Paříž

Notre Dame
Stavba katedrály Notre–Dame začala na největším z ostrovů Seiny asi v roce 1163 na přání biskupa Maurice de Sully, který začal s budováním chóru. Během dalších let následovaly chrámové lodi a průčelí, dokončené kolem roku 1200. Pokračovala konstrukce kaplí, kolem roku 1250 byla ukončena stavba dalšího průčelí, katedrála byla celkově dokončena v roce 1345.

Sainte Chapelle
Tato stavba je mistrovské dílo gotické architektury. Byla postavena na přání Ludvíka IX. a měla uchovávat pozůstatky trnité koruny, které král zakoupil v Benátkách. Dolní kostel je vysoký téměř 7 metrů a obsahuje tři chrámové lodi. Horní kostel má pouze jednu chrámovou loď. Uvnitř lodě jsou pilíře a každý pilíř je zdoben sochou jednoho z apoštolů pocházejících ze 14. století.

Tour St. Jacques
Tato věž byla vztyčena v letech 1508 až 1522 a je vysoká 52 metrů. Úzká okna se střídají s výklenky, na kterých je umístěno mnoho soch. Socha umístěná na vrcholu věže představuje sv. Jakuba a byla provedena v roce 1870 Chenillonem.

Place des Victories
Toto kulaté náměstí bylo vytvořeno v roce 1685 a obklopovalo ze všech stran sochu Ludvíka XIV. Socha, zničena během velké francouzské revoluce v roce 1792, byla nahrazena v roce 1822 od Bosia.

Centrum Pompidou
V roce 1969 se tehdejší prezident republiky G. Pompidou rozhodl vybudovat důležité kulturní centrum v prostředí zvaném ´Plateau Beaubourg´. Byl vyhlášen konkurz, který vyhráli R. Piano a R. Rogers. Práce byly započaty v roce 1972 a stavba byla otevřeno v roce 1977. Budova zabírá plochu 100 m2 a je zajímavá tím, že všechny trubky, každá natřená jinou barvou, tuto stavbu obklopují kolem dokola.

Rue de Rivoli
Tato ulice, rovnoběžná se Seinou, spojuje Place de la Concorde a Place de la Bastille. Ulici lemuje elegantní sloupořadí a mnoho módních obchodů a suvenýrů.

Palais Bourbon
Budova byla navrhnuta čtyřmi slavnými architekty (Lassurance, Giar- dini, Aubert a Gabriel), byla započata v roce 1722 a dokončena v roce 1728. Poldoubí má alegorický štít, který byl vytesán Cortotem v roce 1842. Interiér je bohatý na umělecká díla např. Knihovna historií civilizace nebo busty Diderota a Voltairea.

Madeleine
Stavba tohoto řeckého chrámu začala v roce 1806. Předcházející budova, která ještě nebyla ani dokončena, musela být na rozkaz Napoleona zbourána. Architektem chrámu se stal Vignon. Zajímavý je štít s velkým vlysem, který představuje Poslední soud.

Place de la Concorde
Náměstí bylo vybudováno v letech 1757 až 1779.N astředu náměstí se dříve vypínala ve středu náměstí, během Velké francouzské revoluce však byla zničena. Dnes se ve středu náměstí nachází egyptský obelisk pocházející z chrámu Luxor. Na severní straně náměstí byly vybudovány dvě sloupové budovy, které dnes hostí Ministerstvo námořnictva a Hotel Crillon.

Grand Palais
Tento palác byl společně s Petit Palais postaven pro světovou výstavu v roce 1900. Grand Palais je dlouhý 240 metrů a vysoký 20 metrů. V současné době se zde konají umělecké expozice a malířské výstavy.

Museum Orsay
Nachází se na levém břehu Seiny. V roce 1870 zde stál státní dvůr bilance, v roce 1898 začala výstavba nové železniční stanice, ale v roce 1939 byla tato stavba opuštěna. V roce 1973 ji prezident Pompidou prohlásil za národní památku a dal zde vytvořit muzeum. Na více než 45.000 m2 je dnes vystaveno přes 4.000 děl, jak malířských a sochařských, tak i náčrtů, nárysů a nábytku. V přízemí se nachází malířská, sochařská a dekorativní díla vzniklá v letech 1850 až 1870, prostřední patro uchovává díla vzniklá v letech 1870 – 1914 a v horním patře jsou vystavena impresionistická díla.

Champs Élysées
Tento široký bulvár byl navržen už v roce 1667 (dříve ´Grand – Cours´), začíná u Tuileries a končí na Place de Gaulle. Na začátku bulváru se nachází Marlyovi koně; odtud až po Ronde Point des Champs Élysées je po bocích lemován parkem. Dnes se tu nacházejí luxusní obchody, divadla, slavné restaurace a sídla důležitých společností.

Vítězný oblouk
Na konci Champs Élysées se nachází prostorné náměstí Place de Gaulle, odkud vychází dvanáct hlavních ulic. Uprostřed tohoto náměstí stojí oblouk, jehož stavba byla započata v roce 1806 na přání Napoleona, který ho dal postavit na památku Velké armády. Je vysoký 50 metrů a široký 45 metrů. V horní části jsou ztvárněna napoleonská vítězství a pod ním jsou vyryta názvy velkých bitev. Uvnitř oblouku se na zdech nachází 558 jmen generálů padlých za války.

Les Invalides
Mezi Place Vauban a Esplanade des Invalides se nachází tento rozsáh- lý komplex budov, který obsahuje hotel de Invalides, Dome a kostel sv. Ludvíka. Celá stavba byla postavena jako útulek starým a invalidním vojákům. Prostorová plocha Esplanade vznikla mezi lety 1704 a 1720, je dlouhá 487 metrů, široká 250 metrů a nachází se na ní Hotel des Invalides. Uprostřed nádvoří před hotelem se nachází socha Seurrea představující Napoleona.

Palais de Luxembourg
Tento palác začal stavět v roce 1615 architekt Salomon de Brosse a měl být postaven tak, aby co nejvíce napodoboval florentské paláce. Za Velké francouzské revoluce stavba sloužila jako státní vězení a za Napoleona sloužila jako sídlo senátu.
Eiffelova vež
Eiffelova věž je nepochybně symbolem celé Paříže. Věž byla postavena u příležitosti Světové výstavy v roce 1889 a inženýrem pro tuto neobyčejnou kovovou stavbu se stal Gustav Eiffel. Je vysoká 320 metrů, je složena z patnácti tisíc kovových kusů svářených dohromady a váží 7.000 tun. Věž je rozdělena na tři poschodí: první je v 53 metrech, druhé ve 115 metrech a třetí ve 274 metrech. Na každém poschodí se nachází restaurace a bary, ze kterých je jedinečný výhled. Pod Eiffeilovou věží se rozprostírá park Champs-de-Mars.

Pantheon
Stavbu chrámu začal v roce 1758 architekt Soufflot a dokončil ji Rondelet v roce 1789. Je to světský chrám, postavený v klasicistním slohu, který je 110 metrů dlouhý a 83 metrů vysoký. Celé stavbě vévodí obrovská kopule a je podepřena čtyřmi sloupy, z nichž jeden je hrobem spisovatele Rousseaua. Uvnitř chrámu je hrobka, kde leží např. Hugo nebo Voltaire.

Moulin Rouge
Leží ve čtvrti Montmartre, která je nejzajímavější čtvrtí Paříže plná malířů a jiných umělců. Moulin Rouge vznikl v roce 1889 a poznal umění malířů jako byli Valentin le Désossé nebo Jane Avril. Na jeviši tohoto kabaretu se zrodil i ´can can´. Mouln Rouge je určitě nejznámější kabaret na světě.

Sacré Coeur
Tento palác leží na vrcholku kopce Montmartru a byl postaven v roce 1876. V zadní části je čtyřhranná zvonice, která je vysoká 84 metrů a obsahuje slavný Savoyarde tj. zvon, který patří mezi největší na světě. Z interiéru, který je neuvěřitelně a přepychově vyzdobený, lze sejít do podzemní krypty nebo až na vrcholek kopule. Je to jedna z nejnavštěvovanějších památek Paříže.

Grande Arche
Byl projektován v roce 1982 D. J. O. von Spreckelsenem. Skládá se ze dvou věží vysokých 105 metrů a převýšených traverzí. Čtyřmi výtahy se dá vyjet na rozhlednu, odkud je nádherný výhled.

La Défense
Budování této čtvrti, určené pouze k obchodu, začalo v roce 1955. Budovy jsou postaveny na ploše 130 hektarů a pod celou touto plochou vedou pouze pěší cesty mezi budovami. Mezi významné stavby patří Palác CNIT, věže Fiat, Manhattan, Gan nebo Elf-Aquitaine.

Versailles
Versailles se nachází se v jihovýchodní části Paříže. Původně ty byla malá vesnice, v roce 1624 přebudována na lovecký zámeček a po mnoha dalších přestavbách nabyl v roce 1690 dnešního vzhledu. Po demonstraci v roce 1789 zámek schátral a až v roce 1837 byl restaurován Ludvíkem Filipem. Zámek se dělí na tři nádvoří: Cour des Ministres, Cour Royale a Cour de Marbre. Západní průčelí je nejkrásnější je dlouhé 580 metrů a rozprostírají se před ním obrovské zahrady. Nejpřepychovějším sálem tohoto paláce je určitě Zrcadlová galerie. Je v ní 17 velkých oken a naproti nim 17 velkých zrcadel. Za zmínku také stojí zahrady, ve kterých je vše geometricky upraveno a ve kterých je známá fontána Latona.

Hodnocení referátu Paříž

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. září 2007
  4 417×
  1253 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Paříž

Mia
Skvělý referát!