Paříž ve zkratce :-)

·KLIMA
Do Paříže lze přijet v podstatě v každém ročním období. Průměrná denní teplota vzduchu v Paříži se pohybuje kolem 6°C v lednu a 25°C v červenci. Průměrná nadmořská výška města dosahuje 75m, nejnižším bodem města je hladina řeky Seiny ( 22 m.n.m. ) a nejvyšším pahorek Montmartre, ležící ve výšce 127m nad mořskou hladinou.
·OBYVATELSTVO
Počet obyvatel samotného města Paříž rostl až do 20.let 20.století. Název města pochází od původních obyvatel, keltského kmene Parisiů. V Paříži žije 2 152 423 obyvatel na ploše 150,16km2.Hustota obyvatelstva je 20 421obyvatel / km2
V Paříži je asi 20 000 lidí bez bytu. Mnohé z nich připravila o přístřeší hluboká hospodářská krize na začátku 90.let.
·PRŮMYSL
Paříž je typickým městem služeb. Paříž je sídlem mnohých velkých firem a k tomu ještě úřadů, bank a pojišťoven., také centrem cestovního ruchu ( 20 mil. turistů ročně ). Průmyslové podniky se zaměřují na oblasti polygrafie, letecké dopravy, elektrotechnického, automobilového a farmaceutického průmyslu.
·ZEMĚDĚLSTVÍ
Paříž leží uprostřed severofrancouzské nížiny v Pařížské pánvi. V Paříži je především hnědozem a pěstuje se zde zelenina a len.
·HISTORIE
Historie města se začala odvíjet na ostrově Ile de la Cité, na kterém si svá sídla vybudovali Keltové a z něhož Římané vytvořili správní centrum. Rozdílné přírodní podmínky obou břehů vedly nejprve k osídlení levého břehu, na němž byly také nalezeny zbytky římského města. Bažinatý pravý břeh začali lidé vysušovat a postupně osidlovat teprve od 5.století.
Za vlády krále Filipa II. Augusta na počátku 13.století vyrostly kolem města nové hradby, Seinu překlenuly první kamenné mosty a byla zahájena stavba pevnosti Louvre ( později se Louvre stal královskou rezidencí ). Stoletá válka Francie s Anglií ( 1337-1453 ) oslabila královskou moc. V Paříži se dostali k vládě měšťané vedení kupcem Etiennem Marcelem. Ten jako první starosta Paříže nechal zřídit radnici. Teprve v16.století za krále Františka I. se Paříž znovu stala královským sídlem. Docházelo k novému rozvoji města – nový královský palác, zámek Tuileries, ulice se dláždily a rozšiřovaly, zavedení 1.vodovodu, založení nejprestižnější univerzity na světě - Sorbonny v renesančním duchu atd. Za vlády Ludvíka XV. A Ludvíka XVI. Se Paříž stala kulturním centrem Evropy. Zároveň však sílí rozpory ve společnosti , které vedly k Francouzské buržoazní revoluci ( 1789 ), jejímž centrem se stala právě Paříž. Vězení Bastila – symbol útlaku – bylo zbouráno, strženy byly i některé církevní stavby. Za vlády Napoleona Bonaparta dochází k novému stavebnímu ruchu. Byl vybudován Vítězný oblouk a řada staveb užitkových.
Za 1.SV byla Paříž ostřelována, ale nedobyta. Za 2.SV ji nacistická letadla bombardovala a po 11 dnech dobyla. Následující léta po válce byla Paříž centrem protifašistického odporu.
V Paříži se konaly světové výstavy ( 1878,1889,1900 ), město je známé i svými každoročními veletrhy, automobilovým a leteckým salónem. Své sídlo má v Paříži UNESCO a více než 500 dalších mezinárodních organizací zapsaných v OSN.
·PAMÁTKY
Dominantou Paříže je Eiffelova věž ( tour Eiffel ), postavená r.1889 pro světovou výstavu. Měří 307m a do r.1931 byla nejvyšší stavba na světě.
Další památky Paříže : pomník Jany z Arku na náměstí Place des Pyramides, katedrála Notre-Dame, největší muzeum – Louvre, sídlo nejstarší a nejprestižnější univerzity na světě – Univerzita Sarbonne a Vítězný oblouk z dob Napoleona Bonaparta na náměstí Place d´Etoile.

Hodnocení referátu Paříž ve zkratce :-)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. listopad 2007
  5 582×
  526 slov

Komentáře k referátu Paříž ve zkratce :-)