájení dešťové,částečně sněhové. Pramení v jezeře Grand Lake. V Kolorádské plošině přijímá velké přítoky Green a St.Juan. V oblasti Canyonlandu vytváří řadu hlubokých kaňonů. Hladina je pohyblivá s tendencí k vysychání. YukonDélka 3 185km, plocha povodí 848 000km2, průměrný průtok 6 500 m3/s. Pramení ve Skalnatých horách, teče k severozápadu kaňonovitým údolím přes Yukonskou plošinu a poté k západu nížinou napříč Aljaškou.Zamrzá na více než polovinu roku. Je splavná od města Whitehorse. Ústí do Beringova moře. Velké solné jezero = Graet Salt LakeJezero ve státě Utah ve Velké pánvi. Maximální plocha 4 660 km2, max.hloubka 15m, výška hladiny 1 280 m.n.m. Slané, bezodtoké. Je zbytkem původního jezera Bonevillova (rozloha 110 000km2). Těžba soli. Napříč jezerem vede železnice. U jihovýchodního břehu leží Salt Lake City.Velká jezera = Great LakesSoustava pěti sladkovodních jezer na pomezí Kanady a USA. Největší nahromadění sladké vody na Zemi. Tvoří je jezera: Hořejší, Michiganské, Huronské, Erijské a Ontario. Vzájemně propojeni řekami, průlivy a průplavy. Řekou sv. Vavřince spojena s Atlantským oceánem. Intenzivní lodní doprava, součást vnitrozemské vodní cesty od Atlantského oceánu do Mississippi a Mexického zálivu. Okolí Velkých jezer patří k nejprůmyslovějším oblastem Severní Ameriky, na březích se nacházejí rozsáhlé městské aglomerace (Chicago, Detroit, Canynlands, Capitol Reef, Grand Canyon, Zion,...) Hořejší jezero = Lake SuperiorNejvětší z Velkých jezer. 83 270 km2 (největší sladkovodní jezero světa), maximální hloubka 367m, výška hladiny 182m n.m. Do Hořejšího jezera vtéká více než 200 řek. Spojeno s Huronským jezerem řekou Saint Mary. V okolí těžba železných rud. Lodní doprava. Michiganské jezero = Lake Michigan58 020km2 (5. největší na světě), maximální hloubka 176m, výška hladiny 177m n.m. Na severovýchodě spojeno průlivem Mac Kinac s Huronským jezerem, na jihu průplavem s Mississippi. Lodní doprava. Největší přístavy Chicago a Milwaukee. Huronské jezero = Lake Huron60 700 km2, maximální hloubka 230 m, výška hladiny 176 m n.m., Severní pobřeží členité, s velkým zálivem Georgian Bay, ostrov Manitouln Island. Huronské jezero je spojeno s Erijským jezerem řekou St. Clair, stejnoměrným jezerem a řekou Detroit, s Michiganským jezerem průlivem Mac Kinac a s Hořejším jezerem řekou St. Mary.Lodní doprava. Erijské jezero = Erie LakeNejjižnější jezero. Plocha 25 680 km2, výška hladiny 174 m n.m., hloubka až 67m. Tektonická deprese přemodelovaná kontinentální ledovcem. Přítoky: Cleveland, Buffalo, Toledo a řeka Detroit, která vytéká z vyššího Huronského jezera. Jediným odtokem je řeka Niagara ústící do jezera Ontario. Erie Lake je součástí velké mořské cesty vedoucí z atlantského oceánu soustavou řek, plavebních kanálů a Velkých jezer téměř 4000km do nitra Severní Ameriky. Ontario = Lake Ontario19 529 km2 (nejmenší jezero), maximální hloubka 244m, výška hladiny 75 m n.m. Největší přítok Niagara, vytéká řeka sv.Vavřince. Průplavy je spojeno s jezery Huronským a Erijským a s řekami Ottawa a Hudson. Významná je lodní doprava. Na severním břehu leží Toronto. Rozmanitá vegetace, na severu a severovýchodně převládají jehličnaté a smíšené lesy, v Appalačských horách listnaté. Ve střední části stepi a prérie. V náhorních plošinách na západě přecházejí stepi v polopouště a pouště. V tichomořských horských pásmech husté porosty jehličnatých lesů. Na Aljašce převládá lesotundra, v horách zaledněné pustiny bez vegetace. živočišstvo: Skunk, medvěd grizzly, mýval, kojot, bizon, chřestýš, sob karibu, rosomák, puma, bobr, ondatra, norek, jelen, wapiti,... ( Na Havajských ostrovech je řada endemitů.)Asi 60 NP, z nichž některé patří k přírodovědně nejcennějším a nejnavštěvovanějším na světě: Yellowstone,Yosemite, Grand Canyon, Olympic, Sequoia, Zion, Everglades,.... Pod legislativní ochranou příroda na 11,1% území (r. 1996).Yellowstonský národní park- Leží na severozápadě státu Wyoming. Má rozlohu 8 991km2. Je to nejstarší národní park na světě, byl vyhlášen v roce 1874. Jsou zde horké prameny, gejzíry (Old Faithur), kaňony, horská jezera a vodopády, erodované lávové proudy, fosilní lesy, zachovalé přírodní lesní ekosystémy. Výskyt medvěda grizzlyho, buvola, kojota a losa). Významné turistické středisko. Je biosférickou rezervací UNESCO a součástí světového kulturního a přírodního dědictví.Obyvatelstvo tvoří zejména běloši (74%, 1995), Afroameričané (12%), Hispaňoameričané (10%), Asiaté (3%), indiáni a Eskymáci (dohromady 0,8 %). Osídlení USA je výsledkem míšení různých etnických a rasových skupin, dlouholetý trend kulturních homogenizace (idea amerického národa). Trvalé silné přistěhovalectví, v součastnosti nejvíce z Asie a Latinské Ameriky. Rozsáhlé etnické komunity, hlavně ve městech. Přirozený přírůstek obyvatel 0,6% ročně (1997). Střední délka života mezi bělochy u mužů 73 let, žen 80 let, mezi ostatními u mužů 67 let, žen 76 let (1995). Negramotnost asi 3%. Urbanizace 76,4% (1996). 39 aglomerací s více než 1 mil. obyvatelstva soustřeďuje 50% obyvatel USA (1990). Náboženství protestantské (51%, 1995, zejm. baptisté, metodisté, luteráni),římskokatolická (21%), židovské (2%, početně nejvíce na světě), muslimské (2%).Úřední jazyk je angličtina, mluví se i španělsky. Fenomén zvaný BADLANDSVýznamným činitelem, který modeluje zemský povrch, je dešťová voda a její povrchový odtok. Přesvědčujeme se o tom po každé prudké bouři (splavenou půdou zanesené strouhy, vodní nádrže a komunikace, ronové rýhy a stružky na povrchu atd.).Jako významný exogenní činitel je povrchový odtok vody jedním z předmětu studia všeobecné geologie a geomorfologie. Důležitou součástí studia je klasifikace vznikajících tvarů. V hierarchii intenzity postižení krajiny tímto typem eroze stojí nejvýše termín BADLANDS. Ten charakterizuje rozsáhlejší území, budovaná jen málo zpevněnými horninami, zpravidla v oblastech semiaridních, s malým vegetačním krytem. Krajina je tvořena horizontálně uloženými vrstvami jílů, břidlic a pískovců. V důsledku přívalových dešťů je erozí a splavem silně rozčleněna ve změť roklí, stolových hor a slepých údolí, bez rostlinného krytu. Nejzajímavější krajiny ve státě Dakota byly prohlášeny národním památníkem Badlands National Monument, 985 km2. Nejkrásnější badlandy amerického kontinentu jsou zvané BIG BADLANDS. Ty právě dosahují svých maximálních rozměrů a těžko popsatelnou monumentalitu, v jistém smyslu i malebnost. Před 25 – 35 mil. let byla v těchto místech rovinatá, bažinatá krajina, kam tekly řeky ze skalnatých hor i nedalekých Black Hills a zanechaly tady mocné vrstvy sedimentů. Při mohutných výbuších sopek v nedalekém Wyomingu, v Yellowstonu, sem vítr zanesl obrovité množství sopečného popelu. V těchto říčních a sopečných nánosech zůstávaly i kostry zvířat, která zde kdysi žila. Při zvýšeném průtoku vody v dobách meziledových spojených s táním ledovců začaly řeky prastaré vrstvy prořezávat, vznikala hluboká říční údolí s měkkými sedimentárními svahy, a tak byla otevřena cesta mocné erozi. Prudké lijáky rozmávaly říční břehy a svahy, v nichž postupně vznikaly různé zemní pyramidy, sloupy a jehly. Z odhalených vrstev na některých místech dokonce vystupují fosilní zbytky už dávno vyhynulých zvířat.Sídla:WashingtonHlavní město USA, ležící na federativním území District of Columbia ve východní části USA na řece Potomac, 543 000 obyvatel (1996), v aglomeraci žije 7,2 mil. obyvatel (1996). Je to politické a administrativní centrum USA, sídlo prezidenta, Kongresu a dalších ústředních úřadů a institucí. Centrum leží v nížině podél řeky Potomac, předměstí přesahují do sousedních států Virginia a Maryland. Průmysl je málo rozvinut (nejvíce polygrafický a potravinářský), ekonomická základna města je založena na obsluze federálních úřadů a institucí. Významná dopravní křižovatka, dvě letiště, metro. Řada muzeí (historické, dějin přírody, techniky, kosmonautiky,muzeum holocaustu), národní galerie, divadla, opera. Několik universit (nejstarší je Georgetown, založená v roce 1789), vědeckovýzkumné ústavy.Byl založen r. 1790, od r. 1800 je hlavním městem USA, od r. 1871 má statut federálního distriktu. Centrum bylo vystaveno na plánovitém půdorysu pro potřeby ústředních amerických orgánů. Osu tvoří bulvár The Mall s Kapitolem ( byl budován od konce 18. stol.je zde sídlo Kongresu USA), řadou ministerstev a muzeí, památníky Washingtonovým ( 170m vysoký obelisk, 1848-84), Lincolnovým a Jeffersonovým, zdí padlých ve Vietnamu atd. Sídlem prezidenta USA je Bílý dům (18. -19. stol.). V předměstí Arlington stojí budova Pentagonu (sídlo ministerstva obrany) a národní vojenský hřbitov (mj. hrob J.F. Kennedyho).New York = Nový YorkZaložen v roce 1626 Nizozemci jako NovýAmsterdam, po dobytí anglickými kolonisty v roce 1664 byl nazvánNew Yourk. V letech 1789-1790 sídlo vlády, v letech 1789-97 hlavní město státu New Yourk.7,4 mil. obyvatel (96), aglomerace 16,3 mil. obyvatel (3. největší na světě).Městské čtvrtě: Manhattan, Queens, Brooklyn, Richmond, Bronx. Kromě pevniny zahrnuje i ostrovy Manhattan, Long Island (část), staten Island aj. Tvoří jádro největší sídelní aglomerace USA, která zasahuje do státu New Jersey a Connecticut a zahrnuje dalších 17 měst. Hospodářské, obchodní, dopravní a kulturní centrum USA a největší finanční centrum na světě (burza). Je zde sídlo OSN, centrály nejvýznamnějších světových průmyslových, obchodních a dopravních společností, bank a pojišťoven. Kromě těžkého průmyslu jsou zde zastoupena všechna odvětví, hlavně průmysl potravinářský, oděvní, textilní, obuvní, polygrafický, kosmetický.Významný přístav (obrat 47,3 mil. t,osmí největší v USA). Významná dopravní křižovatka, tři letiště (J.F.Kennedy Airport, Newark, La Guardie, dohromady 85 mil. cestujících ročně, 2. největší letecký uzel), systém expresních dálnic, mostů (Verrazano Narrows Bridge, Brooklyn Bridge), tunelů (Lincoln Tunnel), rozsáhlé metro.Jsou zde četná muzea (Geggenheimovo) a galerie, divadla, kulturní střediska (Lincoln a Rockefeller Center), zahrady, parky(Central Park). Několik univerzit (Columbijská) a jiné vysoké školy, knihovny, vědeckovýzkumné ústavy, Akademie věd. Mrakodrapy. Na ostrově Ellis Island se nachází Muzeum přistěhovalectví.Socha Svobody (výška 46m a podstavcem 93m, vztyčena roku 1886) na ostrově Liberty Island se součástí světového kulturního dědictví.Významný je cestovní ruch.Los AngelesBylo zaleženo Španěly v roce 1781 jako El Pueblo de la Reyna, součást USA je od roku 1846. Rozvoj nastal roku 1849 (zlatá horečka) a zejm. od konce 19. století po objevení ložisek ropy a vybudování dopravní infrastruktury.3,55 mil. ob., aglomerace 15,5 mil. obyvatel. Druhá největší metropolitní oblast, nejvýznamnější průmyslové, finanční, obchodní a kulturní středisko západní části země. Průmysl strojírenský, letecký, zbrojní (rakety), petrochemický, elektrotechnický, automobilový, loďařský, chemický, potravinářský, filmový, farmaceutický aj. Sídlo finančních a pojišťovacích společenství, významná dopravní křižovatka, tři letiště (celkem 61 mil. odbavených cestujících), metro. Několik univerzit, dějiště letních olympijských her v letech 1932 a 1984. Častá zemětřesení, znečištění smogem.Hollywood - Předměstí L.A. Nejvýznamnější středisko am. filmového průmyslu. Sídlo hlavních filmových společností. První ateliéry a filmové laboratoře založeny v r. 1907. Ve čtvrti Beverly Hills rezidence am. filmových hvězd.Oskar - Filmová cena, kterou uděluje am. Akademie filmového umění a vědy od r 1929. Jejím symbolem je soška vysoká 25centimetrů z pozlaceného bronzu. Od 60. let se uděluje v 23 kategoriích. V každé kategorii vybírají členové Akademie pět návrhů, z nichž porota určí vítěze. Hlasování je tajné. Ocenění se vyhlašují každoročně na přelomu března a dubna v L. A.ChicagoZaloženo v r. 1804 jako Fort Dearborn. Město od 1837, vyhořelo r. 1871. V roce 1886 mezinárodně významná tzv. chicagská stávka za osmihodinovou pracovní dobu. Ve 20. letech 20. století proslulé korupcí a gangsterstvím.2,7mi ob. , aglomerace 8,6 mil. obyvatel. Třetí největší metropolitní oblast USA, významné obchodní průmyslové, dopravní, finanční i kulturní středisko.Průmysl hutnický (ocelárny), petrochemický, strojírenský (dieslové motory, zem. stoje), potravinářský, elektrotechnický, dopravní zařízení. Jedna z nejvýznamnějších železničních, dálničních a leteckých křižovatek USA. Mezinárodní letiště O´Hare je v počtu odbavených cestujících (82 mil.) třetí největší na světě. Metro, systém městských expresních dálnic, přístav.Divadlo, muzeum, filharmonie, knihovny a galerie. Několik universit. Významné centrum (The Loop) s významnou moderní architekturou, mrakodrapy.Philadelphia = FiladelfieZaložena v roce 1681 anglickými kvakery. Město hrálo ústřední roli v boji za am. nezávislost. 4.7.1776 zde byla vyhlášena Deklarace nezávislosti. 28.9.1787 schválena am. ústava. 1790-1800 hlavní město USA.Ve státě Pennsylvania, 1,5 mil. obyvatel, aglomerace 6 mil. ob.Významné průmyslové, kulturní a finanční centrum východní části USA. Průmysl petrochemický, elektrotechnický, textilní, polygrafický. Významný přístav (obrat 56,8 mil. t). Dopravní křižovatka, mezinárodní letiště. Burza (1790, nejstarší v USA). Muzea, divadla, galerie. Dvě univerzity, historické památky (Hala nezávislosti, Zvon svobody).DetroitZaložen Francouzi v roce 1701. Ve státě Michiganu. Má 1 mil. obyv., aglomerace 5,3 mil. obyvatel. Významné průmyslové a dopravní středisko. "Hlavní město" am. automob. průmyslu (centrály společnosti General Motors, Ford a Chrysler), výroba plechu, laku, technického skla. Dopravní křižovatka, významný přístav (spojen tunely s kanadským Windsorem), mezinárodní letiště (32 mil. cestujících ročně).San FranciscoMěsto založeno v roce 1776 Španěly (Yerba Buena), od r. 1821 součást Mexika, od r. 1848 USA. Rozmach v období zlaté horečky 1849-51. Častá zemětřesení, v r. 1906 bylo téměř celé město zničeno. V r. 1945 zde bylo založeno OSN a přijata Charta OSN.Ve státě Kalifornia, 735 000 ob., aglomerace 6,6 mil. ob. (včetně Auclandu). Kulturní a finanční centrum tichomořského pobřeží USA. Průmysl strojírenský, loďařský, elektrotechnický, textilní, potravinářský, polygrafický, oděvní. Významná dopravní křižovatka, mezinárodní letiště (40. mil. cestujících, 10. místo na světě), metro. Námořní přístav, sídlo významných finančních institucí (banky, burza), několik univerzit, vědeckovýzkumné ústavy. Salt Lake City Své jméno dostalo tohle americké město podle velkého slaného jezera,ležícího pár mil od něj směrem na severozápad.První bílí usedlíci-karavana 143 mužů,tří žen a dvou dětí-se tu utábořili až v roce 1847.Do pustiny "uprostřed ničeho"je vyhnalo náboženské pronásledování-šlo totiž o členy tehdy nové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů,známých jako mormoni.Sto padesát let od příchodu odvážných,pracovitých a pilných mormonů na planinu mezi nehostinnou poušť a vysoké hory je dnes Salt Lake City i světovou metropolí zimních sportů.V letošním únoru je právě Salt Lake City hostitelem XIX.(19)zimních olympijských her.Málokde ve světě jsou tak ideální lyžařské podmínky jako v nejbližším okolí Salt Lake City.Kvalitní sníh,jehož tu na zimu celkem napadne v průměru třináct metrů,se tu drží od listopadu až do dubna.Není divu,že nedaleké Park City,vzdálené sotva hodinku jízdy po kvalitní dálnici,je nejen oficiálním tréninkovým centrem lyžařského týmu USA,ale i dějištěm každoročního závodu Světového poháru ve sjezdovém lyžování.V těsné blízkosti olympijské vesnice pro 4000 sportovců,jinak campusu University of Utah,je nejen olympijský stadion ale i většina sportovišť.Nově vybudovat bylo třeba jen závodní dráhu pro sánkaře a bobisty,halu pro hokeja rychlobruslařský ovál.Nové tratě pro sjezd a slalom byly citlivě zakomponovány do přírody.Na technicky mimořádně náročné trati (start v nadmořské výšce 2835 metrů,cíl o 884 metrů níž) dovoluje rychlost až 145 kilometrů v hodině.Účastníkům i divákům olympijských her však Salt Lake City nenabízí jen perfektně připravená kolbiště,ale i nemálo turistických zajímavostí.Většina z nich je tak či onak spojena s historií mormonské církve.Nejznámější z nich je nejspíš sídlo jejího vedení a její celosvětový hlavní stan na East North Temple 50.Ze dvou vyhlídkových teras v jejím šestadvacátém patře-jde o nejvyšší budovu ve městě-má návštěvník jako na dlani nejen celé Salt Lake city,ale i přes sto kilometrů dlouhé jezero s vodou jen o málo slanější než Mrtvé moře a na opačné straně i pohoří Wasatch,na jehož západních svazích město leží.Pro uměnímilovné návštěvníky Salt Lake City je nejspíš nejpřitažlivější koncertní síň na prostorném náměstí Temple Square,která prý má nejlepší akustiku na světě.Tam totiž sídlí,zkouší a každou neděli v půl desáté ráno v živém rozhlasovém přenosu vystupuje proslavený chrámový pěvecký sbor,který má 250 členů.Zdarma jsou přístupné nejen jeho nedělní koncerty,ale i čtvrteční veřejná zkouška,která se koná od osmi večer.Volné vstupné je i na každodenní koncerty varhanní hudby.Obrovské varhany jsou známé na celém světě-mají totiž neuvěřitelných 11623 píšťal!Seznámení s historií církve Ježíše Krista svatých posledních dnů od jejího zrodu ve dvacátých letech dvanáctého století až po současnost nabízí mormonské muzeum na North West Temple 45.Nedaleko něj je i obrovská knihovna,v níž si můžeme každý z návštěvníků zkusit vyhledat historii svého rodu.Jednou z hlavních zásad mormonské věrouky je totiž návrat věřícího ke kořenům předků.Knihovna postupně nashromáždila více než dva miliony filmových svitků,přes 700 000 mikrofiší a 278 000 knih dokumentujících genealogické údaje deseti milionů lidí více než stovky zemí celého světa ( i z ČR). Hospodářsky a politicky nejvýznamnější stát světa! USA vyrábí 20% světové produkce. Podíl na světové hospodářské produkci však pozvolna klesá především ve prospěch zemí východní a jihovýchodní Asie (Japonsko, Korejská republika). HDP 29 080 USF/obyv. (9. místo na světě) - na jeho tvorbě se podílí zemědělství 2%, průmysl 25%, služby 73%. Z ekonomicky aktivních obyvatel pracují v zemědělství 3% a v průmyslu 24%. Obdělává se 19% plochy, louky a pastviny pokrývají 24,5%, lesy 32,6% území.ZemědělstvíMá dobré klimatické podmínky a dostatek kvalitní půdy. Je vyspělé a mechanické. USA dodávají asi 15% světové zemědělské produkce a jsou nejvýznamnějším vývozcem. Vývoz: kukuřice, pšenice, bavlna, sója tabákVyrovnaný podíl rostlinné a živočišné výroby. Pěstuje se:Kukuřice (247mil. t - 1. místo na světě), pšenice (69,6 mil. t , 2. místo na sv.), sója (75,4 mil. t , 1. místo na sv.), bavlník (2,9 mil. t vlákna, 2. místo na sv.), cukrová třtina a řepa (7,2 mil. t cukru), brambory (21,2 mil. t, 3. místo na světě), zelenina (zejm. rajčata), ovoce (pomeranče, grepefruity, ananas), vinná réva (5,4 mil. t, 3.místo na sv.).Chov:Skot (99,5 mil. kusu, 4. místo na sv.), prasata (52,2 mil. kusu, 2.místo na sv.), ovce (7,9 mil.kusu), koně (6,1 mil. kusu).Rybolov (5 mil t, 5. místo na světě). Těžba dřeva (491 mil. m3, hlavně jehličnaté, 1. místo na světě).PrůmyslVe většině průmyslových oborů zaujímá USA vedoucí postavění ve světě. Klesá význam hutnictví, textilního průmyslu a těžkého strojírenství. Rychle se rozvíjejí elektrotechnické, elektronické a chemické obory. Posun těžiště průmyslové výroby z tradičních oblastí severovýchodní části USA na západ. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou strojírenství, výroba dopravních prostředků (5,9 mil. osobních, 6,2mil. nákladních automobilů), dále průmysl letecký, kosmický, elektrotechnický, petrochemický, chemický a hutnický.Hustá a kvalitní dopravní síť, nejvýznamnější je silniční doprava (vysoká automobilizace). New York je největší letecká křižovatka světa, následují Chicago, Atlanta a Dallas-Fort Worth. Námořní obchodní loďstvo 12,8 mil. t, největší přístavy New York, Houston, L.A. Rozsáhlá síť vnitrozemských průplavů.USA mají nejrozsáhlejší zahraniční i vnitrostátní cestovní ruch na světě, 46,5 mil. zahraničních návštěvníků ročně, příjem z mezinárodního cestovního ruchu 69,6 miliardy USD. Nejnavštěvovanější jsou Kalifornie, Florida, Havajské ostrovy, New York a Nevada. Washington- Zkratka: WAFederální stát, který se rozkládá na severozápadě USA u Tichého oceánu. Rozloha státu je 176 479 km2, žije zde 5,7 mil. obyvatel (1998), hlavní město je Olympia (39 000 obyvatel, 1996). Většinu povrchu pokrývají hory. Nejvyšší je Kaskádové pohoří (Mount Rainier, 4 392 m n. m.), na severozápadě leží Olympic Mountains (2 428 m n. m.). Na východě se rozkládá Kolumbijská plošina. Na severozápadu leží hluboký záliv Puget Sound s mnoha ostrovy. Hlavní řekou je Columbia, na které leží řada hydroelektráren. Stát leží v mírné podnebí, v západní části s vysokými srážkami. Národní parky Mount Rainier, Olympic a North Cascades. Pěstuje se pšenice, ječmen, brambory, ovoce. Chov skotu a prasat. Těží se barevné kovy, stříbro a zlato. Průmysl letecký, raketový, loďařský, hutnický (hliník), dřevozpracující, strojírenský, papírenský. Významná je výroba elektrické energie v hydroelektrárnách. Osídlení je soustředěno k severozápadnímu pobřeží (aglomerace Seattle-Tacoma). – Původně zde bylo indiánské osídlení kmeny Chinook a Nez Percé. Od roku 1775 nároky Španělů, později Britů a USA. V roce 1846 se stal součástí amerického teritoria Oregon, z něhož se vydělil v roce 1853. Od roku 1889 je Washington státem USA. Florida- je jeden z 55 států USA.Leží asi 2720km severně od rovníku, což je pro srovnání přibližně na úrovni jižní části Egypta. Je dlouhá 1270km (od severu k jihu) a široká přibližně 200 km (od západu k východu). Je velmi plochá, nejvyšší bod leží 105m nad mořem. Florida by se mohla ucházet o titul "zábavní park světa", neboť se zde nacházejí stovky zábavních parků a atrakcí, přičemž střed tohoto státu je považován za srdce tohoto odvětví. Pokud chcete vidět bojovat aligátora, obejmout myšku Minnie, najíst se na Divokém západě nebo si zvednout hladinu adrenalinu na odvážných horských drahách, navštívit kina s trojrozměrnou projekcí, pak jste tu správně. Vše můžete navštívit ve velkolepých zábavních parcích. Cestou do Orlanda můžete navštívit Kenedyho vesmírné středisko NASA odkud startují raketoplány. Pro turisty je zde připraven velice zajímavý program. Ten, kdo dává přednost volné a nespoutané přírodě, jistě ocení krásu National Park Everglades.Atrakce na FloriděCelá oblast jižní Floridy je i pro občany spojených států jako výletní místo. Do této oblasti každoročně přijíždí milióny amerických turistů a proto je všude dosti atrakcí pro všechny.Jedna atrakce je Kennedyho vesmírné centrum NASA, které leží přibližně 300 km severně od Miami, což činí asi 2,5 hodiny jízdy autem. Pro návštěvníky je připraven bohatý program zahrnující prohlídku výcvikového střediska, obřích kosmických. lodí, raketoplánu a spousty dalších atrakcí. V případě vhodného termínu se můžete podívat dokonce i na úchvatný start raketoplánu.A také již zmiňovaný Národní park Everglades, který sahá od východu na západ přes většinu území Floridy. Terén se mění od mokřadů a bažin až po borovicové lesy a prérii a je domovem nespočetných druhů ptactva a samozřejmě i aligátorů. Najdete tu kvést nádherné orchideje i několik druhů překrásných bromélií. Park je protkán spoustou pěšin a stezek, takže lze oblast celkem lehce prozkoumat.Nesmíme zapomenout také na rybaření a vodní sporty. Milovníci vody a vodních sportů mají na výběr možnost surfování , plachtění a vodní lyžování které je nabízeno téměř všude na pobřeží a větších jezerech. Zajímavostí je zajisté i jízda na kanoích, která vás seznámí s vodními cestami a zákoutími místních vodních toků. Zkušenější pak mohou využít možnosti potápění (v oblasti FloridaKeys je množství zmapovaných podmořských jeskyní a krásné korálové útesy). Samozřejmostí je tu obrovský výběr překrásných pláží. Florida se rovněž pyšní počtem 1100 golfových hřišť.Je zde možno zapůjčit si auto či loď.ZajímavostiPrůměrná teplota na Floridě v lednu je 24 stupňů celsia.Pro zajímavost nejlevnější cena letenky Praha-Miami je 14500Kč+taxi pro 1 os. a základní pobyt bez letenky pro 1 os. na 7 dní je 6930Kč.KalifornieHlavní město – SacramentoPočet obyvatel – 31 570 000Rozloha – 411 047 km2Přírodní zajímavosti – národní parky: Yosemite, Sequoia, Údolí smrti, Joshua Tree, Redwood, jezero TahoePřezdívka státu – Golden State – Zlatý StátKalifornie má největší počet obyvatel ze všech států USA a její ekonomika je srovnatelná s nejsilnějšími zeměmi světa. Má největší koncentraci motorových vozidel, nejdelší dálniční síť a značně postižené ovzduší zejména v oblasti Los Angeles. Přitom ještě v 18. století byla prakticky nedotčena.Roku 1542 byl španělský mořeplavec Juan Rodríguez Cabrillo prvním Evropanem, který připlul k pobřeží Kalifornie. První oficiální španělská expedice se konala až v roce 1769. V témže roce založil františkán Junípero Serra misii v Monterey na divokém pobřeží střední Kalifornie.V roce 1821 získalo Mexiko nezávislost na Španělsku a během dalších dvaceti let mexičtí usedlíci převzali ranče misionářů a vyhnali nebo zotročili původní obyvatelstvo. Tato oblast ale začala přitahovat i bílé osadníky. Po krátké válce Mexiko v roce 1848 Kalifornii přenechalo Spojeným státům. Následující rok nález zlata východně od Sacramenta odstartoval mohutný vpád osadníků.Kalifornie zůstala loajální vůči Unii i v době občanské války. Vlny imigrantů z východu přivedli do Centrálního údolí farmáře a zaznamenaly i rozvoj průmyslu urychlený v první polovině 20. století těžbou ropy. Hollywood, město poblíž Los Angeles, se stal hlavním městem filmu i televize celého světa. Obyvatelstvo Kalifornie, které se v období 1860-1960 každá dvě desetiletí zdvojnásobovalo, je etnicky velmi rozmanité. Hispánci tvoří více než jednu čtvrtinu populace a Asiaté 10%, černoši 7%. Více jak 90% obyvatel žije ve městech.Dnes je Kalifornie nejen důležitým zemědělským státem s velkou produkcí vína, bavlny a citrusů, ale má stále ještě důležité zásoby ropy, vyspělý průmysl (letecký, loďařský, elektrotechnický, petrochemický, cementárenský a potravinářský), a vysoké příjmy z cestovního ruchu. Silicon Valley jižně od Sanfranciské zátoky se stalo světovým centrem mikroelektroniky. Zlom San Andreas protínající San Francisco a táhnoucí se severně od Los Angeles je příčinou častých zemětřesení.ArizonaPřezdívka státu: Grand Canyon State Připojen k Unii: 1912, 6 poslanců v KongresuHlavní město: PhoenixRozloha: 295 259 km2Počet obyvatel: 4 040 000Přírodní zajímavosti: národní parky Grand Canyon a Zkamenělý les, Painted DesertHlavní odvětví: elektronika, cestovní ruch, těžba mědi a dalších rud barevných kovůArizona je sice jeden z nejmladších států, ale zároveň z nejdéle obydlených. Původní obyvatelé - indiánské kultury Anasazi a Hohokam, žili v této suché, ale krásné krajině nejméně 2500 let. Po nich území nedlouho před příchodem Španělů osídlili Apači a Navajové. Oblast patřila Španělsku až do roku 1848, kdy byla postoupena Spojeným státům. Další území bylo připojeno roku 1853. Mnoho legend o Divokém západě má své kořeny právě v Arizoně. Například Tombstone nechvalně proslul přestřelkami u OK Corral.Během 70. let 20. století se počet obyvatel Arizony téměř zdvojnásobil přílivem imigrantů z ostatních států. Ti jsou přitahováni slunečným klimatem a pracovními příležitostmi v městech, jako je Phoenix a Tucson. Většina území je však obydlena jen řídce. Podíl Indiánů (asi 5,5%) je vyšší než ve většině ostatních států, hispánská komunita však dosahuje již 20%. Arizona je jedním ze tří států USA s největším zastoupením indiánského obyvatelstva. Na území státu Arizona žije 15 indiánských kmenů v 17 rezervacích. Nejhojněji jsou zastoupeni Navajové, kterých žije v Arizoně na 92 000. Mezi zbývající indiánské kmeny se řadí legendární Apačové a hojně studovaní Hopi. Méně známé jsou indiáni Havasupai, kteří žijí v dolní části Grand Canyonu, dále kmeny Hualapai, Yavapai, Papago a Pima. Nádherné scenerie Arizony s divokými skalami vyrůstajícími z polopouštních plošin a zejména kaňon řeky Colorado tvoří základ rostoucího turistického ruchu.Aljaška = Alaska = AKNejvětší členský stát USA. Na severozápadě kontinentu SA, na poloostrově Aljaška. S kontinentálními USA nemá územní souvislosti. Rozloha : 1 530 700 km2Počet obyvatel : 614 000 Hlavní město Juneau (29 800 ob.)Juneau Jak už bylo řečeno hlavním městem je Juneau.Protože se nachází na jihovýchodě při pobřeží,zabývá se především rybářstvím a ryby zpracujícím průmyslem.Dále je tu však i dřevařský a těžební průmysl a služby spojené s turismem.Problém je tu však s dopravou,protože dopravit se sem lze pouze lodí nebo letadlem.SitkaToto bylo hlavním městem přibližně do roku 1989,ovšem vládá se do současného hlavního města přestěhovala téměř až za 6 let.Hlavním ekonomickým zdrojem je rybolov a dřevařství.KetchikanJeden z vedoucích přístavů v objemu výlovu lososu na světě.KodiakJedno z nejstarších sídel Aljašky.BarrowLeží nejseverněji ve Spojených státech.Ložiska zlata, rtuti, zemního plynu a ropy. Průmysl dřevařský, rybný, těžba a zpracování ropy a zemního plynu. Z 99% neobydlené území. Největší město - přístav Anchorage.Dominantním přírodním znakem horský až velehorský reliéf Kordiller s největší horou USA i celé SA Mount MacKinley 6 194 m n.m., vyvřelým vulkánem. Nejvíce ledovců na kontinentu, na jihozápadním pobřeží místy klesají až do moře. Více než 3mil. ledovcových jezer, 12 velkých řek, největší Yukon. Její nejsevernější místo se nazývá Mys Barrow a naopak nejjižnější bod se nachází na ostrově Amatignak,což je část pobřeží Aleuty.Reliéf se svažuje od pobřeží hor do centrálních pánví. Mořská hranice 53 000 km, na východě hranice s Kanadou. Součást státu Aljaška jsou i dvě velká souostroví Aleuty a Alexandrovo souostroví. Řada národních parků, největší Denali NP.1741 u břehu Aljašky přistála ruská výprava vedená V.Beringem. 1867 A. prodána carskou vládou vládě USA.V roce 1959 A. ustanovena jako 49. stát Unie. ZemědělstvíV roce 2000 bylo na Aljašce přibližně 580 zemědělských farem.Hospodařili na ploše velké 372 311 ha, ze které je 10% orná půda.Většina této půdy se nachází v údolí řek ve vnitrozemí,kde jsou nízké srážky a dlouhé,studené zimy.Vzhledem k tomu že na Aljašce není moc dlouhé jaro a léto,pastva dobytka trvá pouze cca 100 dní.Na zbytek roku je dobytek ustájen.Podobně je to v pěstování ovoce a zeleniny.Doba kdy tyto živiny dorůstají je asi 90-100 dní dlouhá.Tržní zemědělství je dnes nejrozsáhlejší hlavně v oblasti v údolí řeky Matanuska a v regionu Delta,který je významným výrobcem mléka a mléčných výrobků stejně tak jako brambor,travního osiva,živočišného krmiva a obilí,především ječmenu.Dobytek je chován zejména na ostrově Kodiak.Aljaška je velmi významná v rybolovu.Je jedním z největších producentů lososů,sleďů,platejsů,garnátů a krabů. LesyLesy tvoří 35% povrchu Aljašky.Avšak nevím jestli se tomu dá říkat lesy,protože jde většinou o rozptýlené a řídké porosty,které se kombinují s křovisky.I přesto se cca 1,6 milionů ha lesa podél pobřeží a další podobně velké plochy lesa ve vnitrozemí využívají k tržním účelům.V nížinách převládají listnaté stromy (vrby,olše,břízy,javory) a ve vyšších polohách už převládají jehličnany(jedle,borovice). Těžba Na Aljašce se těží především ropa.Hlavní střediska těžby se nacházejí na severu Aljašky,na poloostrově Kenai a v Cookově zálivu.Aljaška těží také ještě významné množství zlata,zinku,stříbra a olova.Nejznámější (a největší) ložiska jsou v údolí řek Matanuska a Yukon.Černé a hnědé uhlí se tu těží jen velmi málo. Klimatické poměryNa území Aljašky se rozkládají polární a subpolární oblasti chladného podnebného pásu,vlhká přímořská oblast mírného pásu a oblast vysokohorská.Polární oblast se nachází na severu Aljašky,kde je trvale zmrzlá půda a zima zde trvá 9 měsíců.V zimě trvá více než 2 měsíce polární noc a v létě je polární den více než 3 měsíce.V těchto oblastech jsou nízké srážky.Subpolární oblast představují tundry,kde v létě půda rozmrzá do hloubky pár dm-nížiny podél řek Yukon a Kuskokwim.V roce 1947 byl zaznamenán teplotní rekord –63°C.VodstvoV Aljašce je více než 3000 řek,které tečou do 3 svět. stran a ústí do dvou oceánů.Do Severního ledového oceánu na severu teče řeka Colville-největší tok Arktické pobřežní nížiny.Největší řeka Aljašky Yukon či druhá nejdelší řeka Kuskokwim (1165km) ústí do Tichého oceánu do Beringova moře na západě.Do těchto oceánů se vlévá ještě mnoho řek,já však vypsala ty nejhlavnější.Největší jezero Aljašky se nazývá Illiama Lake,ležící na úpatí Aljašského poloostrova.V létě se na nepropustném permafrostu tvoří velké množství bažin a rašelinišť.Téměř 5% povrchu Aljašky je pokryto ledovci.Největší se vyskytují směrem na severozápad od Juneau.Plošně největším ledovcem Aljašky (i S.Ameriky) je Malaspina Glacier. Aljašské hory = Alaska RangeÚzký řetěz hřbetů, maximální šířka 50km, délka 1 000km, průměrné výšky hřbetů do 2 500m n.m.Geneticky patří ke Kordillerám. Budovány převážně granitickými tělesy, při úpatí nezvrásněné třetihorní sedimenty. V centrální části na zlomové linii vyvřelo ve třetihorách pět sopek, z nich Mount Mac Kinley,6 194m n.m. je nejvyšší horou Severní Ameriky.Má rozsáhlé a rozmanité nerostné zdroje. Dovoz surovin vsak převyšuje vývoz. Těží se: černé uhlí - 913 mil. t - 2.místo na světě (Appalače, Skalnaté hory)hnědé uhlí -79 mil. t - 3 místo na sv.ropa - 402mil. t -2.místo na světě (Mexický záliv, Texas, Aljaška, Kalifornie)zemní plyn - 543 mld m3 - 2. místo na světěfosfáty - 45,4 mil.t - 1. místo na světě (Florida)železná ruda - 62,8 mli. t (Hořejší jezero) měď - 1,9 mli. t - 2. místi na světě (Arizona)olovo- 450 000 t - 3. místo na sv. molybden - 55 000t - 1. místo na sv. (1/2 světového produktu)stříbro - 1 6600 t - 3. místi na sv. (Nevada, Kalifornie, Utah)zlato - 325 t - 2.místo na sv. (Nevada, Kalifornie, Utah)uran,vanad,zinek,síra (Texas), soli- kamenná (Appalače), draselná (Texas) nedostatek : mangan, chrom, nikl, bauxitdovoz od: Kanada, rozvojové země Latinské Ameriky. HistorieNázev Aljaška byl převzat z Aleutského slova “Alyeska“ což znamená “Velká země“.První obyvatelé byli zřejmě lidé z doby ledové.Stěhovali se stále na východ a na Aljašku vstoupili přes pevninský most,který v předhistorických dobách spojoval Asii a S.Ameriku (před 30-40 lety).Poté byl zalit mořem a oba kontinenty byly odděleny dnešním Beringovým průlivem.V 18. století Rusové postupně obsadili Aleutské ostrovy a území Aljašky.Na jaře 1867 Spojené státy koupily od Ruska Aljašku za 7,2 mil. dolarů.Toto koupě bylo pro USA velice výhodné.Postupem času se země rozvíjela a bohatství rostlo.MichiganHlavní město Michiganu je Lansing, stát má rozlohu asi 96 810 mil čtv. Nemůžete mluvit o Michiganu a nezmínit se o vodě. Michigan je jediný stát rozdělený vodou na dva. Kdyby všechny řeky tohoto severoamerického státu tekly v jedné řadě, byly by dlouhé 36 000 mil. Není divu, že Michigan znamená v jazyce Indiánů "velká voda".Tuto zemi prozkoumal Francouz Jean Nicolet v 17. století. Myslel, že našel Orient a jeho vzácné koření a hedvábí. V roce 1744 geograf Bellin na něm nakreslil vymyšlené ostrovy. Podle legendy na tento podfuk přišel Benjamin Franklin. Na konci revoluční války, dal všechny tyto "ostrovy" Británii.V roce 1835 geografové objevili omyly. Hranice Michiganu zasahovaly o několik mil na jih do státu Ohio. To oba státy rozčílilo až málem začala válka. Kongres dal nižší část země státu Ohio a horní část známou jako Horní Peninsula Michiganu. Pro Michigan to byl velký dárek. Na 14 000 čtv. mil byly největší jehličnaté lesy a nejbohatší ložiska železné rudy a mědi na světě. Některé stromy byly vysoké, že když jste pod nimi šel ve dne, bylo tam stále temno.Nejznámější město Michiganu je Detroit, domov ohromného automobilového průmyslu a muž, který to vše začal byl Henry Ford. Detroit je dále známý svou hudbou. To spojilo evangelium a rock ´n´ roll v čerstvý, nový způsob. Nejen muži, ale i "dívčí skupiny" se stávají populární díky tomuto novému hudebnímu stylu.Michigan je dále známý i pro ovesné vločky. Obrovské společnosti jako je Kellogg jsou zde. Je to proto, že zde jsou nízké kopce a mírné podnebí, zvláště na jihu. Je to ideální pro dlouhou pěstitelskou sezónu. Ovoce a zelenina dělá z tohoto státu kvetoucí zahradu po celé jaro a dlouhé léto.Havajské ostrovyVulkanické ostrovy v Tichém oceánu mezi 19 a 22 st. s.š., 3 500km od SA.Velmi bohatá flóra,ale poměrně chudá fauna. Jediný původní suchozemský savec je jeden druh netopýra. Chybějí plazi, obojživelníci a původní sladkovodní ryby. Z celkového počtu asi 55 původních druhů ptáků je mnoho endemitů. Mnoho endemitických plžů a brouků. Původní fauna byla postupně doplňována introdukcí a zavlečením mnoha nepůvodních druhů.V současnosti převažují nepůvodní druhy ptáků, žab, jeden druh hada, ještěři a další.Severní Mariany = Společenství Severních Marian = Commonwealth of the Northern MarianaRozloha: 457 km2 Hustota zalidnění: 153 obyv./km2Počet obyvatel: 70 000 Správní středisko Garapan (asi 40 000 obyv.)Úřední jazyk je angličtina a chamorro, měnová jednotka 1 US = 100 centů.Celkem 16 ostrovů většinou sopečného původu, z nichž 6 trvale obydlených (největší Saipan). Hornatý povrch. Tropické oceánské podnebí s teplotami 26 - 28 st. C. Obyvatelstvo tvoří zejm. Mikronésané. Náboženství křesťanské. Pěstuje se palma kokosová, maniok, jamy, banány. Rybolov. Průmysl potravinářský, zpracování ryb. Cestovní ruch. Mezinárodní letiště v Saipanu. V roce 1521 ostrovy objeveny F. de Magalhaesem (název Zlodějské ostrovy).Portoriko = Puerto Rico = Commonwealth of Puerto Rico = Estado Libre Asociado de Puerto Rico = Portorické společenství Samosprávný, volně přidružený stát USA na stejnojmenném ostrově ve Velkých Antilách.Rozloha: 9 104 km2 Hustota zalidnění: 418 obyv./ km2Počet obyvatel: 3,8 mil.Hlavní město San Juan (434 000obyv.)Úřední jazyk je angličtina a španělština, měnová jednotka 1 americký dolar = 100 centů Administrativní členění: 78 obcí a městTropické pasátové podnebí, zbytky vždy zelených i opadavých tropických lesů, na jihozápadních svazích suché křoviny a savany. Obyvatelstvo tvoří převážně běloši a černoši. Náboženství je římskokatolické. Negramotnost 10%.Relativně vyspělý stát s ekonomikou úzce napojenou na USA. HDP= 6 700 USD/ obyv. Nejbohatší země karibské oblasti. Pěstuje se zejména cukrová třtina, káva, banány, bavlna. Chov skotu, rybolov. Průmysl chemický a petrochemický, strojírenský, elektrotechnický, farmaceutický, textilní, potravinářský. Významný cestovní ruch.Území původně osídleno Aravaky a Kariby. 19.11.1493 objeveno K.Kolumbem. V 16.-18. stol.častý cíl pirátů. 1873 zrušeno otroctví. Po americko-španělské válce postoupeno v roce 1898 USA. Od 25.7. 1952 volně přidružený stát USA. V posledním referendu o změně statutu odmítnuta přeměna Portorika na 51. stát USA. V čele stojí americký prezident zastoupený guvernérem.Yellowstonský národní parkYellowstone je národní park státu Wiomig. Byl založen roku 1872 Theodorem Roosveltem, který se zaměřil na ochranu přírodního bohatsvtí, a tak dal vzniknout pěti národním parkům. Se svou rozlohou 9 000 kilometrů čterečních je největším národním parkem v USA. Na této ploše se nachází travertinové kaskády, unikátní gejzíry, bublající tůňky a horská zřídla, která dokazují sopečný původ, ale i nádherná horská krajina a bohatství zvěře. Pro turisty tu není překvapením, když se příčinou zablokované silnice ukáže los, medvěd nebo bizoni. Horské pásmo Severních Skalntých hor ( Northern Rocky Mountains) se táhne od kanadských hranic až k pramenům řek Yellowstone a Madison ( tedy zhruba k hranicím národního parku). Avšak ani národním parkům a jeho přírodním krásám se nevyhýbají přírodní katastrofy. Důkazem toho jsou rozsáhlé požáry, které tento park zachvátilyv roce 1988.Mezinárodní ledovcový park GlacierLeží na území Montany v USA a Alberty v Kanadě. Byl založen v roce 1932 jako první mezinárodní park.Parku vévodí hory, které zaujímají 4 597 kilometrů čtverečních.Vegetace parku je z velké části tvořena jehličnatými lesy a alpinskou florou s hořci a bílými liliemi. Oblasti obývá více než 60 druhů savců, včetně grizzlyho, mevěda baribala, losů a jelení zvěře, mnoha ptáků bažantovitých, vran a orlů bělohlavých. Nádheru přírody dokreslují vodopády, průzračné řeky, potoky i řeky s nepřeberným množstvím ryb.Tato oblast sice není nejvyšší, ale je zde seskupení všech glaciálních a postglaciálních jevů horského zalednění. To znamená, že zde najdeme ledovce a jezera, která k Severní Americe neodmyslitelně patří.Grand CanyonRozkládá se na jihozápadě USA ve státě Arizona na celkové ploše 4933 kilometrů čtverečních. Byl založen roku 1919 pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO.Zvedání zemské kůry, vyvolané vzájemným pohybem kontinentálnich desek a způsobující vrásnění tj. vlastně tvorbu pohoří , je střídáno přiro

Hodnocení referátu USA

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2008
  8 700×
  8300 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu USA

jana
je bezva opravdu super