Sahara

Na Sahaře utonulo více lidí, než jich zahynulo žízní. Toto na první pohled protismyslné tvrzení se opírá o častý výskyt mračen, ke kterým dochází v horských oblastech po často dlouholetém období sucha. Vyschlými údolími, vádí, směřujícími z hor a připomínající časy, kdy zde byl dostatek vláhy, se potom řítí masy vod. Strhávají všechno co jim přijde do cesty. Když se takové přívaly vod náhle přiřítí, není z údolí úniku. Strmé stěny zabrání jakémukoli pokusu o útěk.
Sahara je svými devíti km2 největší tropickou pouští na světě. Nachází se v Alžírsku. Obrovská plocha, prostírající se od Středozemního moře a pohoří Atlasu až k 16. stupni severní šířky a od Atlantiku až k Rudému moři, je vystavena suchým pasátům. Prší jen zřídka a většinou nepravidelně, převážně v horských oblastech. Oázy ve vnitrozemské pánvi libijsko – egyptské pouště jsou často po celá desetiletí bez měřitelných vodních srážek. Oáza El Aziza v Libii patří při naměřených 58°C k nejteplejším místům na světě.
Mimořádné zvýšení teploty na Sahaře se spojuje s písečnými bouřemi, při nichž se do vzduchu dostává množstvií prachových zrnek a sluneční světlo jimi proniká jen jako načervenalé šero.
Písečné pláně a dunová pole, tedy to, co Saharu v představách turistů chrakterizuje, pokrývají jen 20% povrchu pouště. Písek je neustále vanoucím větrem unášen do velkých kotlin oddělených prahy. Na výšinách a rozlehlých rovinách se prostírají štěrkové a skalnaté pouště nazývané hamada a plochy křemene, kterým se říká reg, nebo serir. Skály kryje povlak sloučenin kysličníku manganu a železa, které jim dodává temný lesk. V terasovité krajině pohoří Tassili kolem krystalické a sopečnými vrcholy korunované vyvýšeniny Ahaggar v centrální Sahaře vymodeloval vítr působící jako měchy tryskající písek do bizardních tvarů. Tyto odolné zbytky skal tvz. svědkové sloužily karavaném jako orientační body při jejich cestách napříč rozlehlými pláněmi pouště
K bohatství forem Sahary patří šoty, bíle se třpytící solná jezera stejně jako šedé pláně vápence a jemného prachu zvané feš–feš. Některá solná jezera se změnila na močály pokryté ztvrdlou kůrou a rozpukanou zemí.
Obyvatelstvo Sahary se přizpůsobilo nehostinnému prostředí. Nomádský a polonomádský způsob života využívá možností, které poušt poskytuje aniž se narušuje ekologická rovnováha. Asi 60% ze zhruba 2 milionů lidí obívající Saharu tvoří rolníci v oázách. Tyto ostrovy života v pošti se nacházejí v suchých údolích, která jsou ve větší blízkosti spodních vod, nebo tam, kde úbočí sahá až do vrstvy se spodní vodou. Obdivohodné je umění zavlažování pomocí podzemních kanálů tvz.foggaras, které se napojují na vrstvy s vodou, vzdálené až 50 km. Malebné velbloudí karavany, které kdysi křižovaly pouští, ustoupily převážně dopravě nákladními auty. Tradiční obchodní cesty a kmenové vztahy byly přerušeny svévolně vedenými státními hranicemi z dob kolonialismu. Existenci klasických oáz ohrožují pokusy o zakládání uměle zavodnovaných oáz a využíváním hluboko položených spodních vod, protože vodní hladina velmi rychle klesá. Poušt se stále více rozšiřuje. Během dvou dnů naroste až o 100 km2 nejen proto, že lidé nerozumně hospodaří s přírodními rezervacemi v oblasti Sahelu na jih od pouště, ale i proto, že v okrajových oblastech Sahary ubývá srážek.

Hodnocení referátu Sahara

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. leden 2008
  5 855×
  499 slov

Komentáře k referátu Sahara

Prasák
Největší poušť na Zemi (7-9 milionů km2), v severní Africe kolem obratníku Raka mezi Atlantským oceánem a Rudým mořem. Na severu zasahuje k jižním svahům Atlasu a k pobřeží Středozemního moře, jižní okraj tvoří zhruba řeka Senegal, střední tok Nigeru, Čadské jezero a soutok Nilu s Atbarou.
Povrch Sahary tvoří převážně plošina v nadmořské výšce 20 až 500 m, ve střední části horské masívy nad 3000 m nad mořem (Tibesti, Ahaggar), v nichž vystupuje na povrch krystalický masív prostoupený sopečnými výlevy. V Sahaře převažuje poušť skalnatá (hamada), štěrkovitá (serír) a oblázková (erg). Písečná poušť s přesypy (erg) zaujímá asi 1/5 rozlohy. Rozšířeny jsou i pouště hlinité (sebcha).
Klima pouštní, suché, s ročními srážkami méně než 50 mm, často s víceletými bezsrážkovými obdobími. Časté písečné bouře. Průměrná teplota ledna 10°C, července až 37°C, denní amplitudy více než 30 °C.
Epizodické řeky (vádí), na východě teče Nil, na jihu Niger. Na dně pánví se vyskytují bezodtoká, slaná vysychající jezera (šoty). Sporé suchomilné a slanomilné rostlinstvo. Život je soustředěn do oáz s artézskými studnami, kde se pěstuje palma datlová, obilniny a zelenina. Chov velbloudů.
V Sahaře jsou známa ložiska ropy, zemního plynu, fosfátů, uhlí, rud železa a neželezných kovů. Obyvatelstvo tvoří Arabové, Tuaregové, Berbeři, černošské kmeny aj.(Největší poušť planety)
-Nachází se v S. Africe podél obratníků Raka v oblasti suchých SV Pasátů.

Max teploty: +50°C-Velké teplo-Ve dne
Min teploty: –7°C(až)Velmi chladno-V noci

-Teplotní rozdíly způsobují silné zvětrávání=>3/4 povrchu tvoří tzv. „Hamáda“ =Kamenitá poušť.
-V okrajových oblastech je řídký rostlinný pokryv nebo zcela holý povrch.
-Časté jsou písečné bouře(díky nim vznikají Duny=písečné přesypy)

Na Sahaře žije přes 3 miliony obyvatel --- Často jsou to Kočovníci – „Nomádi“
=>Většinou Arabské národnosti – vyznávají Islám
•Málo živočichů (hadi,ještěrky škorpioni a hmyz)

-Značné zásoby nerostných surovin(ropa,zemní plyn)

-Voda se často získává z tzv. „Artézských studní“- Vo
HOVNAN ŽIGULÍK
Sahara. Když se vyřkne toto doslova magické slovo, většina lidí si představí vyprahlou, sluncem vysušenou a krajně nehostinnou pustinu, nekonečné písečné duny, obrovský prostor bez života. Avšak toto není tak zcela pravda. I zde kypí život, přestože počet rostlinných a živočišných druhů je ve srovnání s jinými klimatickými pásmy nesrovnatelný. Poušť dokáže být vlídná, ale i vražedná.

Sahara určitě každého, kdo ji někdy spatří, uchvátí svou podmanivou krásou. Navštívil jsem ji v životě mnohokrát a vždy na mě udělala hluboký dojem, zaryla se mi hluboko pod kůži. Pokaždé mě znovu a znovu láká svou podmanivou krásou. Je krásná a kouzelná zároveň, občas i drsná a nevlídná. Hodí se pro ni snad všechny známé přívlastky - obrovská, úchvatná, zádumčivá, barevná, tajemná, mystická… Podívejme se tedy na tuto největší poušť světa trochu podrobněji.

Sahara
cs
Na Sahaře utonulo více lidí, než jich zahynulo žízní. Toto na první pohled protismyslné tvrzení se opírá o častý výskyt mračen, ke kterým dochází v horských oblastech po často dlouholetém období sucha. Vyschlými údolími, vádí, směřujícími z hor a připomínající časy, kdy zde byl dostatek vláhy, se potom řítí masy vod. Strhávají všechno co jim přijde do cesty. Když se takové přívaly vod náhle přiřítí, není z údolí úniku. Strmé stěny zabrání jakémukoli pokusu o útěk.
Sahara je svými devíti km2 největší tropickou pouští na světě. Nachází se v Alžírsku. Obrovská plocha, prostírající se od Středozemního moře a pohoří Atlasu až k 16. stupni severní šířky a od Atlantiku až k Rudému moři, je vystavena suchým pasátům. Prší jen zřídka a většinou nepravidelně, převážně v horských oblastech. Oázy ve vnitrozemské pánvi libijsko – egyptské pouště jsou často po celá desetiletí bez měřitelných vodních srážek. Oáza El Aziza v Libii patří při naměřených 58°C k nejteplejším místům na světě.
Mimořádné zvýšení teploty na Sahaře se spojuje s písečnými bouřemi, při nichž se do vzduchu dostává množstvií prachových zrnek a sluneční světlo
lool
na hovno stránky svině
sak maj dyk
nic tu neni z****
starý pán
nic tu neni hovno tu vidim
CiKán z velkým C
pokurvená stránka hovno tu vidě ja cikán ani nepřečíst
neřeknu
Ahojte je to zajímavé tisknu to na referát a děkujiiiiiiiii