Nepál

Geografické informace:
Nepál je malé vnitrozemské království o rozloze 147 181 km2 na úpatí Himaláje mezi Indií na jihu a Tibetem na severu. Dělí se na 14 oblastí. Má 21 918 000 obyvatel. Hlavním městem je Káthmandů.

Krajina:
Nížiny zvané teráje táhnoucí se podél jižních hranic Nepálu přecházejí směrem k severu do předhůří zvaného džháríje a pak do vyšších hřebenů pohoří Mahábhárat. Ještě dále k severu se za káthmándským údolím tyčí Vysoký Himaláj s nejvyššími horami světa, rozřezaný vodními toky do řady izolovaných masivů (Manaslu, Annapurna, Dhaulagiri aj.). Podnebí je v nížině subtropické monzunové a v Himaláji vysokohorské. Léto přináší prudké monzunové deště a ve velehorách sníh. Západní polovina země bývá sušší než ostatní území. Asi 2/3 země pokrývají rychle mizející lesy. V předhůří rostou akácie a šíšamy, v pohoří Mahábhárat a v nižších partiích Himaláje borovice, duby a rododendrony. V džungli terájí se vyskytují tygři, levharti a dokonce i nosorožci. Nad hranicí lesa žijí divoké ovce a kozy, vzácní sněžní levharti a jaci. Nádherně zbarvený himalájský druh bažanta zvaný monal je národním symbolem Nepálu.

Lidé:
V Nepálu se mluví nepálštinou, která používá písmo devnagiri a dále zde existuje řada jazyků a dialektů užívaných různými etnickými skupinami. Ve většině turistických center je rozšířena angličtina. Hlavními náboženstvími v Nepálu jsou hinduismus a buddhismus. Kromě těchto dvou zde existuje nízké procento stoupenců islámu, křesťanství a džinismu. Náboženská tolerance je pozoruhodným rysem Nepálu a příslušníci různých náboženských vyznání zde vždy žili a spolupracovali v míru. Podle oficiálního sčítání jsou zde hinduisté zastoupeni 86 procenty, buddhisté 8 a muslimové 4. Národnostní složení: Nepálci (53 %), Bihárci (18 %), Tharuové (5 %), Tamangové (5 %).
Naděje na dožití při narození: muži 55, 4 roků, ženy 52, 6 roků.
Ekonomika:
Nepál je zaostalý zemědělský stát patřící k nejchudším na světě. Doprava v zemi je letecká- funguje spolehlivě, ale je relativně drahá, zajímavé jsou letecké výlety nad Himalájemi, a silniční- autobusy slouží jako hlavní dopravní prostředek všude tam, kde jsou silnice. Hospodářství všech Himalájských států je založeno právě na zemědělství, jednak pro výživu obyvatelstva, jednak jako zdroj státních příjmů. Na polích se pěstuje převážně rýže, kukuřice, proso, pšenice a ječmen, což jsou všechno plodiny potravinové. V Nepálu mají navíc ještě cukrovou třtinu, jutu a olejnatá semena, legálně se zde pěstuje i konopí.
V Nepálu je zalesněno 33% území. Pohoří Táráí a nižší svahy poskytují jak tvrdé, tak i měkké dřevo. Tvrdé dřevo se používá v domácí řemeslné výrobě a měkké při výrobě zápalek.
Měnou je 1 nepálská rupie (Nre) = 100 paisů.

Vláda a sociální podmínky:
Nepál je konstituční monarchie s dvoukomorovým parlamentem. Jeho oficiální název je Nepálské království.

Historie:
Nehledě na menší státní útvary bylo území Nepálu sjednoceno ve13. století dynastií Malla, která podlehla v 16. století Gurkhům. Ti ovládli postupně zemi a znovu ji sjednotili pod svou dynastií (1768/69). Tato dynastie vládne v Nepálu dodnes. V letech 1814-1816 však proběhla britsko-nepálská válka, po níž byla země obsazena Brity. Později byla spravována v rámci Britské Indie jako jeden z tzv. východoindických protektorátů. Zároveň uvnitř země držela v letech 1846-1951 faktickou moc rodová dynastie Ránů, která podporovala britský vliv. V roce 1923 Británie uznala nezávislost země. Roku 1951 byli Ránové svrženi a obnovena moc královské dynastie, byť v rámci vytvořené konstituční monarchie.
V roce 1960 král ústavu zrušil, ale po opakovaných nepokojích byl nucen roku 1990 slíbit znovuzavedení ústavy a další reformy.

Srovnání
Název státu Rozloha (km2) Počet obyvatel(v milionech) Státní zřízení
Nepál 147 181 21,9 konstituční monarchie
Indie 3 287 590 913,7 republika
Čína 9 560 779 1 222 lidová republika

Hodnocení referátu Nepál

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2008
  3 685×
  584 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Nepál