Obyvatelstvo Evropy

Historie: Základy dnešního osídlení položilo zemědělství mladší doby kamenné. Populační nárůst během průmyslové revoluce. Na přelomu 19. a20. století vlna emigrace hlavně do Ameriky. V 50. letech 20. století populační exploze.

Dnes počet obyvatel k 700 milionům. Nejhustěji osídlený kontinent (60 ob/km²), 2x více než je světový průměr. ČR-130 ob/km². Osídlení rovnoměrné.
Počet lidí klesá, přirozený přírůstek je nulový až záporný (např. Německo ,ČR, Rusko, Španělsko). Evropa stárne-průměrný věk stoupá, dnes okolo 74.
Kladný přírůstek např.: Velká Británie, Francie

Evropa se člení na jádrové oblasti (s nejvyšší koncentrací obyvatelstva a zároveň průmyslu a služeb) a periferní oblasti (nízká hustota obyvatelstva)
1. jádrové oblasti-okolo 150 ob/km²:
V. Británie-Anglie (střední, v současnosti jižní pobřeží, Londýn)
Benelux
Severovýchodní Francie
Porúří, Porýní
Sasko, Slezsko
Pádská nížina
Moskevská a Sankt Petěrburská oblast

Středisky jsou velká města- Londýn, Paříž, Moskva atd.
Míra urbanizace v Evropě je kolem 60%.
2. periferní oblasti 35 ob./km²:
Skandinávie
Irsko
Portugalsko
Sev. Rusko, Ural,
Island

Evropské obyvatelstvo je Europoidní rasa.
Evropa patří do indoevropské jazykové skupiny.
Rozdělení podle jazykových skupin (a tím i převážně národů).
1. Germánská- Angličané, Němci, Norové, Islanďané,Nizozemci, Dánové, Švédové Vlámové, Rakušané, Frízové
2. Románská- Valoni, Francouzi, Portugalci, Rumuni, Španělové, Katalánci, Galilejci, Italové, Moldavané, Rétorománci
3. Slovanská- 1. východní- Rusové, Bělorusové, Ukrajinci
2. západní- Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové
3. Jižní- Bulhaři, Slovinci, Chorvaté, Srbové, Makedonci, Černohorci
4. Keltská- Irové, Walesané, Bretoňci, Skotové
5. Ugrofinská- Maďaři, Finové, Estonci, Karelové (+ malé národy na severu Ruska a Finska)
6. Pobaltská-Litevci, Lotyši
Neznámý původ Řeků (možná střední Nil v Egyptě), Albánců, Basků.
Menšiny: Romská,Židovská-po celé Evropě.
Náboženství:
1. Římsko-katolické: Polsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Rakousko aj.
2. Protestantské: Anglie, Nizozemí, Švýcarsko, Island, část Německa aj.
3. Pravoslavné: Řecko, Rusko, Bulharsko, Srbsko
4. Islám: Bosna a Hercegovina, část Albánie

V současnosti stále přistěhovalectví do Evropy ze zemí 3. světa (kurdská menšina v Německu).
Písmo: latinka
azbuka
řečtina

Hodnocení referátu Obyvatelstvo Evropy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. březen 2008
  9 911×
  315 slov

Komentáře k referátu Obyvatelstvo Evropy

klarka
děkuju moc.Pomohlo mi to.a zachránilo zámku