Rendzina

Nejrozšířenější půdy na vápnitém podkladu - rendziny (vápenatky)

Rendziny jsou obdobou hnědích lesních půd, ale na rozdíl od nich vznikli na vápenitém podkladě. Horizont A je u těchto půd tmavý a spočívá přímo na mateční hornině. Horizont B chybí. Tyto půdy obsahují často hodně skeletu, tedy úlomků vápence různé velikosti. Rendziny jsou bohaté na živiny, ale poměrně velmi mělké a kamenité, což snižuje jejich zemědělskou hodnotu.Na území ČR jsou rendziny zastoupeny pro nízký výskyt vápenců pouze v omezené míře.

Půdotvorným procesem je humifikace, méně se uplatňuje zvětrávání. Rendziny vznikají na karbonátových horninách - vápencích a dolomitech.Podmínky pro humifikaci se zhoršují zvyšující se nadmořskou výškou. Projevuje se to poklesem kvality humusu a nárůstem jeho množství.Lze je s úspěchem využít k zakládání ovocných sadů (peckoviny) a pokud to klimatické poměry dovolí k zakládání vinic.

Hodnocení referátu Rendzina

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. srpen 2007
  12 106×
  133 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Rendzina

hovno
jako ten pravopis nic moc hele